เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

งานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ

พบกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ (งานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การสาธิตผลิตภัณฑ์และอื่นๆ) ในพื้นที่ใกล้เคียงคุณ เลือกขอบเขตที่คุณสนใจ เพื่อที่จะเห็นว่างานแสดงสินค้านั้นๆจะจัดขึ้นในวันใดบ้าง