Smart city logistics – one step ahead with advanced urban fulfillment concepts

Urban fulfillment is marked by radical change: industries, retailers and consumers want their orders within a few hours. For logistics providers, this means delivering orders to customers in urban areas quickly, efficiently, and within the specified time frame. An unsolvable conflict? Swisslog understands the requirements of the future and is working on new smart city solutions.

Folk bor der jobbene er. Derfor har mer enn 50 prosent av verdens befolkning bosatt seg i urbane sentra. Megabyer skyter opp over hele verden. Nettbestillinger gjør at kunder kan unngå trafikkork og lange ventetider i kassaapparatet, spesielt i urbane områder.

Derfor går e-handel raskt frem innen B2B-feltet. Serviceteknikere bruker internett til å bestille reservedeler. Industriselskaper blomstrer når produksjonen trenger en mindre spesialisert forsyningsdel. Men hastighet er essensen. Bare levering samme dag eller neste time gir et konkurransefortrinn. Logistikkleverandører må finne de riktige løsningene på utfordringene knyttet til varelevering i store byer.

Å øke effektiviteten i hele forsyningskjeden betyr å tenke vurdere forretningsmodellene og bytte til innovative, databaserte teknologier og løsninger.

Antonio Trioschi, CEO Swisslog

Digitalisering fremmer og krever nye retninger innen logistikk

I en stund har digitaliseringen revolusjonert mye mer enn bare e-handel. Det er ingen tvil om at digitalisering har vært en av de største forstyrrende bevegelsene de siste tiårene. Industry 4.0 transformerer forretningsmodeller i hele bransjer. Flere og flere bedrifter begynner å produsere varer bare på forespørsel og sende dem direkte til destinasjonene.

Dette reduserer logistikkostnadene for industribedrifter som produserer varer. Samtidig må planleggingsprosesser oppfylle stadig mer komplekse krav. Logistikkleverandører i industri og handel må kunne presisere leveringstider, ruter og kostnader nøyaktig. Denne utfordringen kan bare løses gjennom intelligent dataanalyse.

Tradisjonell push-forsyningskjede

I dag: forskjellige distribusjonspunkter og lange leveringstider

Mange selskaper bruker fortsatt push-prinsippet for å bringe varer ut på markedet. Produktene går gjennom flere mellomlagre og distribusjonssentra på vei fra produsent til forbruker. 

I morgen: fra produsent til destinasjon om 24 timer

Trenden mot etterspørselsdrevet produksjon basert på pull-prinsippet snur opp ned på tradisjonelle forsyningskjedekonsepter. Det blir lagt færre varer på lager. Den raske anskaffelsesruten fra produsent til destinasjon innen 24 timer har blitt en realitet. Å få dette til å skje krever effektive informasjonsflyter. 

Innovativ tenkning og handling er nødvendig. Konsepter for globalt varekjøp må kobles med de nye konseptene for smart city-logistikk. Digitalisering er en viktig driver her. Det gjør det mulig å analysere, planlegge, kontrollere og overvåke stadig mer komplekse datastrømmer og produktstrømmer.

Smart City Logistics Concept are driving fast Urban Fulfillment
Forsyningskjeden vil bli mer dynamisk takket være nye smart city- logistikkonsepter som små urbane lagre eller droner.

Logistikkleverandører må være forberedt på drastiske endringer, spesielt i bysentra med tung trafikk. Hva er mulig?

 • Felles lager for prekonsolidering av forsendelser av flere tjenesteleverandører testes med stor suksess i periferien av urbane sentra. Dette muliggjør effektiv sammensetting av forsendelser til mottakere i sentrum.
 • Mer kompakte lagringstyper må brukes i bydeler i sentrum.
 • Leveringstaxi, lastesykler, droner og roboter vil være fremtredende i urbane områder. Raske og fleksible leveringstjenester vil bare være mulig ved bruk av nye metoder.

 
I tillegg må det store antallet tilnærminger som eksisterer i dag struktureres. Big data-analyse – evaluering av data fra et stort antall kilder – hjelper til med å harmonisere eksisterende leveringskonsepter.

Swisslog tilbyr intelligent logistikk

Roboter og databaserte løsninger er Swisslogs svar på morgendagens utfordringer. Vi ønsker å bidra til å gjøre drømmen til virkelighet, fra produksjon til brukssted på 24 timer – hvor som helst i verden.

 • Planlegger

  Vårt 3D-visualiseringsverktøy gir deg et solid grunnlag for planlegging når endring av plassering blir nødvendig på kort varsel.

 • Plukkroboter

  Våre skalerbare robotløsninger sørger for at ingen plukkordrer trenger å vente lenger enn nødvendig på behandling – selv i møte med stadig strammere leveringsvinduer.

 • Datautveksling

  Vi er forpliktet til effektiv utveksling av data mellom deg og dine partnerbedrifter.

 • Prognoser

  Vi fokuserer på intelligente og fremtidsrettede programvaresystemer for å gi større transparens i leverandørkjeden.

Swisslog-bidraget til smart city-logistikk