Global Versions

Kies uw locatie:

Land

Gegevensbeschermingsbeleid

Swisslog


De bescherming van uw persoonsgegevens dragen wij hoog in het vaandel.

In de volgende tekst informeren we u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van de website swisslog.com. Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

Verantwoordelijke conform Art. 4 Nr. 7 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg

Directie

Peter Mohnen
Voorzitter van de directie

Alexander Tan
Financieel directeur

Telefoon: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252

E-mail: kontakt@kuka.com

Meer informatie kunt u vinden in ons Swisslog Colofon.
Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u bereiken via data-privacy@kuka.com.

Veiligheid

De website van Swisslog wordt beschermd door technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies, manipulatie, vernietiging van of de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegde personen te vermijden. Ondanks het gebruik van de industriestandaard SSL (Secure Sockets Layer) voor de versleuteling van de gegevens die tussen u en onze website worden overgedragen, is het niet mogelijk om een volledige bescherming tegen alle mogelijke incidenten te bieden.

Overdracht van persoonsgegevens

Zonder uw uitdrukkelijke akkoord worden geen persoonsgegevens aan derden overgedragen. Overdacht van de gegevens aan publieke instanties, rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken gebeurt alleen onder wettelijke verplichting. Onze medewerkers hebben bovendien geheimhoudingsplicht en zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

In dit verband worden de binnen de KUKA groep aan KUKA AG gelieerde ondernemingen, alsook contractueel aan ons verbonden dienstverleners voor de verwerking van opdrachtgegevens, niet als derden beschouwd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Voor zover u onze website puur informatief gebruikt, dus wanneer u zich niet registreert of ons andere informatie doorstuurt, verzamelen we alleen persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens zijn voor ons technisch gezien nodig om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Bovendien kunnen we met deze gegevens ons aanbod doelgericht verbeteren. Rechtsgrondslag hiervoor is telkens Art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG (rechtmatig belang).

Hieronder vallen:

  • Datum en bezoek van de URL waarop de bezoeker zich bevindt

  • URL die de bezoeker direct ervoor heeft bezocht

  • IP-adres en domein vanwaar de toegang gebeurt

  • Gebruikte browser

  • Gebruikt besturingssysteem

  • Technische informatie over het bezoek (http-methode, http-versie, http-statuscode, lengte van de overgedragen gegevens)

Gebruik van cookies

Swisslog gebruikt cookies om haar online aanbod aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden bewaard. Deze bevatten geen virussen en richten geen schade aan. Onze website maakt gebruik van "session cookies". Deze cookies volgen uw handelingen tussen de verschillende pagina's van onze website tijdens een sessie (Eng. "session") zodat u bijv. niet steeds naar dezelfde informatie wordt gevraagd die u al op onze website heeft ingevoerd. Bij het sluiten en opnieuw openen van de browser start een nieuwe gebruikerssessie met een nieuwe cookie-ID. Zogenoemde "global cookies" worden ook gebruikt. Deze meten het websiteverkeer en identificeren de bezoekers en de sessie. Dit cookie wordt dus niet aan het einde van een sessie gewist, maar wordt pas na een jaar vervangen.

Via uw browser-instellingen kunt u de opslag van cookies verbieden. Om alle functies van onze website te kunnen gebruiken, raden wij dit echter niet aan.

Swisslog op sociale media

Naast onze website is Swisslog actief op verschillende sociale media. Momenteel zijn we actief op YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING en Instagram. 
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de bepalingen voor het gebruik van uw gegevens staan via het desbetreffende platform vermeld in de bepalingen m.b.t. gegevensbescherming van de desbetreffende exploitant.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

XING: https://www.xing.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Ingesloten inhoud

Op onze website gebruiken we video´s van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij hebben YouTube-video's in ons online aanbod geïntegreerd die op http://www.youtube.com zijn opgeslagen en op onze website direct kunnen worden afgespeeld. De integratie van YouTube-video's maakt onze website aantrekkelijker. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

Bij een bezoek op de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in de paragraaf "Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens" vermelde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent aangemeld of geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u de toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich afmelden voordat u de knop gebruikt. YouTube bewaart uw gegevens in gebruikerssprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoeken en/of op maat gemaakte vormgeving van zijn website. De gegevens worden in het bijzonder op die wijze geanalyseerd (zelfs voor afgemelde gebruikers) om reclame op maat te kunnen bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht op bezwaar tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen moet u zich tot YouTube richten.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en opties voor de instellingen die uw persoonlijke levenssfeer beschermen: https://policies.google.com/privacy. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS.

