Policy for behandling av personopplysninger

Swisslog, Member of the KUKA Group

Det er meget viktig for oss at dine personopplysninger blir beskyttet.

Nedenfor finner du detaljer om innsamling av personopplysninger når du bruker nettstedet kuka.com. Personopplysninger er alle opplysninger som er relatert til deg som person, f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeradferd.

Den "ansvarlige" som definert i paragraf 4 (7) i EU-forskriften om personvern (GDPR) er:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140
D-86165 Augsburg

 

Styre

Peter Mohnen
Chief Executive Officer

Alexander Tan
Chief Financial Officer

 

Telefon: +49 821 797-50
Faks: +49 821 797-5252
E-post: kontakt@kuka.com

Du finner mer informasjon i "Swisslog Imprint".

Vår personvernansvarlige kan du kontakte på data-privacy@kuka.com.

 

Sikkerhet

Nettstedet til Swisslog Holding Ltd beskyttes av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre tap, manipulering eller ødeleggelse av dine personopplysninger, og forhindre at uautoriserte personer får tilgang til disse opplysningene. Til tross for at vi bruker bransjestandarden Secure Sockets Layer (SSL) i krypteringen av nettstedet, er fullstendig beskyttelse mot alle eventualiteter ikke mulig.

 

Rapportering av personopplysninger

Ingen personopplysninger vil bli rapportert til tredjeparter uten din uttrykkelige tillatelse. Overlevering til offentlige organer, håndhevelsesmyndigheter og rettsapparatet, skal kun skje når det foreligger et rettskraftig krav om å gjøre det. Våre ansatte har taushetsplikt og plikter å behandle dine personopplysninger konfidensielt.

Benevnelsen tredjepart gjelder ikke selskaper i Swisslog-konsernet med tilknytning til Swisslog Holding Ltd, og skal heller ikke gjelde tjenesteleverandører som vi har inngått avtale med om databehandling.

 

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

Hvis du bruker nettstedet kun for informasjonsformål, dvs. hvis du ikke er registrert eller sender informasjon til oss på andre måter, samler vi kun inn de personopplysningene som nettleseren din sender til vår server. Vi trenger disse opplysningene for tekniske formål, slik at vi kan vise nettstedet til deg og sørge for at det er stabilt og sikkert. Disse opplysningene setter oss også i stand til å forbedre tjenestetilbudet vårt på en målbevisst måte. Det juridiske grunnlaget for dette står i paragraf 6, avsnitt 1, setning 1 (f) i GDPR (legitim interesse).

Dette omfatter:

  • Dato og URL relatert til den besøkende sitt bruk av nettstedet
  • URL umiddelbart før den besøkende kom til nettstedet
  • IP-adressen og domenet som tilgang til nettstedet ble skaffet fra
  • Nettleseren som brukes
  • Operativsystemet som brukes
  • Teknisk informasjon om besøket (http-metode, http-versjon, http-statuskode, lengde på overførte data)

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Swisslog Holding Ltd bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet mer attraktivt og brukervennlig. Det juridiske grunnlaget for dette står i paragraf 6, avsnitt 1, setning 1 (f) i GDPR. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din, men som hverken inneholder virus av noe slag eller forårsaker skade. Nettstedet vårt bruker "økt-informasjonskapsler" (session cookies). Disse informasjonskapslene sporer brukere under økten. En ny brukerøkt starter med ny informasjonskapsel-ID når nettleseren lukkes og åpnes igjen. Det brukes også globale informasjonskapsler (global cookies). Disse måler trafikken på nettstedet og identiteten til besøkende under og etter økten deres. Informasjonskapselen slettes derfor ikke ved utløpet av økten, men skiftes kun ut etter et år.

Du kan forhindre at det lagres informasjonskapsler ved å bruke de aktuelle innstillingene i nettleseren. På grunn av hvordan dette påvirker nettstedet vårt, anbefaler vi imidlertid ikke dette.

