เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Logistics consulting and planning for your automation project

Supply chain and logistics planning combined with many years of industry experience. Swisslog offers consulting and planning services for software and automation projects that are tailored to your specific needs.


Consulting & planning: Protect your investment

Flexible strategies in logistics consulting 
Modular systems is our key for maximum flexibility. They allow you to react to evolving business demands at the drop of a hat and dynamically adjust your capacities as material throughput increases.

Cost-efficient solutions thanks to sound logistics planning
Our sophisticated concepts help you achieve an optimal material flow at a low cost per pick.

Comprehensive industry, software & robotics expertise
By skillfully analyzing your data and gaining an in-depth understanding of your industry, we are able to holistically improve all of your operational processes. Our software, automation and robotics solutions are ready for the challenges the future is sure to bring.

VIDEO: Cutting-edge automation systems combined with world-class planning and consulting – all from a single source

Logistics planning with Swisslog: Success in just a few steps

Your logistics investment needs both a solid foundation and the freedom to respond dynamically to future developments. To find the right solution for you, Swisslog conducts methodical in-depth planning using four successive steps:

By your side from the initial consultation to project completion and service

 • Analysis & design

  Situation analysis and defined target

  Concept development

  Concept analysis and proof of concept

  Detailed planning and catalog of measures

 • Project implementation

  Engineering

  Project management

  Construction and architecture

  System installation

  Commissioning

 • Service & modernization

  Individual services

  24/7 life cycle support

  Management support & technical inspection

  Retrofitting & extensions

ความประทับใจของลูกค้าขับเคลื่อนความสำเร็จของเรา

“คุณภาพของโซลูชั่นซึ่งนำเสนอโดย Swisslog มีความทันสมัยล้ำหน้า มากกว่าคู่แข่งของพวกเขา และสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านธุรกิจของคณะกรรมการประสานงานด้านการค้าสินค้าภายในอาเซียน (CCA)”
เดเร็ก โอ ดอนเนลล์ National Logistics & Planning Manager Supply Chain at Coca-Cola Amatil


“ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก Swisslog มีส่วนสำคัญมากต่อความสามารถของเราในการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังควบคุมคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น”
เค้นท์ แมนน์ VP of Operations, Trinchero Family Estates


“โซลูชั่นนี้เข้าถึงสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้จริงๆ”
มิคาเอล แฮนน์สัน Logistics Controller, Dahl Sverige

อ่านกรณีศึกษาทั้งหมดของลูกค้าของเรา

 

 

แบรนด์สินค้ามากกว่า 2,000 แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการโลจิสติกส์ด้วยระบบอัฉริยะด้วยการทำงานของ Swisslog โซลูชั่น