กรุณาเลือกภาษา:

Corporate governance & sustainability

As a globally active company we take responsibility for our employees, customers, society and the environment.

Corporate Governance

The object of corporate governance is to ensure responsible and sustainable entrepreneurship. As a member of the KUKA Group, Swisslog strictly follows the guidelines of the German Corporate Governance Code. Find more detailed information about Corporate Governance at KUKA and Swisslog on the KUKA website.

Corporate Compliance

Responsible Corporate Governance includes sound business practices within a clearly de-fined framework of ethical core values, lawful conduct and internal policies. This self-perception is an elementary part of KUKA’s and Swisslog’s corporate culture. By estab-lishing and maintaining a Compliance Programm and the further development into a Compliance Management System (“CMS”), we consequently fill this understanding with life. Please visit the KUKA website for further information on Corporate Compliance and the documentation of the CMS. The contact details of our Compliance Officers are also publically available so that employees as well as people outside the company can contact them.

Sustainability

Sustainability is anchored in the corporate culture of Swisslog and KUKA. As a future-oriented company, we strive for sustainability in every area – to the benefit of our people and the quality of our products and services. We also do this because we have a responsibility to society and the environment.

Sustainability in all areas 

At Swisslog, sustainability means responsible business practices aimed at protecting the environment and resources. We have a responsibility to our employees, customers and investors as well as to society and the environment. That is why we work hard to ensure that the company continues to develop sustainably. We strive for sustainability in all areas:

  • Social policy
  • Energy, environment and resources
  • Economy

Social sustainability: for employees and society

For us, the health of our employees is of the greatest importance. We strive to create a flexible and healthy work environment. This includes the compatibility of family and working life. This is why we pursue a sustainable human resources policy and encourage work/life balance through options such as flextime work or telecommuting. Swisslog employees regularly meet for sports activities and are encouraged to stay active through "Bike to Work" and other programs.

Social management systems and certificates

To support sustainable development and protect the health of employees, we work with quality management systems that ensure the safety of employees on construction sites, for example. This also includes extensive health management. Learn more about our certificates.

Energy-saving products and processes

With demand for sustainability enhancing material-handling solutions growing across all of our markets, we have expanded our GreenLog program for improving supply chain sustainability.

GreenLog encompasses our efforts to optimize processes and behaviors within our own business, a systematic approach to enhance the sustainability of our products and solutions, and the measures we are taking to drive sustainability through sourcing and the supply chain. Through GreenLog, we are not only committing to improving our own sustainability but also enabling our customers to enhance their sustainability with more efficient products and less wasteful processes. For more information, visit our GreenLog solutions page.

Environmental management systems and certificates

Through our environmental management system and energy management system, we ensure that the approach, extent and impact of our activities, products and services are appropriate. That is why we are continuously improving this management system and working to avoid environmental pollution.

Our sustainability certificates in this area: 

  • ISO 14001: The international standard ISO 14001 defines the requirements for an environmental management system. It focuses on a continuous improvement process. ISO 14001 belongs to a set of standards which, among other things, deals with eco balance sheets, key environmental indicators as well as environmental performance evaluations. Learn more about our certificates.
  • ISO 50001: The internationally recognized standard supports the establishment of systematic energy management as it relates to energy efficiency and CO2 emissions. Swisslog as a member of the KUKA Group implemented in 2016 an energy management system for all KUKA Group companies in Germany according to ISO 50001, to be further rolled out in other European countries. Learn more about our certificates.

Economic sustainability: thinking long-term and acting responsibly  

Swisslog lives the principle of sustainable management: we plan long-term, drive future-oriented technologies and solve problems at their source.

Business management systems and certificates

In order to conduct business sustainably, we opt for proven quality management systems in this context too. Our certificates in this area include the following: 

  • ISO 9001: This international standard deals with quality management systems and fosters mutual understanding at a national and international level. Learn more about our certificates.
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้