Global Versions

Kies uw locatie:

Land

Maatschappelijke verantwoord ondernemen & Duurzaamheid

Als wereldwijd actieve onderneming nemen we verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, klanten, de maatschappij en het milieu.

Corporate Governance

Het doel van verantwoord en duurzaam ondernemen is het waarborgen van corporate governance. Als lid van de KUKA Groep volgt Swisslog strikt de richtlijnen van de Duitse Corporate Governance Code. Meer gedetailleerde informatie over Corporate Governance bij KUKA en Swisslog vindt u op de KUKA website.

Corporate Compliance

Verantwoord ondernemingsbestuur omvat een gezonde bedrijfsvoering binnen een duidelijk afgebakend kader van ethische kernwaarden, rechtmatig gedrag en intern beleid. Dit begrip is een elementair onderdeel van de bedrijfscultuur van KUKA en Swisslog. Door het opstellen en onderhouden van een Compliance programma en de verdere ontwikkeling naar een Compliance Management Systeem ("CMS"), wordt dit begrip in de praktijk gebracht. Bezoek de KUKA website voor meer informatie over Corporate Compliance en de documentatie van het CMS. De contactgegevens van onze Compliance Officers zijn ook publiek beschikbaar, zodat zowel medewerkers als mensen van buiten het bedrijf contact met hen kunnen opnemen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is verankerd in de bedrijfscultuur van Swisslog en KUKA. Als toekomstgericht bedrijf streven we naar duurzaamheid op elk gebied - ten voordele van onze mensen en de kwaliteit van onze producten en diensten. Dit doen we ook omdat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover de maatschappij en het milieu.

Duurzaamheid op elk gebied

Onder duurzaam ondernemen verstaat Swisslog een verantwoorde bedrijfsvoering die gericht is op de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers, klanten en investeerders, maar ook tegenover de maatschappij en het milieu. Daarom werken we hard om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich duurzaam blijft ontwikkelen. Wij streven naar duurzaamheid op alle gebieden:

  • Sociaal beleid

  • Energie, milieu en hulpbronnen

  • Economie

Sociale duurzaamheid: voor werknemers en samenleving

De gezondheid van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang. Wij streven naar een flexibele en gezonde werkomgeving. Dit houdt ook in dat we het gezins- en het beroepsleven met elkaar moeten kunnen combineren. Daarom voeren we een duurzaam personeelsbeleid en stimuleren we het evenwicht tussen werk en privéleven door middel van opties zoals flextime werk of telewerken. Swisslog-medewerkers komen regelmatig bijeen voor sportactiviteiten en worden aangemoedigd om actief te blijven door middel van "Bike to Work" en andere programma's.

Energiebesparende producten en processen

Omdat de vraag naar duurzaamheidsverbeterende material-handlingoplossingen in al onze markten toeneemt, hebben we ons GreenLog-programma voor het verbeteren van de duurzaamheid van de toeleveringsketen uitgebreid.

GreenLog combineert onze inspanningen om processen en gedrag binnen ons eigen bedrijf te optimaliseren, een systematische aanpak om de duurzaamheid van onze producten en oplossingen te verbeteren, en de maatregelen die we nemen om duurzaamheid te stimuleren door middel van sourcing en de supply chain. Door middel van GreenLog verplichten we ons niet alleen tot het verbeteren van onze eigen duurzaamheid, maar stellen we onze klanten ook in staat om hun duurzaamheid te verbeteren met efficiëntere producten en minder verspillende processen. Ga voor meer informatie naar onze GreenLog oplossingenpagina.

 

Milieuvriendelijk beheer en certificaten

Via ons milieubeheersysteem en energiebeheersysteem zorgen we ervoor dat de aanpak, de omvang en de impact van onze activiteiten, producten en diensten passend zijn. Daarom verbeteren we continu dit beheersysteem en werken we aan het voorkomen van milieuvervuiling. Als gevolg van de recente activiteiten op het gebied van energiemanagement in Duitsland zijn we er trots op dat we in onze Swisslog-vestiging in Dortmund gebruik maken van Green Energy.

 

Onze duurzaamheidscertificaten op dit gebied: 

  • ISO 14001: De internationale norm ISO 14001 definieert de eisen voor een milieumanagementsysteem. Het richt zich op een continu verbeteringsproces. ISO 14001 behoort tot een set van normen die onder andere betrekking heeft op milieubalansen, belangrijke milieu-indicatoren en milieuprestatie-evaluaties. 

> Certificate KUKA Group
> Certificate Swisslog Logistics Automation Shanghai, China

  • ISO 50001: De internationaal erkende norm ondersteunt de invoering van een systematisch energiebeheer met betrekking tot energie-efficiëntie en CO2-emissies. Swisslog heeft als lid van de KUKA Groep in 2016 een energiemanagementsysteem geïmplementeerd voor alle bedrijven van de KUKA Groep in Duitsland volgens ISO 50001, dat verder zal worden uitgerold in andere Europese landen. 

> Certificate KUKA Group

Economische duurzaamheid: lange termijn denken en verantwoord handelen  

Swisslog volgt het principe van duurzaam beheer: we plannen op lange termijn, sturen toekomstgerichte technologieën aan en lossen problemen aan de bron op.

Bedrijfsmanagementsystemen en certificaten

Om duurzaam te kunnen ondernemen, kiezen we ook in dit kader voor bewezen kwaliteitsmanagementsystemen. Onze certificaten op dit gebied omvatten het volgende: 

  • ISO 9001: Deze internationale norm behandelt kwaliteitsmanagementsystemen en bevordert het wederzijds begrip op nationaal en internationaal niveau.

> KUKA and Swisslog guidelines for health, safety, sustainability and quality

> Guideline for personnel policy

> KUKA and Swisslog Corporate Compliance Manual for members of the Executive Board, CEOs, executives, employees, authorized representatives and suppliers of KUKA worldwide


Wij gebruiken cookies

Wij maken gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen