Välj din plats:

Land

Policy för behandling av personuppgifter

Swisslog, Member of the KUKA Group


Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.

Nedan informerar vi dig om hur vi samlar in personuppgifter när du använder webbplatsen swisslog.com. Personuppgifter är ett samlingsnamn på all information som går att härleda till dig som person som t.ex. namn, adress, e-postadress och användarvanor.
Ansvarig enligt art. 4.7 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg

Bolagsstyrelse

Peter Mohnen
Styrelsens Ordförande

Alexander Tan
Chefsekonom

 

Telefon: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252

E-post: kontakt@kuka.com

Ytterligare information finns i vårt Impressum.

Vår dataskyddsansvarige når du på data-privacy@kuka.com.

Säkerhet

Webbplatsen Swisslog skyddas med hjälp av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga förlust, manipulering, förstörelse eller åtkomst från obehöriga personer av dina personuppgifter. Trots implementering av branschstandarden SSL (Secure Sockets Layer) för kryptering av information som överförs mellan dig och vår webbplats är ett vattentätt skydd mot alla påbud inte möjligt.

Utlämning av dina personuppgifter

Utan ditt uttryckliga medgivande ska dina personuppgifter aldrig lämnas ut till utomstående.

En överföring till offentliga myndigheter, brottsbekämpande organ och domstolar ska endast ske inom ramen för en lagstadgad plikt. Våra medarbetare har dessutom tystnadsplikt och är skyldiga att behandla dina personuppgifter med sekretess.

I detta sammanhang räknas inte andra företag som tillsammans med KUKA AG ingår i KUKA koncernen som utomstående, ej heller serviceleverantörer som vi anlitat för att behandla de personuppgifter vi får in.

Insamling, behandling och bruk av personuppgifter

Så länge du använder vår webbplats i rent informationssyfte, dvs. utan att registrera dig eller lämna ut annan information, samlar vi endast in sådana personuppgifter som din webbläsare överlämnar till vår server. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och för att se till att den är säker och stabil. Denna information gör det sedan möjligt för oss att bättre rikta våra erbjudanden till rätt person. Rättslig grund är artikel 6.1.1 f i GDPR (berättigat intresse).

Med personlig skyddsutrustning avses:

  • Datum och besök på den webbadress som besökaren befinner sig på

  • Den webbadress som besökaren besökte alldeles innan

  • IP-adress och domän som tillträdet görs från

  • Den webbläsare som används

  • Det operativsystem som används

  • Teknisk information om besöket (http-metod, http-version, http-statuskod, längd på den överförda informationen)

Användning av cookies

Swisslog använder cookies för att göra sitt internetutbud attraktivt och användarvänligt. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR. Cookies är små textfiler som placeras på slutenheten och som inte innehåller virus eller orsakar någon skada. Vår webbplats använder en "sessioncookie". Dessa cookies följer din väg mellan de olika sidorna av vårt internetutbud under en sittning (eng. "session"), så att du t.ex. inte ska behöva uppge samma information som du redan angivit på vår webbplats. När du släcker ner och sedan öppnar upp läsaren igen inleds en ny användarsittning med nytt cookie-ID. Vid andra tillfällen används så kallade "global cookies" som mäter trafiken på webbplatsen och identifierar besökare och sittning. Dessa cookies tas inte bort när sittningen är över utan byts ut efter ett år.

Det går att förhindra placeringen av cookies i läsarinställningarna. Om du vill kunna använda vår webbplats med alla funktioner är det inte något vi rekommenderar.

Swisslog i de sociala medierna

Utöver vår webbplats finns Swisslog på sociala medier i olika former. För närvarande finns vi på YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING och Instagram. 
Se syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt bestämmelserna för användningen av din information på respektive plattform för respektive operatörs dataskyddsbestämmelser.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Integrerat innehåll

På vår webbplats använder vi videor från företaget YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ett företag inom Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vi har integrerat YouTube-videor i vårt internetutbud som lagras på http://www.youtube.com och som går att spela upp direkt från vår webbplats. Integrering av YouTube-videor gör vår webbplats attraktivare. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR.

När du besöker webbplatsen får YouTube tillgång till information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs den information som omnämns i avsnittet "Insamling, behandling och bruk av personuppgifter". Detta sker oavsett om YouTube erbjuder ett användarkonto som du har loggat in på eller om det inte finns något användarkonto. När du har loggat in på Google kopplas din information direkt till ditt konto. Om du inte vill associeras med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar din information i användarprofilen och använder den i reklamsyfte, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. En sådan utvärdering leder speciellt till (även för användare som inte är inloggade) behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på webbplatsen. Du har rätt att opponera dig mot att en användarprofil skapas, men den begäran måste riktas till YouTube.

Ytterligare information om syftet och omfånget på datainsamlingen och hur YouTube behandlar den finns i dataskyddsförklaringen. Där finns också mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till servrarna hos Google LLC i USA..

På det kinesiska språkområdet länkar vi dessutom till videor från företaget Youku. Ytterligare information om insamling och användning av personuppgifter i specifika språkversioner ställer vi till förfogande på begäran.

Internetreklam

Vi presenterar reklam både på vår egen webbplats och på icke integrerade webbplatser. Detta sker med hjälp av information som du ställer till vårt förfogande då du besöker vår webbplats och då du använder vårt innehåll eller våra tjänster. Denna information samlas in via cookies. På så sätt kan reklam för Swisslog eventuellt visas på andra webbplatser i form av annonsrutor då du har besökt en webbplats för KUKA Group.

Dina aktiviteter på icke integrerade webbplatser sätts inte i samband med din identitet då reklamen visas. Annonsörer eller andra utomstående som presenterar våra annonser får inga personrelaterade data av oss. Annonsörer och andra utomstående (däribland reklamnätverk, annonsservningsföretag och andra serviceföretag som anlitats av dem) kan dock räkna med att användare som klickar på, och därmed kommer i kontakt med, annonser eller innehåll hör till målgruppen för annonserna eller innehållet i fråga.

För närvarande använder vi följande verktyg i samband med internetreklam. Dessa fungerar antingen med hjälp av cookies eller pixel. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Ytterligare information om det sätt på vilket de enskilda verktygen fungerar återfinns på de enskilda utomstående leverantörernas webbplatser:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag

Analys av webbplatser

Till analys av webbplatsen använder vi Sitecore Analytics. Denna programvara utvärderar endast serverinformation. Denna information motsvarar den information som ges i avsnittet "Insamling, behandling och bruk av personuppgifter".

Med den statistik vi får in kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer intressant för dig som användare. Rättslig grund för bruk av Sitecore Analytics är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Till denna utvärdering används uteslutande serverinformation. Här inordnas den information som omnämns i avsnittet "Insamling, behandling och bruk av personuppgifter". Den information som samlas in på så sätt sparar vi endast på en server i Tyskland.

Den här webbplatsen använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med pseudonymiserad IP-adress). Registreringen resulterar i en logg över musrörelser och klick i syfte att slumpmässigt spela upp enskilda besök på webbplatsen och ta fram potentiella förbättringar för webbplatsen. De uppgifter som behandlas kommer inte att lämnas ut till tredje part.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet användandet av cookies för att läsa av information på den enhet som används, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst via ”Cookie-inställningar”. Dessutom kan du avaktivera registreringen på alla webbplatser som använder Mouseflow globalt för den webbläsare som du för närvarande använder under följande länk: https://mouseflow.de/opt-out/

Verktyg och annat

Cloudflare
Av säkerhetsskäl använder denna webbplats brandväggstjänsten som tillhandahålls av Cloudflare, Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare").
Cloudflare skyddar webbplatsen och relaterad IT-infrastruktur från obehörig åtkomst från tredje part, cyberattacker samt virus och skadlig kod. Cloudflare samlar in användarnas IP-adresser och vid behov andra uppgifter om ditt beteende på vår webbplats (särskilt URL-adresser som nås och headerinformation) för att upptäcka och förhindra olagliga sidåtkomster och hot. I processen jämförs den insamlade IP-adressen med en lista över kända angripare. Om den fångade IP-adressen identifieras som en säkerhetsrisk kan Cloudflare automatiskt blockera den för sidtillgång. Informationen som samlas in på detta sätt överförs till en server hos Cloudflare Tech, Inc. i USA och lagras där.
Den beskrivna databehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att skydda webbplatsen från skadliga cyberattacker och att upprätthålla strukturell och dataintegritet och säkerhet.
Cloudflare, Inc. åberopar de vanliga dataskyddsklausulerna enligt Art. 46 mening 2 lit. c DSGVO som rättslig grund för överföring av uppgifter till USA.
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Cloudflare, Inc. som ålägger företaget att skydda uppgifterna om webbplatsens besökare och att inte lämna dem vidare till tredje part.
För mer information om Cloudflares användning av uppgifter, se https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Hosting och nätverk för innehållsleverans

Cloudflare
På vår webbplats använder vi ett så kallat Content Delivery Network ("CDN") från teknikleverantören Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Ett innehållsleveransnätverk är en onlinetjänst som i synnerhet används för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet. Användningen av Cloudflares Content Delivery Network hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats.
Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av ett säkert och effektivt tillhandahållande samt förbättring av vår webbplats stabilitet och funktionalitet.
Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Cloudfare (tillägg om databehandling, som kan ses på https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/), vilket förpliktar Cloudfare att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part. Vid överföring av uppgifter från EU till USA hänvisar Cloudfare till så kallade standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen, som syftar till att säkerställa efterlevnad av den europeiska nivån för dataskydd i USA.
Du kan hitta mer information i Cloudflares integritetspolicy på följande adress: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Nyhetsbrev/pressutskickslista

På vår webbplats kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev eller som medieföreträdare registrera dig i vår pressutskickslista. Du måste då ange din e-postadress, en hälsningsfras (herr/fru/titel) samt ditt för- och efternamn. E-postadressen används endast för att skicka dig nyhetsbrev eller pressmeddelanden. Du ger oss ditt uttryckliga medgivande att skicka dig nyhetsbrev eller pressmeddelanden samt att behandla dina personuppgifter för att kunna göra dessa utskick. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 a i GDPR.

