Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Third party logistics providers stappen over op automatisering

Jarenlang leek het voor third party logistics providers, kortweg 3PL-ers, onhaalbaar om hun logistieke operaties – al dan niet gedeeltelijk – te automatiseren. Als gevolg van onder andere de alsmaar korter wordende contracten en de krappe marges stond een investering in automatisering gelijk aan zelfmoord. Althans, zo leek het. Aan die gedachtegang lijkt nu definitief een einde te zijn gekomen. 3PL-ers zien steeds vaker in dat ze juist door automatisering de concurrentieslag kunnen winnen.

 

“We constateren een duidelijke stijging in nieuwe automatiseringsaanvragen vanuit 3PL-ers”, opent Mattijs Smits, Sales Manager België bij Swisslog. Hij wil echter niet spreken van een revolutie. Hij noemt het een evolutie. “In theorie zijn veel logistiek dienstverleners al langer bezig met automatiseringsvraagstukken. De stap naar de praktijk werd in het verleden echter zelden gezet.”

Daar lijkt nu voorgoed verandering in te zijn gekomen. In de voorbije jaren realiseerde Swisslog reeds succesvolle automatiseringsprojecten bij onder andere DB Schenker, Versteijnen, Rhenus en XPO Logistics.

 

Twee groepen

“We kunnen in dit kader twee groepen 3PL-ers onderscheiden”, vervolgt Smits. “Enerzijds zijn er dienstverleners die een sterke band hebben met hun eindklant en door de jaren heen een hechte, langdurige vertrouwensband hebben opgebouwd. Vanuit die vertrouwensband wordt er meer en meer – als echte partners – gekeken hoe logistieke processen op de meest effectieve wijze kunnen worden ingericht. Dan blijkt automatisering vaak uitkomst te bieden. Anderzijds zijn er 3PL-ers die zich in een niche begeven, of een proces hebben dat optimaal is voor de inzet van bijvoorbeeld een AutoStore systeem, of dat is toegespitst op de handling van grote stromen full pallets. Ook zij kunnen met behulp van automatisering de efficiency verbeteren en hun concurrentiepositie verder versterken.”

 

Meerdere redenen

Aan de toenemende interesse van 3PL-ers in warehouse automatisering liggen meerdere redenen ten grondslag. Sinds de economische crisis zijn bedrijven, ook in de logistieke dienstverlening, anders gaan kijken naar hun processen. Logistieke operaties zijn onder de loep gelegd en waar mogelijk geoptimaliseerd. “Daarbij komt, dat het – mede als gevolg van de vergrijzing – steeds lastiger wordt voor 3PL-ers om aan goed en gemotiveerd personeel te komen. Zeker als zij op een logistieke hotspot zijn gevestigd zijn er vaak simpelweg geen handen beschikbaar”, vult Smits aan. “Aan de andere kant blijft er uiteraard wél de behoefte aan nieuwe efficiencyslagen. Voor steeds meer 3PL-ers wordt het makkelijker om een business case voor automatisering rond te krijgen en budget vrij te maken.”

 

Flexibel en modulair

Ook de automatiseringsoplossingen zelf spelen een rol. Systemen zijn vaak modulair opgebouwd, zodat ze ‘op de groei’ kunnen worden geïmplementeerd. Bovendienworden de oplossingen steeds flexibeler. Smits: “Voorheen was flexibiliteit een van de meest gehoorde argumenten om niet voor automatisering te kiezen. Met een automatisch systeem zou je als bedrijf minder flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Die vlieger gaat tegenwoordig niet meer op. Ons AutoStore systeem is bijvoorbeeld modulair opgebouwd volgens uiterst gangbare euro-afmetingen. Flexibiliteit is dan absoluut geen obstakel.”

Met het systeem kunnen 3PL-ers opslag en picking sneller en efficiënter uitvoeren en pallet- en pakketleveringen vanuit één locatie afhandelen. Bovendien is het modulaire concept eenvoudig uit te breiden. Mocht er meer transport nodig zijn, dan kunnen er meer robots worden ingezet. Als de pickcapaciteit omhoog moet, kunnen er extra werkstations gerealiseerd worden. En als er meer goederen opgeslagen moeten worden, kan heel eenvoudig het grid worden uitgebreid, zodat er meer bakken kunnen worden opgeslagen. “Zo blijven een hoge productiviteit, een hoge efficiency én een optimale service naar de klant gewaarborgd”, weet Smits.

Ook het CarryPick systeem is modulair, schaalbaar en flexibel inzetbaar. Smits: “Dat maakt de total cost of ownership voor 3PL-ers heel aantrekkelijk. En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden om (deel)processen te automatiseren.”

 

Kennis cruciaal

Voor 3PL-ers die (delen van) hun logistieke operatie willen automatiseren, is kennis van zake onmisbaar, bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van het kostenplaatje, of om de mogelijke performances te bepalen. “Een vakkundige automatiseringspartner is dan absoluut van toegevoegde waarde”, weet Smits.

Swisslog heeft op dit vlak volgens hem ruimschoots bewezen de ideale sparringpartner te zijn, ook voor 3PL-ers. “We hebben een uitgebreid assortiment aan automatiseringsmogelijkheden, waarmee we voor iedere situatie de best passende oplossing kunnen bieden. Bovendien beschikken onze vakkundige adviseurs over de benodigde ervaring en expertise. Een groeiend aantal succesvolle projecten bij 3PL-ers wereldwijd is hiervan het tastbare bewijs.”