Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Maatschappelijke ondernemen & Duurzaamheid

Als wereldwijd actieve onderneming nemen we verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, klanten, de maatschappij en het milieu.

Corporate Governance

Het doel van corporate governance is verantwoord en duurzaam ondernemen. Als lid van de KUKA Groep volgt Swisslog strikt de richtlijnen van de Duitse Corporate Governance Code. Meer gedetailleerde informatie over Corporate Governance bij KUKA en Swisslog vindt u op de KUKA website.

 

Corporate Compliance

Verantwoord ondernemingsbestuur omvat gezonde zakelijke praktijken binnen een duidelijk afgebakend kader van ethische kernwaarden, wettelijk gedrag en intern beleid. Dit begrip is een elementair onderdeel van de bedrijfscultuur van KUKA en Swisslog. Door het opstellen en onderhouden van een Compliance Programma en de verdere ontwikkeling tot een Compliance Management Systeem ("CMS"), vullen we dit begrip consequent in. Gelieve de KUKA website te bezoeken voor meer informatie over Corporate Compliance, de documentatie van het CMS of om vragen of klachten in te dienen. De contactgegevens van onze Compliance Officers zijn ook publiek beschikbaar zodat zowel werknemers als mensen buiten het bedrijf hen kunnen contacteren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is verankerd in de bedrijfscultuur van Swisslog en KUKA. Als toekomstgericht bedrijf streven we naar duurzaamheid op elk gebied - ten voordele van onze mensen en de kwaliteit van onze producten en diensten. Dit doen we ook omdat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover de maatschappij en het milieu.

 • People: The heart of our sustainability strategy

  Our Think Red: Go Green program keeps sustainability top-of-mind across our organization and empowers every employee.

  Meer.

 • Energy-saving products and processes

  Swisslog PowerStore palletopslagsysteem met hoge dichtheid

  Swisslog is advancing supply chain sustainability with energy-efficient solutions and less wasteful processes. Our portfolio enables increased productivity, shorter order cycle times and faster response to change. Those same qualities, supported by an engineering focus on sustainability, enable a range of environmental benefits.

  Meer.

 • Sourcing & supply chain covering all aspects of Corporate Social Responsibility (CSR)

  Sustainability in the supply chain is to meet the needs for materials, goods, utilities and services in an environmental friendly, responsible and ethical way. External and internal suppliers need the fulfillment in compliance and in all the aspects of Corporate Social Responsibility (CSR).

  Meer.

Sociale duurzaamheid: voor werknemers en samenleving

De gezondheid van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang. Wij streven naar een flexibele en gezonde werkomgeving. Dit houdt ook in dat we het gezins- en het beroepsleven met elkaar moeten kunnen combineren. Daarom voeren we een duurzaam personeelsbeleid en stimuleren we het evenwicht tussen werk en privéleven door middel van opties zoals flextime werk of telewerken. Swisslog-medewerkers komen regelmatig bijeen voor sportactiviteiten en worden aangemoedigd om actief te blijven door middel van "Bike to Work" en andere programma's.

Onze duurzaamheidsinitiatieven zijn erop gericht onze interne processen en gedragingen te verbeteren, duurzame praktijken in onze producten en oplossingen te bevorderen en duurzaamheid te stimuleren door verantwoord inkopen en supply chain management.

Ons doel is niet alleen onze eigen duurzaamheidspraktijken te verbeteren, maar ook onze klanten milieuvriendelijkere producten en processen aan te bieden.

 

Milieuvriendelijk beheer en certificaten

Via ons milieubeheersysteem en energiebeheersysteem zorgen we ervoor dat de aanpak, de omvang en de impact van onze activiteiten, producten en diensten passend zijn. Daarom verbeteren we continu dit beheersysteem en werken we aan het voorkomen van milieuvervuiling. Als gevolg van de recente activiteiten op het gebied van energiemanagement in Duitsland zijn we er trots op dat we in onze Swisslog-vestiging in Dortmund gebruik maken van Green Energy.

 

Onze duurzaamheidscertificaten op dit gebied: 

 • ISO 14001: De internationale norm ISO 14001 definieert de eisen voor een milieumanagementsysteem. Het richt zich op een continu verbeteringsproces. ISO 14001 behoort tot een set van normen die onder andere betrekking heeft op milieubalansen, belangrijke milieu-indicatoren en milieuprestatie-evaluaties. 

> Certificate KUKA Group
> Certificate Swisslog Logistics Automation Shanghai, China

 • ISO 50001: De internationaal erkende norm ondersteunt de invoering van een systematisch energiebeheer met betrekking tot energie-efficiëntie en CO2-emissies. Swisslog heeft als lid van de KUKA Groep in 2016 een energiemanagementsysteem geïmplementeerd voor alle bedrijven van de KUKA Groep in Duitsland volgens ISO 50001, dat verder zal worden uitgerold in andere Europese landen. 

> Certificate KUKA Group

Economische duurzaamheid: lange termijn denken en verantwoord handelen  

Swisslog volgt het principe van duurzaam beheer: we plannen op lange termijn, sturen toekomstgerichte technologieën aan en lossen problemen aan de bron op.

Bedrijfsmanagementsystemen en certificaten

Om duurzaam te kunnen ondernemen, kiezen we ook in dit kader voor bewezen kwaliteitsmanagementsystemen. Onze certificaten op dit gebied omvatten het volgende: 

 • ISO 9001: Deze internationale norm behandelt kwaliteitsmanagementsystemen en bevordert het wederzijds begrip op nationaal en internationaal niveau.

> KUKA and Swisslog guidelines for health, safety, sustainability and quality

> Guideline for personnel policy

> KUKA and Swisslog Corporate Compliance Manual for members of the Executive Board, CEOs, executives, employees, authorized representatives and suppliers of KUKA worldwide