 

Sosiale medier

Ved siden av nettstedet er Swisslog Holding Ltd til stede i forskjellige sosiale medier. Vi er i øyeblikket representert på YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING og Instagram. Du bør lese personvernbestemmelsene til den aktuelle operatøren når det gjelder formålet og omfanget av den relaterte datainnsamlingen, samt bestemmelsene for bruk av dine personopplysninger av den aktuelle plattformen.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

Innkapslet innhold

YouTube
Dette nettstedet bruker programtillegg til å vise og spille av videoer fra følgende leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Opplysninger kan også overføres til: Google LLC., USA
Hvis du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt programtillegg, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse til leverandørens servere for å laste inn programtillegget. Da blir visse opplysninger, inkludert IP-adressen din, overført til leverandøren.
Hvis avspilling av integrerte videoer startes via programtillegget, bruker leverandøren også informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukeratferd, opprette avspillingsstatistikk og forhindre misbruk.
Hvis du er logget på en brukerkonto hos leverandøren under besøket på siden, blir opplysningene dine direkte tilordnet til kontoen din når du klikker på en video. Dersom du ikke ønsker tilordning til kontoen din, må du logge deg ut før du klikker på avspillingsknappen.
All ovennevnte behandling, spesielt lagring av informasjonskapsler for avlesing av informasjon på enheten som benyttes, skjer bare dersom du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i tråd med artikkel 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR, ved å aktivere markedsføringskapsler via samtykkemekanismen for informasjonskapsler på nettstedet ("Cookie-Consent-Tool"). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden ved å deaktivere markedsføringskapsler via samtykkemekanismen for informasjonskapsler på nettstedet ("Cookie-Consent-Tool").
For overføringen av data til USA benytter leverandøren seg av EU-kommisjonens standardiserte avtalevilkår, som skal sikre at det europeiske nivået for personvern overholdes.

 

Facebook
På nettstedet vårt benyttes plugins (programtillegg) fra det sosiale nettverket fra følgende leverandør: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Disse programtilleggene muliggjør direkte samhandling med innhold på det sosiale nettverket.
For å styrke vernet av dine opplysninger når du besøker nettstedet vårt, er plugin-modulene i utgangspunktet deaktivert, og blir kun integrert i siden hvis du velger markedsføringskapsler.
Først når du aktiverer markedsføringskapsler, og dermed gir ditt samtykke til dataoverføring i samsvar med artikkel 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse til leverandørens servere. Uavhengig av en pålogging til en eksisterende brukerprofil, overføres da en viss mengde informasjon om enheten som benyttes (inkludert IP-adressen din), nettleseren din og nettleserloggen til leverandøren, og kan behandles videre der.
Hvis du er logget på en eksisterende brukerprofil i leverandørens sosiale nettverk, vil informasjon om samhandlinger som er gjort via programtilleggene også bli publisert der og vist til kontaktene dine. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden ved å deaktivere markedsføringskapsler via samtykkemekanismen for informasjonskapsler på nettstedet ("Cookie-Consent-Tool").
Opplysninger kan også overføres til: Meta Platforms Inc., USA
Vi har inngått en oppdragsbehandlingsavtale med leverandøren som sikrer vern av opplysninger fra besøkende på nettstedet vårt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter. For overføringen av data til USA benytter leverandøren seg av EU-kommisjonens standardiserte avtalevilkår, som skal sikre at det europeiske nivået for personvern overholdes.

 

Bynder
På nettstedet vårt benytter vi videoer fra selskapet Bynder b.v., Max Euweplein 46, 1017 MB Amsterdam, Nederland. Vi har integrert videoer i vårt nettbaserte tilbud. Når du spiller av videoene, overføres opplysningene som er nevnt i neste avsnitt til Bynder b.v. Vi har ingen innflytelse på overføringen av disse opplysningene.
Som følge av besøket på nettstedet mottar Bynder b.v. informasjon om at du har åpnet den respektive undersiden på nettstedet vårt. I tillegg blir dataene nevnt i avsnittet "Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger" gitt videre.
All ovennevnte behandling, spesielt lagring av informasjonskapsler for avlesing av informasjon på enheten som benyttes, skjer bare dersom du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i tråd med artikkel 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR, ved å aktivere markedsføringskapsler via samtykkemekanismen for informasjonskapsler på nettstedet ("Cookie-Consent-Tool"). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden ved å deaktivere markedsføringskapsler via samtykkemekanismen for informasjonskapsler på nettstedet ("Cookie-Consent-Tool").
Du finner mer informasjon angående formålet og omfanget av datainnsamlingen og Bynder b.v.s behandling i personvernerklæringen. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for vern av din privatsfære: https://www.bynder.com/en/legal/privacy-policy/.
Under Bynder b.v.s bruk kan personopplysninger også overføres til servere hos Bynder LLC i USA.
Vi har inngått en oppdragsbehandlingsavtale med leverandøren som sikrer vern av opplysninger fra besøkende på nettstedet vårt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter. For overføringen av data til USA benytter leverandøren seg av EU-kommisjonens standardiserte avtalevilkår, som skal sikre at det europeiske nivået for personvern overholdes.

I kinesisktalende land, bruker vi videoer fra Youku. Vi gir deg mer enn gjerne mer informasjon om innsamling og bruk av data i spesifikke språkversjoner hvis du ber om det.

 

Nettreklame

Vi annonserer både på vårt eget nettsted og på nettsteder uten tilknytning til oss. Vi gjør dette ved bruk av informasjon gjort tilgjengelig for oss når du besøker nettstedet vårt, og når du gjør bruk av vårt innhold eller tjenester. Disse opplysningene samles inn ved bruk av informasjonskapsler. Etter et besøk på Swisslog-nettstedet, kan du derfor se annonser for Swisslog på andre nettsteder i form av bannere.

Visning av reklame som følge av dine aktiviteter på ikke-tilknyttede nettsteder er ikke knyttet til din identitet. Vi deler ikke personopplysninger med annonsører eller andre tredjeparter som viser våre annonser. Annonsører og andre tredjeparter (herunder reklamenettverk, reklameleveringsbedrifter og andre tjenesteleverandører innleid av disse) kan likevel anta at brukere som klikker på eller samhandler med annonser eller innhold, tilhører målgruppen for de aktuelle annonsene eller innholdet.

Vi bruker for tiden følgende verktøy for nettreklame. De bruker enten informasjonskapsler eller piksler. Det juridiske grunnlaget for dette står i paragraf 6, avsnitt 1, setning 1 (f) i GDPR.

Du finner mer detaljert informasjon om hvordan de forskjellige verktøyene virker på nettstedene til de individuelle tredjepartsleverandørene:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag

 

Analyse av webplattform

Vi bruker Sitecore Analytics for utføre analyse av vår webplattform. Denne programvaren vurderer bare serverens data som motsvarer den informasjon som er med i seksjon "innsamling, behandling og bruk av personopplysninger".

Analyse av denne type informasjon gjør det mulig for oss å forbedre vår hjemmeside samt gjøre den mer interessant for deg som bruker. Det jurdiske grunnlaget for bruken av Sitecore Analytics finns i paragraf 6, avsnitt 1, setning 1 (f) GDPR.

Serverdata vil være den eneste kilden til informasjon i forbindelse med analysen. Dette inkluderer data som angis i seksjon "innsamling, behandling og bruk av personopplysninger". Vi lagrer alt av denne type informasjon på en server i Tyskland.

Denne nettsiden bruker Mouseflow, et nettanalyseverktøy fra Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 København, Danmark, for å registrere tilfeldig utvalgte individuelle besøk (kun med pseudonymisert IP-adresse). En logg over musebevegelser og -klikk opprettes dermed med den hensikt å spille av individuelle nettstedbesøk på tilfeldig basis og utlede potensielle forbedringer for nettstedet fra dette. Den behandlede informasjonen vil ikke bli gitt videre til tredjeparter.
Alle former for behandling beskrevet ovenfor, spesielt innstilling av informasjonskapsler for lesing av informasjon på sluttenheten som brukes, vil kun bli utført hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i henhold til art. 6(1)(a) GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden ved å deaktivere denne tjenesten via "Administrering av informasjonskapsler". Videre kan du globalt velge bort opptak på alle nettsteder som bruker Mouseflow for nettleseren du bruker for øyeblikket på følgende lenke: https://mouseflow.de/opt-out/

 

Verktøy og andre

Cloudflare
Av sikkerhetshensyn bruker denne nettsiden brannmurtjenesten levert av Cloudflare, Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare").
Cloudflare beskytter nettstedet og relatert IT-infrastruktur mot uautorisert tredjepartstilgang, cyberangrep og virus og skadelig programvare. Cloudflare samler inn IP-adressene til brukere og, om nødvendig, andre data om din oppførsel på nettstedet vårt (spesielt URL-er som er åpnet og overskriftsinformasjon) for å oppdage og forhindre illegitime sidetilganger og trusler. I prosessen sammenlignes den innsamlede fangede IP-adressen med en liste over kjente angripere. Hvis den innsamlede IP-adressen identifiseres som en sikkerhetsrisiko, kan Cloudflare automatisk blokkere den for sidetilgang. Informasjonen som samles inn på denne måten overføres til en server til Cloudflare Tech, Inc. i USA og lagres der.
Databehandlingen som er beskrevet utføres i henhold til artikkel 6 (1) lit f GDPR på grunnlag av våre legitime interesser i å beskytte nettstedet mot skadelige cyberangrep og i å opprettholde strukturell og dataintegritet og sikkerhet.
Cloudflare, Inc. påberoper seg standard databeskyttelsesklausuler i henhold til artikkel 46 setning 2 lit c GDPR som det juridiske grunnlaget for overføring av data til USA.
Vi har inngått en databehandlingsavtale med Cloudflare, Inc. som forplikter selskapet til å beskytte dataene til besøkende på nettstedet og ikke videreformidle dem til tredjeparter.
For mer informasjon om Cloudflares bruk av data, vennligst besøk https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

Nettverk for verts- og innholdslevering

Cloudflare
På nettsiden vår bruker vi et såkalt Content Delivery Network ("CDN") fra teknologitjenesteleverandøren Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Et innholdsleveringsnettverk er en nettbasert tjeneste som spesielt brukes til å levere store mediefiler (som grafikk, sideinnhold eller skript) gjennom et nettverk av regionalt distribuerte servere koblet til via Internett. Bruken av Cloudflares Content Delivery Network hjelper oss med å optimalisere lastehastighetene til nettstedet vårt.
Behandlingen utføres i henhold til art. 6 (1) lit. f DSGVO på grunnlag av vår legitime interesse i en sikker og effektiv bestemmelse, samt forbedring av stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt.
Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Cloudfare (Data Processing Addendum, tilgjengelig på https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/), som forplikter Cloudfare til å beskytte dataene til våre besøkende på nettstedet og ikke å gi det videre til tredjeparter. For overføring av data fra EU til USA viser Cloudfare til såkalte standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen, som skal sikre samsvar med det europeiske nivået for databeskyttelse i USA.
Du kan finne mer informasjon i Cloudflares personvernerklæring på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

Nyhetsbrev/presseliste

 På vår nettside kan du registrere deg for å motta nyhetsbrevet, eller melde deg på presselisten dersom du jobber innenfor media. I dette tilfellet må du oppgi e-postadressen din, hvordan du vil tiltales, samt for- og etternavnet ditt. E-postadressen din brukes kun til å sende nyhetsbrevet eller hhv. pressemeldinger. Dermed samtykker du i at vi sender deg nyhetsbrev eller hhv. pressemeldinger, og at dine personlige data bearbeides til dette formålet. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6 avs. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Du kan når som helst motsi deg dette samtykket og melde deg ut av nyhetsbrevet eller hhv. presselisten. Ytterligere opplysninger er frivillige: Når du melder deg på presselisten, kan du angi medium, forlag, landet og telefonnummeret frivillig. Når du melder deg på nyhetsbrevet, kan du angi tittel og firma samt bransjen og interessene dine frivillig. Disse opplysningene hjelper oss til å tilpasse våre tilbud til dine faglige krav og interesser.

Såfremt det kan gjøres valgfrie opplysninger i et formular utover dette (f.eks. om firma, medium, funksjon, sted eller ytterligere kontaktdata), er disse helt frivillige. Hvis ingen av disse valgfrie opplysningene oppgis - med unntak av muligens begrensede kontaktmuligheter - har dette ingen negative påvirkninger.

