Global Versions
Kies uw locatie:

Land


Vijf uitdagingen die over het hoofd worden gezien en die de automatisering van e-grocery's kunnen beïnvloeden

Bob Hoffman 10 mei 2022
Reading Time: 5 min.
Ontdek hoe u met succes kunt overstappen op e-grocery automatisering

Supermarkten hebben sinds het concept in 2020 voor het eerst de aandacht trok, twee belangrijke lessen geleerd over het automatiseren van de afhandeling van e-grocery's dicht bij de klanten.

Ten eerste is het automatiseren van e-grocery fulfillment complexer dan velen hadden verwacht. De uitdaging om automatisering in een kleine ruimte te stoppen om lokale afhandeling te ondersteunen was slechts de meest voor de hand liggende van de vele uitdagingen die moeten worden aangegaan in wat in wezen een fundamentele verschuiving is in de manier waarop supermarkten hun klanten bedienen. 

De processen die nu worden gebruikt voor het bevoorraden van winkels, het aanvullen van schappen en het afrekenen met klanten zijn in de loop van tientallen jaren geëvolueerd. E-grocery automatisering staat nog in zijn kinderschoenen en processen die te maken hebben met het in evenwicht brengen van automatische en manuele picking, het bepalen van optimale voorraadniveaus voor verschillende soorten producten en het beheren van order staging en consolidatie zijn nieuw voor elke supermarkt die de sprong naar geautomatiseerde fulfillment maakt. Dat maakt de uitdaging van e-grocery automatisering enorm - en een uitdaging die evenzeer over procestechniek als over technologie gaat.

Ten tweede is automatisering voor velen onvermijdelijk aan het worden. Internetbestellingen hebben het niveau bereikt waarop de overbelasting door manuele orderverzamelaars in de winkel waardevolle shoppers dreigt weg te jagen - als supermarkten al arbeidskrachten kunnen vinden voor manueel orderverzamelen. Degenen die ervoor hebben gekozen om het orderverzamelen uit te besteden, bevinden zich in een nog slechtere positie. Zij hebben te maken met dezelfde congestieproblemen terwijl ze een scheiding creëren tussen hen en hun e-grocery klanten. Die klanten zijn nu evenzeer klanten van de derde partij als van de supermarkt.

Deze twee lessen zetten supermarktketens ertoe aan om voorzichtig verder te gaan met e-grocery automatisering. Zij hebben door mislukte implementaties het bewijs gezien dat al te eenvoudige gestandaardiseerde oplossingen niet geschikt zijn voor de complexiteit die inherent is aan automatisering van de elektronische supermarkt. In plaats van zich te haasten om zo snel mogelijk MFC's te implementeren, nemen zij de tijd om een business case voor automatisering te ontwikkelen en te begrijpen waarom sommige supermarktketens succes hebben gehad met MFC's en EFC's en andere niet. Als u zich in die positie bevindt, zijn hier vijf vaak over het hoofd geziene dingen die u kunt doen om de kans op een succesvolle overgang naar e-grocery automatisering te vergroten:

1. Weet wat uw uitgangspunt is

De meeste supermarkten die automatisering overwegen, bieden reeds ondersteuning voor e-grocery-bestellingen via manuele orderverzamelprocessen, maar de weg naar automatisering zal verschillend zijn naargelang zij hun eigen systemen en processen hebben ontwikkeld om manueel orderverzamelen in de winkelschappen te ondersteunen, dan wel het orderverzamelen hebben uitbesteed aan derden.

Degenen die hebben geïnvesteerd in de technologie om orders te ontvangen en in de schappen van de winkels te verzamelen, kunnen die investeringen benutten om de automatisering sneller in te voeren. Vrijwel alle MFC- en EFC-strategieën berusten tot op zekere hoogte op het in de winkel verzamelen van "long-tail" producten - zelden bestelde of speciale artikelen die geen zin hebben om in het fulfillment center op voorraad te worden gehouden. Als er voor het verzamelen van die producten systemen bestaan die geïntegreerd zijn met het voorraadbeheer in de winkel, wordt de uitdaging van de implementatie van automatisering enigszins vereenvoudigd.

Degenen die niet over deze systemen beschikken, hebben een langere weg naar automatisering af te leggen en kunnen ervoor kiezen de verantwoordelijkheid voor het handmatig orderverzamelen op zich te nemen als tussenstap naar automatisering, of samen met de leverancier van hun automatiseringssysteem een plan op te stellen om de software die het handmatig en automatisch orderverzamelen in het MFC of EFC regelt, uit te breiden naar de producten die in de winkel worden verzameld. De weg is niet zo direct, maar kan worden bewandeld met de steun van een ervaren partner met een softwareplatform dat handmatig en automatisch orderverzamelen kan overbruggen en kan integreren met bestaande softwaresystemen

2. Kies de juiste mentaliteit

E-grocery is technisch gezien een vorm van e-commerce, maar vanuit het oogpunt van orderverwerking werkt een e-grocery fulfilment center heel anders dan een e-commerce warehouse. E-commerce magazijnen werken met batch fulfillment processen gebaseerd op verzendschema's. In e-grocery moeten orders continu worden verwerkt op basis van pick-ups en leveringen die gedurende de dag plaatsvinden. Je opent je kassa's niet alleen op bepaalde uren van de dag en dwingt klanten niet om op die tijden in de rij te gaan staan, en hetzelfde geldt voor de afhandeling van e-grocery. U beheert ook de fulfillment van ambient en gekoelde automatisering en handmatige picking van diepvriesproducten, fast moving items en long-tail items, dus een niveau van verfijning in orderconsolidatie is vereist in e-grocery dat niet aanwezig is in e-commerce.

Als u of uw automatiseringspartner aan MFC- of EFC-automatisering begint met een e-commerce-mentaliteit, zult u moeite hebben om aan de eisen van de klant te voldoen. U moet zich richten op het bereiken van een duurzame doorvoer bij de verwachte wekelijkse ordervolumes, inclusief strategieën voor het beheer van de pieken en dalen die zich in die periode voordoen. Bovendien moeten supermarkten bij het automatiseren van de fulfillment een aantal retailconcepten loslaten die de waarde van het winkelend publiek in de winkel verhogen, omdat deze contraproductief kunnen zijn voor een efficiënte fulfillment van de boodschappen.

3. Een structuur creëren die succes mogelijk maakt

Omdat e-grocery een fundamentele verschuiving betekent in de manier waarop winkeliers met producten omgaan en klanten bedienen, vereist het meestal organisatorische veranderingen. Dat kan betekenen dat er functies op directieniveau moeten worden toegevoegd die nieuwe vaardigheden in de organisatie brengen. Het tactische niveau is echter waar een implementatie de meeste kans op mislukking heeft, en zal in veel organisaties versterking vereisen in de vorm van personeel met ervaring in procesontwerp en het vermogen om industriële processen te optimaliseren. Onze ervaring is dat de grootste belemmering voor supermarktketens om verder te gaan met automatisering het gebrek is aan een organisatiestructuur die een automatiseringsstrategie kan uitvoeren en MFC's en EFC's kan beheren met het oog op productiviteit en winstgevendheid.

4. Inzicht verwerven in technologische eisen

Hoewel e-commerce nog steeds in ontwikkeling is, is het feit dat het picken van orders nu als het gemakkelijke deel van een MFC-implementatie kan worden beschouwd, één van de tekenen van hoe ver het is gekomen. Niet dat het optimaliseren van orderpicking eenvoudig is, maar vandaag begrijpen we welke technologieën het best werken in MFC's en EFC's, hoe we de dichtheid van die systemen kunnen maximaliseren op basis van uw order- en voorraadgegevens en de beschikbare ruimte, en hoe we de voorraad binnen die systemen kunnen beheren op basis van houdbaarheidsdata of vervaldata. Maar hoewel orderverzamelen de kern vormt van een MFC- of EFC-operatie, moet het worden ondersteund door efficiënte aanvulprocessen en geavanceerde ordervolgorde-, consolidatie- en stagingprocessen om succes te boeken met geautomatiseerde lokale fulfillment. De beste werkwijze is een holistische benadering van fulfillmentprocessen en speciale aandacht besteden aan het vermogen van de automatiseringsbesturingssoftware om die totaalaanpak te ondersteunen.

5. Voorbereiden op optimalisatie

Bij Swisslog hebben we een uitstekende reputatie als het gaat om het leveren van MFC- en EFC-automatisering die binnen enkele weken na de start de verwachte resultaten haalt of zelfs overtreft. Maar elke onderneming waarmee we hebben samengewerkt, is in staat geweest om op dat eerste succes voort te bouwen en de prestaties te verbeteren door middel van verschillende optimalisatiestrategieën. MFC-automatisering is niet iets dat je installeert en vergeet. Het is een proces dat baat heeft bij nauwlettend toezicht en voortdurende verfijning.

 
De E-Grocery Evolutie: Automatisering van Strategie tot Uitvoering.

Vandaag de dag maken supermarkten gebruik van MFC- en EFC-automatisering om de fulfillmentkosten te drukken, de merkbinding te versterken, zich aan te passen aan de veranderende eisen van de klant en hun e-grocery-activiteiten uit te breiden. Maar de overgang naar automatisering moet zorgvuldig gebeuren en u moet begrijpen met welke problemen u te maken krijgt. Voor meer inzichten in automatisering van e-grocery, lees de Swisslog white paper, The E-grocery Evolution: Moving Automation from Strategy to Execution en abonneer u op deze blog, want we zullen de inzichten in deze post de komende maanden verder uitwerken. Om in contact te komen met een van onze specialisten, neem contact op met Swisslog.

 
About the author
Bob Hoffman
Senior Director, Consulting, Retail/E-Commerce, Swisslog Americas
More about Bob Hoffman
Search more tags
Vertical Farming Customer Service and Maintenance Micro Fulfillment Video Sustainability AutoStore Pallet Automation Future Logistics Light Goods Case Study Smart Cities Vlogs E-Grocery Design and Planning Robotics White Paper Software
Next article
Swisslog pallet automation for cold food storage
Food & Beverage Adam Fox 2 april 2024
Smart technologies and robotics in cold storage facilities

In the contemporary frozen food logistics sector, automation plays a pivotal role in enhancing efficiency and maintaining quality. Smart technologies and robotics are revolutionizing the cold chain, empowering food manufacturers and distributors to meet increasing demands. As these technologies become integral to operations, it's essential to maximize their potential for capacity and efficiency while maintaining the highest standards.

Meer Informatie