เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การทำงานอัตโนมัติของหุ่นยนต์ โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับโลจิสติกส์ ออโตเมชั่น

เราพร้อมให้คำปรึกษาและมีโซลูชั่นสำหรับศูนย์กระจายสินค้าทำให้คุณสามารถเป็นผู้นำในการแข่งขันได้ ในฐานะที่บริษัทกำลังเติบโตไปทั่วโลก บริษัทของเรามีสำนักงานอยู่มากกว่า 25 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทของเรายังเป็นพันธมิตรกับ KUKA เราจึงมีโซลูชั่นครอบคลุมทั่วทั้งระบบออโตเมชั่น การทำงานแบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์อัจฉริยะ การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล โซลูชั่นซึ่งทำงานแบบอัตโนมัตินี้สามารถสร้างคุณค่าที่ยอดเยี่ยมและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจของคุณได้

Movie : จากผู้รวบรวมแบบดั้งเดิมไปสู่นักนวัตกรรมกับยุคอุตสาหกรรมยุค4.0

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นในยุคสมัยที่คลังสินค้าเกือบทั้งหมดยังเป็นระบบคลังสินค้าแบบ Manual Swisslog ค่อยๆพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่ผู้นำด้านการจัดการระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) โดยใช้เครนอัตโนมัติในช่วงยุค ปี 80s และ 90s

ใน ปี ค.ศ. 2009 บริษัทของเราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีคลังสินค้า ที่เราเรียกว่า “AutoStore” มาประยุกต์ใช้และตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้อย่างดี รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่รวบรวมระบบคลังสินค้าอัตโนมัตและอัจฉริยะไว้ครอบคลุมมากที่สุด

บริษัทของเรามีการพัฒนา ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความต้องการในปัจจุบันของกระบวนการเก็บรักษาสินค้าและการกระจายสินค้า เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท KUKA กรุ๊ป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เรากำลังพัฒนาไปข้างหน้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี ต่อการดำเนินธุรกิจและการทำงานอัตโนมัติของหุ่นยนต์อัจฉริยะในการจัดการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

 

เราตระหนักและคำนึงถึงทัศนวิสัย และการพร้อมเตรียมรับมือต่อธุรกิจของคุณในอนาคต

ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ Swisslog สามารถเสนอการบริการแบบครบวงจร ซึ่งผ่านการทดสอบและยอมรับ รวมถึงนวัตกรรมและโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบในการให้บริการของเราได้ขยายขอบเขตออกไปจากช่วงเริ่มต้น นำไปสู่ความสมบูรณ์แบบและเหนือขีดข้อจำกัดออกไป เราทำงานร่วมกับคุณ เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ และเข้าใจถึงความต้องการอย่างครบถ้วนของธุรกิจของคุณ และต่อเนื่องด้วยการบำรุงรักษา

 • QuickMove: ระบบสายพานลำเลียงแบบโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่นสำหรับการบรรจุขนาดเล็ก

  คุณต้องการรับปริมาณงานสูงในขณะที่ยังคงมีความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าของคุณหรือไม่? QuickMove เป็นระบบสายพานลำเลียงแบบ
  โมดูลาร์สำหรับการจัดการถุง ถาด และกล่องกระดาษ

 • CarryPick: ระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าแบบโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่น

  คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโตโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างใดๆ กับอาคารของคุณหรือไม่? CarryPick เป็นระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าตามคำสั่ง AGV แบบโมดูลาร์และยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีแนวคิดการณ์ไกล

 • การหยิบสินค้าต่อคนที่รวดเร็วและถูกหลักการยศาสตร์

  โซลูชั่นการหยิบสินค้าต่อบุคคล (GtP) ของ Swisslog นำเสนอการดำเนินการ
  ตามคำสั่งซื้อที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำอย่างมาก ในขณะที่ลดงาน
  ที่ต้องดำเนินการด้วยแรงงานคนและการเดินทางสำหรับคนจัดสินค้าให้เหลือ
  น้อยที่สุด

 • ItemPiQ: การหยิบสินค้าอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ

  คุณต้องการลดต้นทุนการดำเนินงาน รักษาความยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพ
  ในคลังสินค้าขนาดเล็กของคุณหรือไม่? แอปพลิเคชั่นหยิบสินค้าอัตโนมัติอัจฉริยะ ItemPiQ เปิดใช้งานทุกด้านเหล่านี้และอีกมากมายสำหรับคลังสินค้าของคุณ

 • ทอร์นาโด: เครนขนาดเล็กอเนกประสงค์สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ

  คุณต้องการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าหิ้ว ถาด และกล่องกระดาษด้วยขนาดที่
  เล็กลงหรือไม่? เครนทอร์นาโดเป็นพื้นฐานสำหรับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
  ที่ครอบคลุมการบรรจุขนาดเล็กที่หลากหลายทั้งในด้านขนาดและน้ำหนัก มีแอปพลิเคชันมาตรฐานและกำหนดเอง

 • โมโนเรล: ระบบไฟฟ้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งพาเลท

  คุณต้องการระบบขนส่งที่ครอบคลุมระยะทางไกลเมื่อเทียบกับการขนส่งแบบดั้ง
  เดิมทั้งในและรอบคลังสินค้าพาเลทของคุณหรือไม่? Swisslog Monorail เป็นหนึ่ง
  ในระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการขนส่งพาเลทอัตโนมัติ

 • ระบบจัดเก็บและหยิบชิ้นส่วนขนาดเล็กกะทัดรัด: AutoStore

  Swisslog เป็นผู้รวบรวมชั้นนำของโลกสำหรับระบบ AutoStore ระบบหุ่นยนต์
  ที่มีประสิทธิภาพพร้อมความหนาแน่นของพื้นที่จัดเก็บและความสามารถในการ
  ปรับขนาดที่โดดเด่น

 • ระบบนำทางอัตโนมัติของ AGV

  คุณต้องการวางแผนคลังสินค้าที่ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพหรือไม่? กลุ่มผลิตภัณฑ์ Swisslog AGV มีตัวเลือกทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการจัดการ
  ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การวางพาเลทแบบผสมด้วยหุ่นยนต์: ACPaQ

  คุณต้องการโซลูชั่นการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และสามารถ
  เติบโตได้ตามการเติบโตของศูนย์กระจายสินค้าของคุณหรือไม่? ACPaQ เป็นโซลูชั่นหุ่นยนต์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบผสมที่เป็นมิตรกับร้านค้า

 • คลังสินค้าทรงสูงพร้อมเครนยกพาเลท Vectura

  คุณต้องการจัดเก็บพาเลทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นหรือไม่? Vectura เป็นเครนยกพาเลทสำหรับคลังสินค้าแบบไฮเบย์ที่มีความสามารถหลากหลายและประหยัดพลังงาน ซึ่งถูกใช้ในโครงการของลูกค้ามากกว่า 2,000 โครงการ

 • เครื่องลำเลียงพาเลท ProMove

  คุณต้องการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่พร้อมสำหรับอนาคตที่ทำงานร่วมกับคลังสินค้าของคุณได้อย่างราบรื่นหรือไม่? WMS SynQ ของ Swisslog ครอบคลุมความต้องการ
  ด้านห่วงโซ่อุปทานขององค์กรอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 • SynQ: ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์

  คุณต้องการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่พร้อมสำหรับอนาคตที่ทำงานร่วมกับคลังสินค้าของคุณได้อย่างราบรื่นหรือไม่? WMS SynQ ของ Swisslog ครอบคลุมความต้องการ
  ด้านห่วงโซ่อุปทานขององค์กรอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 • คลังสินค้าพาเลท: ระบบรถรับส่ง PowerStore

  คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างให้สูงสุด คงความยืดหยุ่น และเพิ่มปริมาณงานหรือไม่? PowerStore เป็นโซลูชั่นรถรับส่งพาเลตที่มีความหนาแน่นสูงที่สมบูรณ์แบบ
  สำหรับคลังสินค้าที่มีเพดานต่ำ สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะน้อยกว่า และต้องการ
  ปริมาณงานสูง

 • ระบบจัดเก็บรถรับส่งสำหรับการบรรจุขนาดเล็ก: CycloneCarrier

  คุณต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการบรรจุขนาดเล็กที่มีปริมาณงานและ
  ความจุสูงหรือไม่? CycloneCarrier ช่วยให้คุณจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กได้อย่าง
  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ดิจิทัลและเทคโนโลยีวิทยาการด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณให้แพร่หลายไปทั่วโลก

 • เทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟแวร์

  เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นหัวใจหลักและอนาคตของธุรกิจ โมดูลาร์ของ Swisslog และเทคโนโลยีระดับนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคต ซอฟแวร์ “SynQ” ทำงานครอบคลุมทุกแง่มุมของระบบโลจิสติกส์ และช่วยในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานอัตโนมัติ ซอฟแวร์อัจฉริยะ “SynQ” สามารถปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมกับคลังสินค้าอันชาญฉลาดในยุคอุตสาหกรรม 4.0

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • เทคโนโลยีอันชาญฉลาดและวิทยาการด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะ

  การทำงานของหุ่นยนต์อัจฉริยะซึ่งมีพื้นฐานจากโซลูชั่น ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ KUKA และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ทั้งยังมีเทคโนโลยีการควบคุมดูแลวัตถุดิบที่ดีที่สุด และการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลอันเฉียบแหลมที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทำงาน เพิ่มความยืดหยุ่นและคุณภาพการผลิต ขณะที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ลูกค้าในประเทศไทย

  Swisslog เป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์อัตโนมัติที่มีอยู่ทั่วโลก เราพร้อมให้บริการและช่วยเหลือธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก การบริการของเราอยู่บนพื้นฐานและท้าทายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมของคุณ เราเสนอการให้บริการปรึกษาและเสนอวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ได้จริง โดยใช้การวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก

   

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • PowerHouse ร่วมกับ KUKA

  การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ KUKA กรุ๊ป บริษัทเราครอบคลุมทุกๆส่วนของระบบอัตโนมัติห่วงโซ่แห่งคุณค่า เปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมสู่ระบบโลจิสติกส์ เริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่หรือวิทยาการด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะ การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลและโซลูชั่นที่ยืดหยุ่น เรามอบประโยชน์สุดพิเศษให้กับธุรกิจของคุณผ่านระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ

  เรียนรู้เพิ่มเติม
แบรนด์สินค้ามากกว่า 2,000 แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการโลจิสติกส์ด้วยระบบอัฉริยะด้วยการทำงานของ Swisslog โซลูชั่น

ความประทับใจของลูกค้าขับเคลื่อนความสำเร็จของเรา

“คุณภาพของโซลูชั่นซึ่งนำเสนอโดย Swisslog มีความทันสมัยล้ำหน้า มากกว่าคู่แข่งของพวกเขา และสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านธุรกิจของคณะกรรมการประสานงานด้านการค้าสินค้าภายในอาเซียน (CCA)”
เดเร็ก โอ ดอนเนลล์ National Logistics & Planning Manager Supply Chain at Coca-Cola Amatil

 

“ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก Swisslog มีส่วนสำคัญมากต่อความสามารถของเราในการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังควบคุมคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น”
เค้นท์ แมนน์ VP of Operations, Trinchero Family Estates

 

“โซลูชั่นนี้เข้าถึงสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้จริงๆ”
มิคาเอล แฮนน์สัน Logistics Controller, Dahl Sverige

> อ่านกรณีศึกษาทั้งหมดของลูกค้าของเรา