Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Lessen uit de frontlinies: Kunnen eieren in het automatiseringssysteem? De waarde van e-supermarkt fulfilment maximaliseren door uitzonderingen te minimaliseren

Derek Sorensen 1 maart 2021
Reading Time: 5 min.
Dit is de tweede blog in een reeks over de nieuwste strategieën en technologieën die supermarkten gebruiken om de afhandeling van e-boodschappen te automatiseren. De eerste blog ging over automatiseringstechnologieën en softwaremogelijkheden die succesvol zijn gebleken in e-supermarkt toepassingen.

Supermarkten staan voor een aantal strategische keuzes als ze de overstap overwegen van handmatig naar geautomatiseerd e-fulfilment. Een keuze die vaak te weinig aandacht krijgt, is het bepalen van de producten die in het geautomatiseerde systeem kunnen worden opgenomen en daarmee dus ook de producten die beter handmatig kunnen worden verzameld.
Dat lijkt misschien eerder een tactische dan een strategische keuze, maar de manier waarop de keuze wordt gemaakt kan een enorme invloed hebben op de productiviteit en de efficiëntie van het e-supermarkt fulfilment proces. Door beslissingscriteria te hanteren die uitgaan van de kracht en de voordelen van het automatiseringssysteem, kan het aantal producten dat geschikt is voor automatisch orderverzamelen tot wel 40% worden verhoogd.

Bepaling Van Beslissingscriteria

Zelfs als we al vroeg in het automatiseringsproces met supermarkten samenwerken, is het niet ongebruikelijk dat ze al hebben geïdentificeerd welke productcategorieën ze willen automatiseren en van welke producten ze denken dat ze deze het beste handmatig kunnen blijven picken. Hun beslissingscriteria zijn dan vaak gebaseerd op de manier waarop producten traditioneel in het magazijn worden gescheiden, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, of in verband met temperatuurbeheersing. Deze producten moeten buiten het automatiseringssysteem worden gehouden, op dezelfde manier als ze in het distributiecentrum worden afgezonderd. Althans, dat is dan de gedachte.

Als we de afzonderlijke sku’s echter vergelijken met de categorieën die de supermarkten zelf hebben geïdentificeerd, blijkt dat tot wel de helft van alle sku’s van het automatiseringssysteem is uitgesloten, vaak zonder goede reden.

In plaats van brede productcategorieën te identificeren – op basis van de lay-out van het traditionele dc – om te beslissen welke producten moeten worden geautomatiseerd, kan beter elke sku apart worden geëvalueerd. En dan op basis van criteria die specifiek zijn voor het automatiseringssysteem. Factoren die hierbij een rolspelen, zijn onder meer de productafmetingen, de temperatuurvereisten en de kubieke volumesnelheid.

Sommige producten, zoals een bezem of een grote zak houtskoolbriketten, passen simpelweg niet in de opslagbakken voor automatisering en kunnen snel worden uitgesloten. Andere producten, zoals diepvriesproducten, vereisen mogelijk extra investeringen om te automatiseren. De business case voor die investering kan dan worden geëvalueerd op basis van het percentage van die producten. Vooral in micro-fulfilmentcentra heeft het meestal geen zin om het orderverzamelen van diepvriesproducten te automatiseren.

Afgezien van deze twee uitsluitingsfactoren moet opname in het automatiseringssysteem echter uitsluitend worden gebaseerd op de kubieke volumesnelheid van een product; ofwel de combinatie van productafmetingen en verkoopsnelheid. Producten met een hoog kubiek volume worden het efficiëntst handmatig verzameld, terwijl alle andere producten in aanmerking komen voor automatisering. 

Een voorbeeld: In plaats van te besluiten dat alle vloeibare melk handmatig wordt verzameld, evalueren de supermarkt en de automatiseringspartner elke sku binnen de categorie op basis van de kubieke volumesnelheid. Waarschijnlijk blijkt dan, dat een groot aantal speciale melksoorten het meest efficiënt met behulp van automatisering kan worden verwerkt, terwijl de meest verkochte artikelen, zoals volle en halfvolle, een voldoende hoog volume hebben om handmatig te worden verzameld. Het opnemen van het merendeel van de producten in deze categorie verhoogt dan niet alleen de efficiëntie, ook de naleving van regels rond vervaldata of lotcodes wordt geautomatiseerd.

 

Hetzelfde geldt voor alcoholische dranken. Zijn deze producten veiliger als ze in een open gangpad staan om handmatig te worden verzameld, of in het automatiseringssysteem waar ze onbereikbaar zijn totdat ze worden besteld? Voor huishoudelijke schoonmaakmiddelen en soortgelijke producten, die van levensmiddelen moeten worden gescheiden, is het automatiseringssysteem efficiënter dan winkelschappen. De bakken in het AutoStore systeem sluiten elkaar af tijdens het stapelproces en vormen een fysieke, ondoordringbare barrière tussen de verschillende producten in het systeem. Zelfs als er zou worden gemorst of gelekt, blijft de schade beperkt tot één bak met soortgelijke producten.

