เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Condition Monitoring: What if you could predict and prevent problems before they occur?

Swisslog Condition Monitoring allows you to view the current state of your intralogistics system at any time and ensures that your equipment works at maximum efficiency for the longest lifespan.


Condition Monitoring is part of Swisslog’s SynQ service-based modular software platform. SynQ gives you the functionality you need to optimize your warehouse operations. It embeds intelligence and synchronizes the performance of your automated warehouse.

Predictive and preventive

Swisslog’s warehouse remote monitoring services predict possible problems, reducing the risk of unscheduled downtime and maximizing delivery reliability. 

Your Benefits:

  • Highest availability: Real time analysis of error and throughput trends, faster fault identification
  • Lower cost at reliable budget: Operating at maximum efficiency and lowest cost possible
  • Calculated risk: Early-warning system for malfunctions, reduced downtime of critical equipment
Condition Monitoring user interface for preventative maintenance

Predictive Maintenance is the next step towards Industry 4.0. All automation sensors communicate together and learn from each other. Discover Swisslog’s full range of Industry 4.0 solutions for the smart warehouse of the future.

Best product at LogiMAT

At the opening ceremony of LogiMAT 2017, Swisslog Condition Monitoring was honored with the “Best Product” award in the Software, Communication and IT category.

Swisslog’s solution concept impressed the high-caliber jury of scientists and trade journalists thanks to its substantial contribution towards streamlining processes, saving costs and increasing productivity in intralogistics.

Condition Monitoring Best Product Award at LogiMAT 2017.

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้