Technical Support: Count on a rapid response

Our expert teams deliver prompt and efficient levels of support around the clock so you can have confidence in your warehouse and logistics solutions, no matter what.

Vårt globale helpdeskteam leverer den rette støtten 24/7.

Global helpdeskstøtte

Vår erfarne supportteam kan identifisere feil riktig fra begynnelsen og tildele dem til riktig avdeling. Servicedesken vår er i drift 24/7, og gir raskt riktig støtte.

Fordelene dine:

Garanterte responstider

Råd fra den rette eksperten

Raskt tilbake til normal drift

Eskaleringsledelse

Feildokumentasjon

For hospitals, pharmacies, tube & medication systems

For logistic, warehouse & distribution centers

Vår støtte – Din tillit

  • 99,97 % responsfrekvens innen 30 sekunder

  • 160+ systemingeniører som støtter 24/7

  • 350+ kundelagerløsninger over hele verden

  • 17 sekunders responstid for globale hendelser

Swisslogs eksterne støtte hjelper deg med å gå tilbake til effektiv drift.

Ekstern støtte

Hvis det oppstår feil eller nødsituasjoner, kan du stole på støtte 24/7 for å gi rask respons og løsning for å gi deg effektiv drift.

Fordelene dine:

Programvarestøtte 24/7 over en sikker VPN-tilkobling

Proaktiv intervensjon takket være omfattende programovervåking

Redusert risiko for ikke-planlagt nedetid

Maksimering av leveringssikkerhet

Film: Våre serviceteknikere støtter med øynene til personell på stedet.

Støtte ved hjelp av utvidet virkelighet

Våre serviceteknikere kan støtte deg ved hjelp av utvidet virkelighet-briller – en innovativ løsning innen serviceområdet. Ved hjelp av Microsoft HoloLens kan serviceingeniører i et sentralisert servicesenter koble deg til Skype med ingeniørene på stedet, og utføre diagnostikk og feilsøking gjennom øynene til personell på stedet.

Vi forsker også på bruk av HoloLens for å veilede og dirigere plukkere, gi sanntidsvisning av sensorer og aktuatorer for vedlikeholdspersonell og for å utvide opplæringsprogrammer. 

Samarbeidet med Swisslog er utmerket! De oppleves som seriøse, punktlige og dyktige. Serviceteknikerne deres er ekstremt dyktige, og vi får alltid rask respons og støtte.

Jørn Endresen, logistikkdirektør i ASKO Midt-Norge