For påmeldingen til vårt nyhetsbrev bruker vi den såkalte double-opt-in-metoden. Det betyr at vi sender deg en e-post til e-postadressen som du oppga da du meldte deg på i hvilken vi ber deg bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen din innen 48 timer, sperres dine personlige data, og de slettes automatisk etter én måned. Utover dette lagrer vi hhv. dine brukte IP-adresser og tidspunktene for pålogging og bekreftelsen. Målet med dette er at vi skal kunne dokumentere påmeldingen og eventuelt opplyse om mulig misbruk av dine personlige data. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6. Avs. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Under sendingen av nyhetsbrevet evaluerer vi dine brukervaner. For denne evalueringen inneholder e-postene som sendes såkalte web-beacons eller hhv. tracking-piksler som fremstiller en-piksel-bildefiler som lagre på vårt nettsted. For evalueringene knytter vi dataene som nevnes under “Samling, behandling og bruk av personlig data” samt web-beacons til din e-postadresse og en individuell ID. Med data som fås på denne måten opprettes det en brukerprofil som tilpasser nyhetsbrevet til dine individuelle interesser. Herved registrerer vi når du leser eller videresender nyhetsbrevet vårt, hvilke lenker du klikker på i nyhetsbrevet, og drar slutninger angående dine personlige interesser ut av dette. Disse data knytter vi til handlingene fra deg på vårt nettsted. Vi bruker disse funksjonene på basis av vår berettigede interesse i målrettet reklame. Rettsgrunnlaget for dette er for så vidt art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR. 

Du kan når som helst motsi deg denne trackingen ved å avbestille nyhetsbrevet.
Rettighet til å motsi bearbeidingen.

Innlede kontakt

E-post og skjemaer

Når du fyller ut et skjema på nettstedet vårt eller kontakter oss per e-post, blir opplysningene du oppgir kun brukt til å behandle forespørselen og blir behandlet konfidensielt til enhver tid. Hvis du kontakter oss ved bruk av kontaktskjemaet, må du alltid oppgi fornavn og etternavn, e-postadresse og landet du skriver til oss fra. Du gir oss uttrykkelig samtykke til å behandle disse personopplysningene for det formålet å behandle forespørselen din. Det juridiske grunnlaget står i paragraf 6, avsnitt 1, setning 1 (a) i GDPR. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt.

Vi sletter opplysninger som brukes til å etablere kontakt når lagring ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen hvis det finnes en lovpålagt plikt til å bevare opplysningene.

 

Lenker til tredjeparts nettsteder

Vårt nettsted kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. På det tidspunktet lenken settes inn, forsikrer Swisslog Holding Ltd seg om at de lenkede sidene ikke inneholder ulovlig innhold av noe slag. Swisslog Holding Ltd kan imidlertid ikke foreta kontinuerlig overvåking og har ingen innflytelse på innholdet på de lenkede nettstedene. Vi kan derfor ikke godta noe ansvar for innholdet etter at lenken ble satt inn.

 

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter overfor oss når det gjelder dine personopplysninger:

  • Rett til tilgang
  • Rett til rettelse eller sletting
  • Rett til å begrense behandlingen
  • Rett til få opplysningene flyttet

 

Du kan kontakte vår personvernansvarlige gebyrfritt på data-privacy@kuka.com for å utøve disse rettighetene.

Du har også rett til å sende en klage til en personvernmyndighet angående vår behandling av personopplysningene dine.

 

Tidsfrister for sletting

Vi sletter alle personopplysninger så snart det ikke lenger er behov for dem for det formålet de ble samlet inn for, eller hvis du har utøvet din rett til å få dem slettet. Hvis det finnes lovfestede bevaringsperioder, eller hvis et av de andre unntakene i paragraf 17 i GDPR gjelder, vil vi slette de aktuelle opplysningene så snart som mulig.

 

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål angående nettstedets design eller funksjoner, kan du kontakte: info@swisslog.com

 

Forbeholdsbestemmelse

Personvernerklæringen til Swisslog Holding Ltd kan til enhver tid lagres eller skrives ut. Swisslog Holding Ltd forbeholder seg imidlertid til enhver tid retten til å endre personvernerklæringen, underlagt personvernforskriftene, for å legge til rette for den løpende videre utviklingen av nettstedet.

 

Andre retningslinjer og vilkår som selskapet har

Policy Statements
Corporate Governance