In het Chinese taalgebied integreren we ook video's van de onderneming Youku. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens in specifieke taalversies stellen wij u graag op aanvraag ter beschikking.

Internetreclame

Wij maken zowel op onze eigen website als op niet-gelieerde websites reclame. Dit gebeurt aan de hand van informatie die u ons tijdens het bezoek aan onze website en het gebruik van onze inhoud of diensten ter beschikking stelt. Deze informatie wordt via cookies geregistreerd. Zo krijgt u na het bezoek aan de Swisslog website mogelijk op andere websites reclame van KUKA Group, bijv. in de vorm van banners.

Uw activiteiten op niet-gelieerde websites worden bij de weergave van de reclame niet aan uw identiteit verbonden. Adverteerders en andere derden die onze advertenties presenteren, krijgen van ons geen persoonsgegevens. Adverteerders en andere derden (daaronder advertentienetwerken, adserver-bedrijven en andere door hen ingeschakelde dienstverleners) kunnen er echter vanuit gaan dat gebruikers die de advertenties of inhoud aanklikken of daarmee interageren, tot de doelgroep behoren van de advertenties of de inhoud in kwestie.

Momenteel gebruiken we de volgende tools voor onze online reclame. Deze werken op basis van cookies of pixels. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

Meer informatie over de werking van de afzonderlijke tools vindt u op de websites van de desbetreffende externe aanbieders:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag

Website-analyse

We gebruiken Sitecore Analytics voor de analyse van de website. De software analyseert uitsluitend servergegevens. Deze gegevens komen overeen met de gegevens vermeld in de paragraaf "Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens".

Dankzij de statistieken die hieruit resulteren, kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Sitecore Analytics is Art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

Voor deze analyse worden uitsluitend servergegevens gebruikt. Hieronder vallen de in de paragraaf "Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens" vermelde gegevens. De informatie die we hieruit verzamelen, bewaren we uitsluitend op een server in Duitsland.

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde bezoeken (alleen met gepseudonimiseerd IP-adres) te registreren. Zo ontstaat een protocol van de muisbewegingen en kliks met de bedoeling om individuele websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De verwerkte informatie wordt niet aan derden doorgegeven. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG. U kunt uw verleende toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst herroepen door deze service uit te schakelen via de "Cookie-instellingen". Verder kunt u een opname op alle websites die Mouseflow gebruiken, globaal uitschakelen voor de browser die u momenteel gebruikt, via de volgende link: https://mouseflow.de/opt-out/ 

Tools en andere

Cloudflare
Voor beveiligingsdoeleinden maakt deze website gebruik van de firewalldienst van Cloudflare, Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare").
Cloudflare beschermt de Website en gerelateerde IT-infrastructuur tegen ongeautoriseerde toegang door derden, cyberaanvallen en virussen en malware. Cloudflare verzamelt de IP-adressen van gebruikers en, indien nodig, andere gegevens over uw gedrag op onze website (in het bijzonder URL's die worden bezocht en header-informatie) om onrechtmatige paginatoegang en bedreigingen op te sporen en te voorkomen. Daarbij wordt het vastgelegde IP-adres vergeleken met een lijst van bekende aanvallers. Als het vastgelegde IP-adres wordt geïdentificeerd als een veiligheidsrisico, kan Cloudflare het automatisch blokkeren voor paginatoegang. De op deze manier verzamelde informatie wordt overgebracht naar een server van Cloudflare Tech, Inc. in de VS en daar opgeslagen.
De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van onze legitieme belangen om de website te beschermen tegen schadelijke cyberaanvallen en om de structurele en gegevensintegriteit en -veiligheid te handhaven.
Cloudflare, Inc. beroept zich op de standaard gegevensbeschermingsclausules volgens Art. 46 zin 2 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens naar de VS.
Wij hebben met Cloudflare, Inc. een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten die het bedrijf verplicht de gegevens van websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Cloudflare vindt u op https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Hosting & Content Delivery Network

Cloudflare
Op onze website maken wij gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN") van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Een content delivery network is een onlinedienst die met name wordt gebruikt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) af te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Cloudflare's Content Delivery Network helpt ons de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in een veilige en efficiënte levering, evenals verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.
Wij hebben met Cloudfare een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten (Data Processing Addendum, te bekijken op https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/), die Cloudfare verplicht de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Cloudfare naar de zogenaamde standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Nieuwsbrief/persverdeler

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief of als journalist laten opnemen in de persverdeler. In dit geval moet u uw e-mailadres, uw aanspreektitel en uw voor- en achternaam opgeven. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief of van persmededelingen. Voor het verzenden van de nieuwsbrief of van persmededelingen en de daaraan verbonden verwerking van uw persoonsgegevens geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen en u afmelden voor de nieuwsbrief of de persdistributielijst. U kunt vrijwillig meer informatie opgeven. Bij de aanmelding voor de persdistributielijst kunt u optioneel het medium, de uitgeverij, het land en een telefoonnummer opgeven. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief kunt u optioneel uw titel en bedrijf opgeven, evenals de sector en uw interesses. Deze gegevens helpen ons om onze aanbiedingen af te stemmen op uw beroepsmatige behoeftes en interesses.

Voor zover daarnaast in een formulier optionele gegevens kunnen worden vermeld (bijvoorbeeld over de bedrijf, vloeistof, functie, plaats of andere contactgegevens) zijn deze uitdrukkelijk vrijwillig. Het niet vermelden van optionele informatie heeft, afgezien van een eventueel beperkte bereikbaarheid, geen nadelige gevolgen.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in. Dit betekent dat we na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen waarin we u vragen om de ontvangst van de nieuwsbrief te bevestigen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw persoonsgegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien bewaren we de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging. Dit doen we om uw aanmelding te kunnen bewijzen en evt. misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6. lid 1 zin 1 sub f AVG.

Bij de verzending van de nieuwsbrief analyseren wij uw gebruiksgedrag. Om deze analyse uit te voeren bevatten de verzonden e-mails zogenoemde webbakens of tracking pixels. Dit zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Voor de analyses koppelen wij de onder "Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens" genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Met de zo verworven gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Hierbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrief leest of doorstuurt en welke links u hierin aanklikt en leiden wij daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan de handelingen die u op onze website uitvoert. Wij gebruiken deze functies op basis van onze gegronde interesse in doelgerichte reclame. Rechtsgrondslag wat dit betreft is Art. 6 lid 1 par. 1 sub f AVG. 

U kunt deze tracking te allen tijde herroepen door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Recht op bezwaar tegen de verwerking.

Contact

E-mail en formulieren

Vanaf het moment dat u op onze website een formulier invult of via mail contact met ons opneemt, worden de door u overgedragen gegevens uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden hierbij steeds vertrouwelijk behandeld. Wanneer u via ons contactformulier met ons contact opneemt, moet u in elk geval uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en het land vanwaaruit u ons schrijft, opgeven. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens met het oog op de bewerking van uw aanvraag geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Uw toestemming kunt u te allen tijde herroepen.

De gegevens die vereist zijn voor de contactopname, verwijderen we nadat de opslag ervan niet meer nodig is of indien er wettelijke bewaarplichten bestaan, beperken we de verwerking ervan.

Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar externe websites bevatten. Swisslog heeft op het moment dat deze links werden geplaatst, uitvoerig gecontroleerd dat deze links niet verwijzen naar pagina´s met illegale inhoud. Swisslog kan deze pagina´s echter niet permanent controleren en heeft geen invloed op de inhoud van de gekoppelde pagina's. KUKA Group is dus na het plaatsen van de links niet aansprakelijk voor de inhoud op de gekoppelde pagina´s.

Uw rechten

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op informatie;

  • Recht op correctie of verwijdering;

  • Recht op beperkte verwerking;

  • Recht op gegevensportabiliteit.

Om deze rechten te laten gelden kunt u zich gratis richten tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via data-privacy@kuka.com.

U heeft het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Verwijdering van gegevens

We verwijderen alle persoonsgegevens zodra deze niet meer zijn vereist voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld of zodra u uw recht op verwijdering heeft uitgeoefend. Indien er geen wettelijke bewaarplichten bestaan of geen andere uitzonderingen van Art. 17 lid 3 AVG gelden, zullen we de desbetreffende gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Contactpersoon

Bij vragen over de vormgeving en werking van de website, kunt u zich richten tot: info@swisslog.com

Voorbehoud van wijzigingen

De privacyverklaring van Swisslog kan te allen tijde worden opgeslagen of afgedrukt. Swisslog behoudt hierbij echter het recht de privacyverklaring te allen tijde met inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming aan te passen met het oog op de continue ontwikkeling van de website.

Ander bedrijfsbeleid en voorwaarden

Policy Statements Corporate Governance

Wij gebruiken cookies

Wij maken gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen