Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Vijf bepalende trends voor Online-Supermarkt Fulfillment in 2022

Kevin Price 25 januari 2022
Reading Time: 4 min.
De top vijf trends gebaseerd op onze ervaring met marktleiders die nu al succesvol MFC’s en EFC’s runnen.

In 2021 werden enkele belangrijke vragen beantwoord over e-supermarkt fulfillment en hoe supermarkten het meest effectief online bestellingen kunnen afhandelen via micro fulfillment centra (MFC’s) en e-supermarkt fulfillment centra (EFC’s). Zoals mijn collega Markus Schmidt al opmerkte in een recente post over de belangrijkste trends op het gebied van material handling in 2022:
 
“Het gros van de (levensmiddelen)markt heeft 2021 gebruikt om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van e-grocery fulfillment en begon met het implementeren van de organisatorische veranderingen die nodig zijn om in de toekomst een MFC-strategie te ondersteunen. 2022 zal dan ook het jaar zijn waarin vrijwel elke grote supermarkt een belangrijke stap zet richting haar online-winkelstrategie. Velen zullen overgaan tot de implementatiefase met behulp van MFC-automatisering.”
 
In deze blog belicht ik vijf trends waarop supermarkten zich moeten voorbereiden bij de implementatie van hun strategieën, gebaseerd op onze ervaring met marktleiders die nu al succesvolle MFC’s en EFC’s runnen.

1. E-supermarkt orders worden kleiner en frequenter.

 Het grote vraagstuk aan het begin van 2021 was in welke mate de ‘terugkeer naar de normale situatie’ de vraag naar online-boodschappendiensten zou beïnvloeden. Zou die vraag sterk dalen, ten opzichte van de piek tijdens de eerste dagen van de pandemie, of zou het gemak en de tijdwinst die online boodschappen oplevert, gebruikers van het eerste uur tot vaste klanten maken?

Die vraag werd gedurende het afgelopen jaar definitief beantwoord. Hoewel het aandeel online boodschappen in de totale verkoop van maand tot maand schommelde, was de algemene trend er één van groei. Volgens een rapport van strategisch adviesbureau Brick Meets Clicks groeide het aandeel van online-supermarkt pick-ups en bezorgingen in de Amerikaanse levensmiddelenmarkt tot 10% van de totale verkoop, een stijging van 2 punten ten opzichte van 2020. Waar we gedurende 2021 een relatieve consistentie in de orderfrequentie zagen, verwachten we dat dit in 2022 zal veranderen.

Naarmate consumenten meer vertrouwd raken met online boodschappen doen en het gemak dat dit biedt, zullen zij vaker en in kleinere hoeveelheden online boodschappen bestellen. Dit kan de productiviteit en efficiëntie van orderverzamelen in de winkel - om online bestellingen te verwerken - verder onder druk zetten. MFC’s en EFC’s kunnen flexibeler inspelen op veranderende orderprofielen, aangezien automatiseringssystemen in deze faciliteiten de flexibiliteit bieden om doorvoer en voorraad onafhankelijk te schalen.

2. De concurrentie rond levertijden stijgt 

Een bijkomend gevolg van de opmars in de e-supermarkten is de toenemende druk om orderverwerkingstijden te verkorten. Zoals we in de bredere e-commerce markt hebben gezien, verwachten consumenten, naarmate ze meer vertrouwd raken met en afhankelijker worden van online boodschappen doen, snellere levertijden. De grootste, meest kapitaalkrachtige spelers voeden deze verwachtingen door de leveringstermijnen voortdurend te verkorten om de klantenervaring te verbeteren en differentiatie te creëren.

E-supermarkten zullen een soortgelijke ontwikkeling doormaken en waarschijnlijk veel sneller dan in andere e-commerce-segmenten het geval was. Het spreekt voor zich dat bij de afhandeling van e-boodschappen tijd wordt gemeten in uren en minuten in plaats van dagen. Supermarkten, die vertrouwen op handmatige afhandeling, zullen het moeilijk krijgen om gelijke tred te houden met de verwachtingen van de klant, vooral in het licht van de veranderende arbeidsprofielen in veel markten. Wie overstapt op automatisering, moet ervoor zorgen dat zijn systemen geoptimaliseerd zijn voor snelheid door middel van geavanceerde slotting-strategieën, maximale benutting van automatisering en synchronisatie tussen upstream- en downstreamprocessen. Geautomatiseerde systemen moeten ook eenvoudig te gebruiken zijn om het personeelsverloop beter op te vangen en vermoeidheid tegen te gaan.

3. Supermarkten prikken door de hype heen en focussen op de business case.

Tijdens de eerste maanden van de pandemie ontwikkelden supermarkten fulfillmentplannen als reactie op een extreme situatie. De snelle stijging van de vraag naar e-boodschappendiensten creëerde een gevoel van urgentie. De behoefte aan een volledig uitgewerkte business case ontbrak. Sommige bedrijven kozen daarom voor snel inzetbare oplossingen die de verwachte kosten per bestelling niet waarmaakten.

Dat is niet langer het geval in 2022. Supermarkten die in 2022 doorgaan met MFC’s en EFC’s zullen hun beslissingen over e-boodschappen meer analytisch en op lange termijn benaderen. Steeds vaker wordt dit gedaan op basis van de ervaringen van early adopters van wie de faciliteiten wél aan de verwachtingen voldeden en die zelfs overtroffen. Automatiseringsleveranciers die met deze early adopters hebben samengewerkt, zijn nu in de positie om supermarkten te helpen bij het bepalen van de beste distributiestrategie op basis van ordervolumes in elke markt en bij het nauwkeurig voorspellen van de prestaties van geautomatiseerde fulfillment centra, beide vitale onderdelen van de business case.

4. Innovatieve automatiseringsconfiguraties bieden een oplossing voor de belangrijkste toepassingsproblemen.

Dankzij de flexibiliteit van de automatisering in MFC’s en EFC’s kunnen deze systemen zich aanpassen aan kleine en grillige locaties en meegroeien met veranderingen in de vraag. In 2022 zal ook gebruik worden gemaakt van innovatieve configuraties waarbij handmatig orderverzamelen en automatisering hand in hand gaan. Een voorbeeld dat naar verwachting aan populariteit zal winnen, is het plaatsen van kubusautomatisering - die normaal gesproken op de vloer zou worden gemonteerd - op een mezzanine. Snellopende en bederfelijke voorraden bevinden zich dan direct onder het automatiseringssysteem om de materiaalstroom door het fulfillmentcentrum te verbeteren en het gebouw- en ruimtegebruik te optimaliseren.

5. Omni-modale ‘last mile fulfillment’ verhoogt de aandacht voor consolidatie.

Wanneer e-supermarktfulfillment beperkt blijft tot afhalen, zijn orderconsolidatie en -opstelling relatief eenvoudig te beheren. Maar wanneer fulfilment hubs zowel pick-up als levering aan klanten en aan retail spokes ondersteunen, wordt dit complex. Het beheren van de timing van orders voor de verschillende modi kan verwarring veroorzaken en vereist ook meer ruimte dan de meeste vestigingen beschikbaar hebben.

Hierdoor neemt de focus op consolidatie toe in de planning van e-supermarkt fulfillmentcentra. In 2022 zullen meer supermarkten die gebruik maken van een hub-and-spoke distributiestrategie ervoor kiezen om zowel consolidatie als fulfillment te automatiseren. Shuttlesystemen hebben bewezen een ideale consolidatiemotor te zijn en zullen steeds vaker worden gekoppeld aan automatiseringssystemen als AutoStore, om de ongekoelde, gekoelde en diepgevroren onderdelen van een bestelling efficiënt te consolideren op basis van leverings- en ophaalschema's.
 
Het is wellicht wat voorbarig om te zeggen dat e-supermarkt fulfillment al volwassen is geworden, maar het gaat met rasse schreden vooruit naarmate de volumes toenemen en meer supermarkten ervaring opdoen met de exploitatie van MFC’s en EFC’s.
In 2022 zal die vooruitgang zichtbaar worden in een golf van supermarkten die hun eerste e-grocery distributiecentra lanceren. Door samen te werken met ervaren partners en te leren van early adopters, kunnen zij kostenbesparingen en prestatieniveaus bereiken waarvan niemand twee jaar geleden nog maar durfde te dromen. Supermarkten die al MFC’s en EFC’s hebben, richten zich ondertussen op schaalvergroting en het gebruik van de snelheid en flexibiliteit die deze faciliteiten bieden om extra voordeel te realiseren.

Wilt u meer weten over de ervaring van Swisslog met het ontwerpen en implementeren van automatisering voor MFC’s en EFC’s, neem dan contact met ons op.

 
About the author
Kevin Price
Senior Consultant, Corporate Solution Center, Redditch, England.
More about Kevin Price
Search more tags
Micro Fulfillment Sustainability Vertical Farming AutoStore Vlogs Design and Planning White Paper Pallet Automation Software Light Goods Case Study Future Logistics E-Grocery Customer Service and Maintenance Video Robotics Smart Cities
Next article
Jaycar automates with Swisslog
Bob Hoffman 8 mei 2024
The hidden costs of delaying warehouse automation decisions

Warehouse automation introduces efficiencies that enable organizations to increase productivity, respond faster to orders, and increase storage density. However, securing the capital required to support these initiatives is a hurdle some organizations struggle to overcome. Part of the challenge may be that these organizations fail to fully consider the hidden costs of maintaining the status quo. From falling behind competitors to rising costs to unpredictable service levels, carefully considering the costs of inaction should always be considered as part of the business case for warehouse automation.

Related Posts