Swisslog som arbetsgivare

Oavsett om du har erfarenhet inom branschen eller är nyutbildad så kan du hitta en utmanande och inspirerande karriär hos oss. Swisslog ger dig en unik möjlighet att arbeta i en global organisation inom automatiserade logistiklösningar med kunder över hela världen.

Vår företagskultur

Vi definierar vår kultur med den enkla frasen "Swisslog bryr sig. Swisslog leder."

Som ett omtänksamt och ledande globalt företag strävar vi efter att skapa en miljö där våra medarbetare känner sig delaktiga och har möjlighet att bidra och göra skillnad. Det är därför vi har byggt en grund av gemensamma värderingar, beteenden och ledarskapsprinciper som vägleder oss på vår resa.

Mångfald av möjligheter

Som ett företag med kunder över hela världen vill vi erbjuda samma mångfald på arbetsplatsen. Swisslog är en arbetsgivare som värdesätter jämställdhet och vi är stolta över vår breda mångfald. Hos oss behöver man inte passa in i en och samma mall. Vi erbjuder möjligheten att växa och utvecklas varje dag. Vi söker nya teammedlemmar med stark drivkraft, ett brinnande engagemang och ständigt närvarande nyfikenhet med lusten att kartlägga sin egen väg och med passion för att leverera innovativa lösningar.

Globala möjligheter

Som medlem i KUKA-koncernen ger vi dig möjligheten att arbeta i verkligt globala team.

• samarbeta och dela kunskap över gränser, enheter och funktioner
• arbeta tillsammans med begåvade, internationella och mångkulturella kollegor
• arbeta i olika länder, tillsammans med kollegor från andra nationaliteter

Programvara, innovation och människor är viktiga pelare i vår strategi - och det finns inget bättre sätt att kombinera dessa än i vårt årliga Swisslog Hackathon.

Detta inspirerande globala evenemang återspeglar vår OneSwisslog-strategi och stärker och uppmuntrar samarbete över landsgränser och regioner - vilket är nyckeln till vår framtida framgång.

Lediga tjänster

Letar du efter ett nytt jobb? Idag kan vara ditt första steg mot en ny karriär.

We are the driving force behind innovations that are shaping the future... Now we're developing the leaders that will shape ours.

Jens Schmale, Swisslog CEO

Swisslog som en lärande organisation

På Swisslog främjar vi en kultur av ständigt lärande och kompetensöverföring.


Ledarskapsutveckling
Ledarskapskompetens är avgörande för vår långsiktiga framgång. Vårt ledarutvecklingsprogram anpassas till kraven för varje utvecklingsnivå och fokuserar på att skapa nya ledare, vidareutveckla erfarna ledare och hjälpa medarbetare att leda och hantera förändringar.

Produkt- och systemutbildning
För att skapa ett exceptionellt kundvärde utbildar vi våra medarbetare i produktportfölj och integrationslösningar, vilket möjliggör att fastställa marknadens och kundens behov och därmed kunna erbjuda våra kunder de bäst lämpade lösningarna.

Stor möjlighet till individuell kompetensutveckling
För att hjälpa våra medarbetare att uppnå både individuell och organisatorisk tillväxt erbjuder vi en mängd andra utbildningar och träningar som utvärderas individuellt tillsammans med varje anställd.

Lediga tjänster

Letar du efter ett nytt jobb? Idag kan vara ditt första steg mot en ny karriär.