เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

คุณต้องการจัดส่งข้อความนี้ให้กับทางบริษัท Swisslog

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าของเรา พวกเราให้ความไว้วางใจในหุ้นส่วนและผู้จัดหาสินค้าบริการของเรา แผนกจัดซื้อของเรารอคอยที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอและบริการต่างๆ กรุณาติดต่อเราจากแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ที่ Swisslog โลจิสติกส์ออโตเมชั่น รวมไปถึงสำนักงานสาขาของ Swisslog เราได้รับมอบความไว้วางใจในระบบปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม มีการจัดการที่ประกอบทั้งด้านจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความน่าเคารพ รวมไปถึงการปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลทุกคน และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงการบริการด้านสุขภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ธุรกิจของ Swisslog ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความใกล้ชิด ความสัมพันธ์อันเป็นระยะยาวนานกับลูกค้าของเรา ผู้ผลิตสินค้า และหุ้นส่วนธุรกิจในแต่ละภาคส่วน ด้วยหลักจรรยาบรรณคู่ค้า เหตุนี้เราจึงสื่อสารให้กับผู้ผลิตสินค้าของเรา ด้วยความคาดหวังว่าให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันกับ Swisslog ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับได้ของสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เราคาดหวังให้ผู้ผลิตสินค้าสื่อสารโดยใช้หลักการพื้นฐานที่เผยให้เห็นต่อผู้รับเหมาช่วงและผู้ผลิตสินค้า

าวน์โหลด เอกสารจรรยาบรรณคู่ค้าของ Swisslog (ภาษาอังกฤษ ,PDF)

 

กรุณาใช้แบบฟอร์มออนไลน์ดังต่อไปนี้เพื่อติดต่อกับเรา

คำนำหน้า

ข้อกำหนดการคุ้มครองส่วนบุคคล

ฉันได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

 

 

ความยินยอม

คุณอาจสนใจ