Voorraden die door de verkoper worden beheerd, ook wel vendor managed inventory, kunnen om een heel andere reden worden uitgesloten: bestaande processen waarbij niet-winkelpersoneel de productvoorraad beheert. Maar als deze producten vallen binnen de snelheidsdrempel voor kubieke volumes die is vastgesteld voor efficiënt automatisch orderverzamelen – wat waarschijnlijk het geval is – kunnen winkels met hun verkopers samenwerken om deze processen te wijzigen. De door de verkoper beheerde voorraad kan dan op dezelfde manier aan het fulfilment center worden geleverd als voorheen aan het dc.

Een laatste uitzondering die moet worden geëvalueerd, zijn producten die per gewicht worden verkocht. Afhankelijk van het percentage dat deze producten vertegenwoordigen, kan het voordeliger zijn om gewichtsregistratie in het ontwerp van het orderverzamelstation te integreren, in plaats van de producten handmatig te verzamelen. Dit hoeft uiteraard geen alles-of-niets-beslissing te zijn; het bepalen van het gewicht kan zowel bij automatisch als handmatig orderverzamelen worden toegepast.

 

Waarde Maximalizeren

Het evalueren van elke sku op basis van afmetingen, temperatuurvereisten en kubieke volumesnelheid kan het succes van een automatiseringsproject positief beïnvloeden, ongeacht de wijze van distributie of de gebruikte automatiseringstechnologie. 

Door brede productcategorieën te identificeren om te bepalen welke producten ‘geschikt’ zijn voor automatisering, kan ten onrechte de conclusie worden getrokken dat de helft van alle sku’s geautomatiseerd wordt verzameld en de andere helft handmatig.

Als sku’s individueel worden geanalyseerd op basis van automatiseringsspecifieke criteria, zoals hiervoor beschreven, kan het percentage producten dat geautomatiseerd wordt verzameld, stijgen van 50% naar wel 70%. Tel daarbij het gegeven dat automatiseringssystemen, vergeleken met handmatige processen, doorgaans 5 tot 7 keer zoveel artikelen verzamelen, en de rekensom is snel gemaakt. De toevoeging van 40% meer sku’s aan het systeem geeft een enorme boost aan zowel de productiviteit als de orderverwerkingstijden. En dat biedt dan weer een betere basis voor verdere groei.

 

Leren Uit Ervaring

Eén ding is duidelijk: werp geen barrières op voor automatisering als het niet nodig is. Geautomatiseerde opslag kan zorgen voor een veilige, zekere en datumgestuurde afhandeling van een veel breder scala aan producten dan veel supermarktketens zich realiseren. Het rendement op uw investering in automatiseringstechnologie kan dan aanzienlijk worden verbeterd.

Als u meer wilt weten over de wijze waarop wij bepalen wát kan worden geautomatiseerd, neem dan gerust contact met ons op.

In de volgende blog in onze reeks gaan we dieper in op de stroomopwaartse effecten van micro-fulfillmentcentra op distributiecentra en hoe die kunnen worden opgevangen.

Uitzonderingen Minimaliseren

Dat klinkt logisch, maar hoe zit het met producten die breekbaar zijn, een hogere mate van beveiliging vereisen, waarvan de voorraad door de verkoper wordt beheerd of die per gewicht worden verkocht? Laten we deze uitzonderingen eens apart bekijken.

Er is geen enkele goede reden om breekbare producten, zoals eieren, buiten een systeem als AutoStore te houden. In het AutoStore systeem worden de eieren opgeslagen in een bak die in de opslag wordt beschermd door andere bakken. De bakken worden in het systeem zowel verticaal als horizontaal zeer vloeiend verplaatst. Het vullen van de bak en het uit de bak nemen van het product vereist niet meer handelingen dan het opslaan van het product in een schap of het scannen bij de kassa. In dit geval is de kans zelfs groter dat het product beschadigd raakt wanneer het handmatig wordt verzameld dan wanneer het uit een AutoStore systeem wordt verzameld.

About the author
Derek Sorensen
Senior Consultant, Swisslog Americas, Ohio
More about Derek Sorensen
Search more tags
Robotics AutoStore Future Logistics Video White Paper Design and Planning Case Study Smart Cities Sustainability Customer Service and Maintenance Micro Fulfillment Vlogs Pallet Automation E-Grocery Light Goods Vertical Farming Software
Next article
Paul Condron 18 juli 2024
Designing warehouse automation for omnichannel fulfillment

Learn how automation enables retailers to address the challenges of omnichannel fulfillment while providing the flexibility to shift resources and inventory.

Related Posts