Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Duurzaamheid: de hoeksteen van toekomstgericht ondernemen

Mattijs Smits 18 augustus 2023
Reading Time: 10 min.
Duurzaamheid is een kernwaarde van Swisslog. Ze streven naar een verantwoorde bedrijfsvoering die het milieu beschermt, terwijl ze ook verantwoordelijkheid nemen tegenover werknemers, klanten en de maatschappij. Mattijs Smits, Sales Manager Benelux bij Swisslog, deelt meer over hun inzet op vlak van duurzaamheid, sociaal beleid, energie- en milieubeheer.

1. Wat betekent duurzaamheid voor Swisslog? 

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en filosofie rond verantwoord ondernemen. We willen zorgvuldig omgaan met (natuurlijke) hulpbronnen en verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van onze werknemers, klanten en de maatschappij. Duurzaamheid is essentieel om onze langetermijndoelen te verwezenlijken en een positieve impact te hebben op het gebied van gezondheid, gelijkheid, onderwijs en training, maar ook duurzame producten en diensten, energiebeheer en klimaatimpact en duurzame inkoop teneinde een positieve uitwerking te bewerkstelligen.

2. Hoe gaat dat er in de praktijk aan toe?

We hebben drie pijlers van verantwoord ondernemen gedefinieerd: sociaal beleid; energie, milieu en hulpbronnen; en economie. Het eerste luik focust op onze interne organisatie. Duurzaam werken, wellbeing, energie-efficiëntie en milieubewustzijn staan centraal. Ten tweede streven we, met ons portfolio van technisch duurzame technologieën, naar efficiënte magazijnoplossingen. En ten slotte, trekken we die hoge standaarden ook door naar onze hele toeleveringsketen.

3. Ook sociale duurzaamheid is enorm belangrijk, hoe zetten jullie daarop in?

Sociale duurzaamheid is inherent verbonden aan onze bedrijfsvoering, zowel voor huidige als toekomstige werknemers. Sociale rechtvaardigheid, diversiteit en sociale cohesie zijn verankerd in onze gedragscode. We werken aan bewustzijn en streven naar een flexibele en gezonde werkomgeving met een goede work-lifebalance. Bij de inrichting van werkstations, focussen we op ergonomie en de gezondheid van de werknemers. We moedigen sportieve initiatieven aan zoals de lunch wandelingen en organiseren regelmatig activiteiten rond sociale thema’s. Zo plannen we bijvoorbeeld jaarlijks de ‘Wellbeing Month’. Gedurende een hele maand organiseren we verschillende sociale en sportieve competities via de WEPLUSS app, waarin we elkaar ook aanmoedigen.

4. Wat is de 'Think Red: Go Green'-campagne?

‘Think Red’ symboliseert de rode branding van Swisslog. ‘Go Green’ duidt op duurzaamheid. Meer dan een mooi concept, moet het diepgeworteld zijn in het DNA van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat ze begrijpen welke impact ze hebben op de maatschappij. We stimuleren duurzame initiatieven zodat we gezamenlijk bijdragen aan een betere toekomst voor de volgende generaties. De komende maanden gaan we nieuwe initiatieven lanceren om ons duurzaamheidsbeleid verder te promoten.

5. Kun je enkele concrete initiatieven toelichten?

Naast de optimalisatie van interne processen, zetten we ook in op efficiëntieverbetering van onze magazijnoplossingen, en maatregelen binnen sourcing en supply chain. We hebben bijvoorbeeld kranen ontwikkeld (Vectura-kraan) met regeneratieve kracht- en remmodules, die energie kunnen opnemen om later te hergebruiken. Dankzij de vooruitgang op vlak van robotica moeten we magazijnen ook minder verlichten en verwarmen. We blijven continu innoveren op vlak van duurzaamheid zowel binnen onze eigen processen als die van onze klanten.

6. Waarom is duurzaam procurement zo belangrijk?

Voor de ontwikkeling van onze producten en oplossing zijn we afhankelijk van materialen en hulpbronnen die we extern aankopen. We kunnen onze toekomstgerichte visie enkel uitbouwen mits een samenwerking met duurzame leveranciers. We kiezen dus bewust voor partners die onze waarden delen. Zo kunnen we ecologisch verantwoorde materialen aankopen, efficiëntere producten creëren, afval verminderen, kosten besparen en onze reputatie versterken.

7. Duurzaamheid moet een collectieve inspanning zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?

We werken nauw samen met externe adviseurs om onze duurzaamheidsstrategie en -planning vorm te geven. We investeren in middelen en expertise om echt een verschil te maken.Swisslog wil duurzaamheid van de supply chain bevorderen door samen met de sector energie-efficiënte oplossingen te creëren en vervuilende of verspillende processen te reduceren of vervangen. Samen zorgen we ervoor dat alle diensten en oplossingen, die intern en door onze leveranciers worden gemaakt, voldoen aan onze duurzaamheidseisen. Voor we met een toeleverancier of partner in zee gaan, doen we eerst een grondig vooronderzoek. Daarnaast houden we geregeld duurzaamheids-, compliance- en ESG-evaluaties (Environmental, Social, and Governance).

8. Hoe zorgen jullie ervoor dat die principes nageleefd worden? 

We kijken daar streng op toe en laten jaarlijks een rapport opmaken door onze partner IntegrityNext. Indien leveranciers niet voldoen aan onze eisen, beëindigen we de overeenkomst. We werken nauw samen met zowel leveranciers als klanten om veranderingen en verbeteringen aan te brengen doorheen de hele keten. Bovendien anticiperen we ook op maatschappelijke verwachtingen en marktevoluties, zodat we oplossingen kunnen aanbieden die futureproof zijn. 

Swisslog speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van logistieke processen. Door middel van automatisering kunnen we aanzienlijke verbeteringen realiseren. We zijn trots op onze sterke positie in de sector en blijven vooruitgang boeken op het gebied van automatisering. Swisslog biedt innovatieve oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

 
About the author
Mattijs Smits

Sales Manager, Swisslog Benelux

More about Mattijs Smits
Search more tags
Customer Service and Maintenance Vlogs Sustainability White Paper Future Logistics E-Grocery Smart Cities AutoStore Software Vertical Farming Micro Fulfillment Pallet Automation Light Goods Case Study Robotics Video Design and Planning
Next article
Swisslog pallet automation for cold food storage
Food & Beverage Adam Fox 2 april 2024
Smart technologies and robotics in cold storage facilities

In the contemporary frozen food logistics sector, automation plays a pivotal role in enhancing efficiency and maintaining quality. Smart technologies and robotics are revolutionizing the cold chain, empowering food manufacturers and distributors to meet increasing demands. As these technologies become integral to operations, it's essential to maximize their potential for capacity and efficiency while maintaining the highest standards.

Related Posts