Du kan när som helst återkalla detta medgivande och avregistrera dig från nyhetsbrevet eller pressutskickslistan. Övriga uppgifter lämnas på frivillig basis: När du registrerar dig för pressutskickslistan kan du även ange medium, förlag, land och telefonnummer. När du registrerar dig för nyhetsbrevet kan du även ange titel och företag samt din bransch och dina intressen. Dessa uppgifter hjälper oss att anpassa våra erbjudanden till dina yrkesmässiga behov och intressen.

Om möjlighet ges att lämna ytterligare uppgifter i ett formulär (t.ex. om företaget, medium, funktion, plats eller ytterligare kontaktuppgifter) lämnas dessa på frivillig basis. Det medför inga nackdelar att inte lämna ytterligare valfri information – frånsett att kontaktmöjligheten eventuellt begränsas.

För att anmäla sig till nyhetsbrevet använder vi den så kallade Double-opt-in-proceduren. Det innebär att vi efter din anmälan skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din anmälan inom 48 timmar spärras dina personuppgifter och raderas sedan automatiskt efter en månad. Dessutom sparar vi alla de IP-adresser du använder samt tidpunkt för anmälan och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att kunna visa att du anmälde dig och i förekommande fall kunna klara upp ett missbruk av din personliga information. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR.

När vi skickar nyhetsbrevet utvärderar vi ditt användarbeteende. För denna utvärdering innehåller e-postmeddelandena vi skickar så kallade web beacons eller pixeltaggar. Dessa består av bildfiler innehållande en enstaka pixel och sparas på vår webbplats. När vi gör dessa utvärderingar länkar vi de under ”Insamling, behandling och användning av personuppgifter” angivna uppgifterna och pixeltaggarna till din e-postadress samt ett individuellt ID. Med hjälp av dessa uppgifter skapar vi sedan en användarprofil, så att vi kan anpassa nyhetsbrevet till dina personliga intressen. När du läser eller vidarebefordrar våra nyhetsbrev registrerar vi vilka länkar du klickar på i dessa och vi får därigenom information om dina personliga intressen. Dessa data kopplar vi sedan ihop med de handlingar du utför på vår webbplats. Vi använder dessa funktioner på grund av ett berättigat intresse i målinriktad marknadsföring. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till denna tracking genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Rätt att återkalla samtycke till behandling.

Ta kontakt

E-post och formulär

Så fort du fyller i ett formulär på vår webbplats eller kontaktar oss per e-post används den information som överförts från dig endast för behandling av din begäran och behandlas hela tiden med sekretess. När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär måste du i vilket fall som helst ange ditt för och efternamn, din e-postadress samt det land som du skriver från. För att vi ska kunna behandla dessa personuppgifter för att kunna svara på din begäran ger du oss ditt uttryckliga medgivande. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1 a i GDPR. Detta medgivande kan du när som helst dra tillbaka.

De data som samlades in när du tog kontakt med oss tar vi bort när lagring inte längre är nödvändig, eller också begränsar vi behandlingen om det finns lagringskrav.

Länkar till andra leverantörers webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. Alla länkar som Swisslog lägger upp har först kontrollerats så att sidorna vi länkar till inte innehåller illegalt innehåll. Swisslog kontrollerar dock inte dessa sidor fortlöpande och vi kan inte påverka innehållet på de sidor vi länkar till. Vi ansvarar därför inte för innehållet på de sidor vi länkar till.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter i relation till oss:

  • Rätt till information,

  • Rätt till korrigering eller radering,

  • Rätt till begränsning av behandling,

  • Rätt till dataportabilitet.

 

För att genomdriva dessa rättigheter kan du kostnadsfritt kontakta vår dataskyddsansvarige på data-privacy@kuka.com.

Du har också rätt att vända dig till en dataskyddsmyndighet och protestera mot vår behandling av dina personuppgifter.

Tidsfrist för sparande av information

Vi raderar alla personuppgifter så snart de inte längre krävs för det ändamål som de samlades in eller om du har genomdrivit din rätt till att få dem raderade. Om det inte finns lagstadgade lagringskrav eller inga av de övriga undantagen från artikel 17 avsnitt 3 GDPR föreligger, kommer vi att radera uppgifterna i fråga så snart som möjligt.

Kontaktperson

Vid frågor om utformningen och funktionen av webbplatsen kan du vända dig till: info@swisslog.com

Reservation för ändringar

Swisslogs dataskyddsförklaring kan alltid laddas ner eller skrivas ut. Swisslog förbehåller sig dock rätten att när som helst, i enlighet med dataskyddsregleringarna, ändra dataskyddsförklaringen för att leva upp till den ständiga utvecklingen av webbplatsen.

Övriga företagsprinciper och villkor

Corporate Governance

Policy Statements

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar