Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Lessen uit de frontlinies: Planning en beperking van effecten van micro-fulfilment centra stroomopwaarts in de keten

Colman Roche 15 maart 2021
Reading Time: 6 min.
Dit is de derde in een serie blogs over de nieuwste strategieën en technologieën die supermarktketens gebruiken om de afhandeling van online-boodschappen te automatiseren.

De eerste blog in deze serie belichtte de doeltreffendheid van automatiseringstechnologieën voor e-grocery toepassingen. In de tweede blog  gingen we in op specifieke beslissingscriteria om te bepalen welke producten in het automatiseringssysteem moeten worden opgenomen.

De pandemie heeft op korte termijn geleid tot veranderingen in de manier waarop consumenten boodschappen doen. Veranderingen, die gevolgen zullen hebben op de lange termijn. Volgens eMarketer groeit het aantal Amerikaanse consumenten dat digitaal boodschappen doet van 92,3 miljoen in 2019 naar 147,4 miljoen in 2022.

De grootste piek in die groei deed zich voor in 2020, toen de e-commerce retailverkoop van supermarkten in de V.S. met 53% steeg. Dat dwong veel supermarktketens om plannen voor het automatiseren van de afhandeling van e-commerce te versnellen. Een aantal supermarktketens startte proefprogramma's om in een beperkt aantal winkels oplossingen te evalueren en fulfilment processen te verfijnen.

In de toekomst zullen bedrijven die gedegen beslissingen over technologie en distributiestrategie hebben genomen, deze pilots uitbreiden naar meer winkels. Daarbij stuiten ze op een nieuwe uitdaging waarmee ze in hun oorspronkelijke plannen geen rekening hadden gehouden: het beheren van de effecten van e-grocery op distributiecentra.

Onverwachte complexiteit

De afhandeling van online boodschappen is op twee belangrijke manieren fundamenteel anders dan die van andere e-commerce orders. Ten eerste zijn online boodschappen complexer. E-commerce orders kunnen tot 4 lijnen per order vereisen, terwijl supermarkten orders afhandelen met artikelen variërend van niet-bederfelijke verpakte goederen tot melk en vers vlees, in drie temperatuurzones. De bestellingen moeten vervolgens worden geconsolideerd voordat ze aan huis worden afgeleverd of bij een pick-up locatie worden afgehaald.

Het andere verschil is de aankoopfrequentie. In tegenstelling tot andere detailhandelsvormen, waar consumenten misschien één of twee keer per jaar bestellingen plaatsen, doen consumenten bijna continu boodschappen. In de V.S. deed de belangrijkste boodschapper in een huishouden in 2019 gemiddeld 1,6 keer per week boodschappen. Binnen die toch al grote vraag moeten supermarkten bovendien voorbereid zijn op pieken rond feestdagen.

Supermarktketens beheren die complexiteit met behulp van zorgvuldig berekende replenishmentschema's, gebaseerd op onder meer de winkelfrequentie en historische verkoopdata. Zo blijven de winkels enerzijds voldoende bevoorraad en blijven anderzijds datumgevoelige producten niet te lang in de schappen liggen.

Supermarkten die al MFC's hebben geopend, denken nu na over de impact van e-fulfilment, niet alleen op de winkel, maar ook op de processen stroomopwaarts in de keten. Het is een aspect dat elke supermarkt die van plan is MFC's te openen, in overweging moet nemen.

Integrale aanpak

Hoewel er best practices ontstaan, is er geen standaardoplossing voor deze uitdaging. Het stroomopwaarts effect van MFC's varieert afhankelijk van onder andere de grootte van de winkels, de opzet van het distributienetwerk en de beschikbare ruimte binnen het MFC. Om het effect te beperken is een oplossing op maat nodig. Dit zijn enkele voorbeelden van de manieren waarop kruideniers op deze uitdaging reageren:

  • Automatiseringscapaciteit afstemmen op replenishment schema's

Dimensionering van het automatiseringssysteem op drie dagen voorraad kan een goede strategie zijn, tenzij die voorraad wordt geleverd als onderdeel van de winkelbevoorrading en deze plaatsvindt in een cyclus van vier dagen. Het schema kan dan leiden tot tekorten aan producten met een hoge omloopsnelheid in het automatiseringssysteem. Ook kan het nodig zijn om meer ruimte voor deze producten te reserveren in het automatiseringssysteem.

De frequentie van de winkelbevoorrading kan uiteraard worden opgevoerd, maar dat is wellicht niet eenvoudig te realiseren. Een automatiseringssysteem met hoge dichtheid, zoals AutoStore, kan de flexibiliteit bieden om de voorraad binnen de huidige ruimte te vergroten, zodat de bevoorradings- en automatiseringscycli op elkaar zijn afgestemd. Werk bij het bepalen van de capaciteit van het automatiseringssysteem samen met een automatiseringspartner om de haalbaarheid van de dimensionering van het systeem te evalueren, en er zeker van te zijn dat de huidige bevoorradingsschema's kunnen worden gehandhaafd.

  • Verbeteren van handling processen voor dozen stroomopwaarts

Een maatregel die het voorraadbeheer kan verbeteren en voorkomt dat het schaarse MFC-vloeroppervlak tijdens het lossen vol staat met pallets, is het verzenden van gemengde pallets die in het distributiecentrum worden samengesteld op basis van de specifieke behoeften van een MFC. Veel distributiecentra moeten wellicht de processen aanpassen om efficiënt mixed case pallets te kunnen maken. Sommige supermarkten evalueren ook het toevoegen van nieuwe dooshandlingtechnologieën, zoals shuttles en robotpalletizers, om uitbreiding van het MFC-netwerk te ondersteunen en het samenstellen van gangpad-klare pallets te vereenvoudigen. Bij het evalueren van de mogelijkheden van mixed-case pallets in het distributiecentrum kan het waardevol zijn om samen te werken met een automatiseringspartner die ervaring en oplossingen heeft op het gebied van zowel MFC als grote distributiecentra.

  • Uitpakken stroomopwaarts verplaatsen

Sommige supermarktketens gaan verder dan alleen het minimaliseren van de impact van MFC's op processen stroomopwaarts, en bekijken of veranderingen in het DC de bevoorradingsprocessen in het MFC kunnen stroomlijnen. Een van de oplossingen is het vullen van bakken, of transporteenheden ter grootte van een bak, in het distributiecentrum; om deze vervolgens naar het MFC te verzenden. In het MFC kunnen de bakken zonder verdere producthandling in het automatiseringssysteem worden ingevoerd. Het uitpakken en sorteren in MFC's, waar de ruimte vaak beperkt is, wordt zo overbodig. Bovendien kunnen schaalvoordelen worden behaald bij het bevoorraden van meerdere MFC's. Met name voor het op temperatuur houden van gekoelde en ingevroren levensmiddelen kan dit waardevol zijn.

  • Geleerde lessen

E-grocery automatiseringsprocessen evolueren in rap tempo. De volgende hordes in deze evolutie zijn het beperken van het stroomopwaartse effect van MFC's op het centrale distributiecentrum en het stroomlijnen van de processen voor het bevoorraden van MFC's. Hoewel oplossingen verschillen naargelang de kenmerken van een specifieke supply chain, leren we uit de ervaring van early adopters dat bij de planning van een MFC-strategie integraal over het distributienetwerk moet worden nagedacht. Zo wordt niet alleen het stroomopwaartse effect beperkt, maar ontstaan ook mogelijkheden om de product handling in het MFC te stroomlijnen.

 

Bij Swisslog werken we samen met supermarkten om de prestaties te verbeteren van de processen die geautomatiseerde fulfilment ondersteunen in het distributiecentrum en het MFC. Neem contact op met Swisslog om samen de stroomopwaartse effecten van uw e-groceryfulfilment strategie te evalueren. 

Een micro fulfillment centrum bij een winkel.

Maar wat als supermarkten een micro-fulfilment centrum (MFC) toevoegen aan een winkel?

Deze MFC's staan niet los van het distributienetwerk; het zijn verlengstukken ervan. In sommige gevallen verhogen ze het volume van de wekelijkse omzet van een winkel en overschrijden ze de grenzen van de normale bevoorradingsschema's. En in bijna alle gevallen verhogen ze de complexiteit en de productafhandeling in het MFC. Een deel van die complexiteit kan het best in het distributiecentrum worden ondervangen.

AutoStore Empowered By Swisslog-

Juist om die reden is automatisering een noodzaak geworden: handmatige fulfilment processen zijn tijdrovend, veroorzaken opstoppingen in de winkel en tasten de toch al krappe winstmarges aan. Automatiseringssystemen, met name systemen met een hoge dichtheid zoals AutoStore, maken het mogelijk om 70% of meer van de producten die worden aangeboden voor afhaling of thuisbezorging te leveren met snelheden die 5 tot 7 keer sneller zijn dan met manuele processen ooit bereikt kunnen worden.

About the author
Colman Roche

Vice President, E-Commerce/Retail, Swisslog Americas

More about Colman Roche
Search more tags
Sustainability Customer Service and Maintenance Design and Planning Robotics Pallet Automation Vertical Farming Micro Fulfillment AutoStore E-Grocery Video Light Goods Case Study Future Logistics Software White Paper Vlogs Smart Cities
Next article
Jaycar automates with Swisslog
Bob Hoffman 8 mei 2024
The hidden costs of delaying warehouse automation decisions

Learn why carefully considering the costs of inaction should always be considered as part of the business case for warehouse automation.

Related Posts