Global Versions
Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:
  • Nederlands / Dutch
  • Nederlands / Dutch

De impact van COVID-19 op het logistieke proces

3 mei 2021
De coronacrisis heeft ons dagelijks leven op z’n kop gezet. Niets is meer wat het was en het ‘nieuwe normaal’ lijkt de norm voor de toekomst. Ook in de logistiek zijn de gevolgen van de pandemie merkbaar. De kwetsbaarheid, maar zeker ook de kracht van de sector werd duidelijk. Met de neus op de feiten gedrukt, toonde ‘de logistiek’ – in grote lijnen – veerkracht.

Veel bedrijven zijn getroffen door de gevolgen van de COVID-19 uitbraak en alle beperkende maatregelen die daarop volgden. Ook binnen de logistiek. Voor sommigen was 2020 een rampjaar. Anderen ‘floreerden’ bij de crisis en boekten recordomzetten. De een zijn dood is blijkbaar nog steeds de ander zijn brood. Eens te meer werd duidelijk dat veerkracht en flexibiliteit letterlijk van levensbelang zijn. Wie in staat is om mee te bewegen met veranderende marktomstandigheden, vergroot zijn overlevingskans.

We zagen het toen mensen massaal begonnen te hamsteren en schappen van supermarkten leeg dreigden te raken. Zonder voorbereiding moest worden opgeschaald. Met verdeeld succes. Eenzelfde opschaling werd vereist van de e-commerce sector. Mede als gevolg van quarantainemaatregelen en het al dan niet gedwongen sluiten van winkels, steeg de internetverkoop fors. Doordat de logistieke sector de voorbije jaren meer en meer gedigitaliseerd is, is er ook meer transparantie in de supply chains. De beschikbaarheid van data maakt het eenvoudiger om onverwachte situaties het hoofd te bieden.

De impact van COVID-19 verandert de logistiek in meerdere opzichten. Op high-level niveau zal er anders moeten worden gekeken naar en omgegaan worden met vraagvoorspellingen en vraagverschuivingen. Die zijn mede bepalend voor hoe een keten optimaal wordt ingericht. De mogelijkheden van het ‘internet of things’ en nieuwe distributienetwerken verdienen eveneens aandacht. En zo zijn er nog wel meer aspecten die een rol spelen.

Zeker voor e-commerce en omnichannel retailers is het tijd om na te denken over de vraag hoe ze kunnen blijven voldoen aan de klantbehoefte in het nieuwe normaal. De toekomst behoort duidelijk toe aan organisaties die de flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan de manier waarop consumenten belang hechten aan keuze, snelheid en gemak door middel van een echte omnichannel ervaring. Een micro-fulfilment distributiestrategie kan bestaande of reeds gesloten stedelijke winkelruimtes herbestemmen als hybride retail-/distributieknooppunten.

Ook op lager level, binnen de eigen bedrijfsmuren, is de impact van COVID-19 merkbaar. Veel ondernemers zijn gedwongen om op een andere manier te kijken naar het interne logistieke proces. Bijvoorbeeld omdat medewerkers hun huis simpelweg niet uit kunnen of mogen. Of omdat de vraag naar online bestellingen fors is gestegen, waardoor de primaire focus verschuift van winkelfilialen naar webshops.

Daarnaast moet ook in het warehouse rekening worden gehouden met een veilige, sociale afstand. Het aantal medewerkers dat kan worden ingezet, wordt beperkt. En dat werkt remmend op de fulfilment snelheid.

De praktijk laat zien, dat automatisering van die interne logistiek in alle gevallen uitkomst biedt. Flexibele goods-to-person systemen brengen bijvoorbeeld de voorraad naar de picker. Daardoor kan er sneller worden gewerkt en blijft de sociale afstand behouden. Als de systemen bovendien modulair en eenvoudig schaalbaar zijn, blijft daarnaast de productiviteit op niveau.

Natuurlijk blijft het lastig om goed in te spelen op extreme situaties. Experts vragen zich zelfs af of risico’s als een pandemie – en de daarbij behorende tegenmaatregelen – überhaupt beteugeld kunnen worden zonder de logistiek te belemmeren.
Feit blijft, dat je altijd een stap voorblijft als je goed bent voorbereid en in staat bent om flexibel om te gaan met veranderingen. Zelfs als die heel extreem zijn.

Search more tags
E-Grocery Light Goods Case Study Vertical Farming Robotics Video Design and Planning Customer Service and Maintenance Software Smart Cities Pallet Automation Future Logistics White Paper Vlogs Micro Fulfillment AutoStore Sustainability
Next article
Swisslog pallet automation for cold food storage
Food & Beverage Adam Fox 2 april 2024
Smart technologies and robotics in cold storage facilities

In the contemporary frozen food logistics sector, automation plays a pivotal role in enhancing efficiency and maintaining quality. Smart technologies and robotics are revolutionizing the cold chain, empowering food manufacturers and distributors to meet increasing demands. As these technologies become integral to operations, it's essential to maximize their potential for capacity and efficiency while maintaining the highest standards.

Related Posts