เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Swisslog ในบทบาทของนายจ้าง

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ หรือนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คุณจะสามารถพบความท้าทายและอาชีพที่สร้างแรงบันดาลใจกับบริษัทของเรา Swisslog จัดเตรียมผลประโยชน์แบบพิเศษในการที่คุณเข้ามาทำงานกับองค์กรทั่วโลก ที่จัดหาให้บริการด้านโลจิสติกส์และการบริการด้านสุขภาพโดยระบบโซลูชั่นอัตโนมัติให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก


ความหลากหลายทางโอกาส

เรายึดถือความภาคภูมิใจต่อความหลากหลายทางโอกาส คุณไม่จำเป็นต้องเข้ากับรูปแบบโครงสร้างที่ Swisslog แห่งนี้ เราเสนอโอกาสต่างๆให้กับคุณ เพื่อการเติบโตและพัฒนาในทุกๆวัน เราค้นหาสมาชิกของทีมผู้ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบที่แท้จริง ไม่ผ่อนปรนต่อความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการที่จะวางแผนการ แนวทางปฏิบัติงานของตนเอง และมีความหลงใหลที่จะเสนอโซลูชั่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ผ่านทาง การทำงานร่วมกัน รวมทั้งการนำทางและแนะนำเพื่อนรวมทีมคนอื่นๆ
Swisslog เป็นนายจ้างที่มอบโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันในฐานะของธุรกิจที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายทั่วโลก เราต้องการเสนอสิ่งนั้น นั่นคือความแตกต่างให้เกิดขึ้นสถานที่ทำงานด้วยเช่นกัน

 

Swisslog ในบทบาทขององค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่ Swisslog เราสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการแบ่งปันซึ่งความรู้

ความเป็นผู้นำด้านวิวัฒนาการด้านโปรแกรม
ความสามารถด้านความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการประสบความสำเร็จในระยะยาว ความเป็นผู้นำวิวัฒนาการด้านโปรแกรมเป็นการทำตามความต้องการของบริษัทให้นำไปสู่จุดหมายในแต่ละระดับการวิวัฒนาการ และความสนใจในการสร้างผู้นำใหม่ๆ พัฒนาประสบการของผู้นำไปข้างหน้าและช่วยให้พนักงานนำพาตนเองและจัดการต่อความเปลี่ยนแปลงได้

ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมโซลูชั่น
การที่จะสร้าง ลูกค้าอันยอดเยี่ยมและทรงคุณค่านั้น พนักงานของเราได้รับสวัสดิการต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมโซลูชั่นจาก Swisslog ที่ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขานั้นมุ่งมั่นค้นหา หรือกำหนดตลาดและค้นหาความต้องการของลูกค้า พร้อมทั่งการจัดหาโซลูชั่นที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

ความหลากหลายของรูปแบบการฝึกอบรมเฉพาะบุคคล
เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานของเราประสบผลสำเร็จทั้งในด้านส่วนบุคคลและการเติบโตในองค์กร เราเสนอความหลากหลายของรูปแบบของประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ที่ซึ่งกำหนดค่าเหมาะสมต่อพนักงานแต่ละรายบุคคล

 

พวกเราคือแรงผลักดันผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่ออนาคต ตอนนี้พวกเรากำลังพัฒนาผู้นำที่ซึ่งจะมีอิทธิพลต่ออนาคตองค์กรของเรา

Antonio Trioschi, CEO Swisslog

โอกาสจากทั่วโลก

ด้วยเครือข่ายระดับนานาชาติและขนาดขององค์กรในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของ KUKA Group เราจัดหาโอกาสให้คุณในการเข้าร่วมทำงานในทีมทั่วโลกอย่างแท้จริง

  • ร่วมมือกันและแบ่งปันข้ามเขตแดน ทั้งด้านกลุ่มคนและการปฏิบัติหน้าที่
  • ทำงานใกล้ชิดกับผู้มีพรสวรรค์ กลุ่มคนจากนานาประเทศและความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • ทำงานในประเทศอื่นๆ ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากนานาชาติ

 

คุณค่าภายในสถานที่ทำงาน

Swisslog คือบริษัทที่อยู่บนฐานความรู้ เทคโนโลยีของเราพร้อมทั้งความรู้และทักษะของพนักงานของเราคือกุญแจสำคัญที่มีคุณค่าสูงสุด

การทำงานที่ Swisslog ให้โอกาสคุณสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงทักษะ นำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สมรรถภาพการทำงานของแต่ละบุคคลคือการประเมินค่า โดยการใช้ขอบข่ายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม กล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่บนคุณค่าและแกนหลักของ Swisslog

  • ความสามารถ : เราทำทุกสิ่งได้สำเร็จลุล่วงอย่างยอดเยี่ยมและปรับปรับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในงานบริการและโซลูชั่น ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการของลูกค้า
  • การให้ความร่วมมือ : เราปฏิบัติตัวด้วยความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการวางตัวให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน เราทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีมากกว่าความเป็นองค์กรและก้าวข้ามความเป็นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
  • การยอมรับตามข้อตกลง : เราเติมเต็มข้อตกลงร่วมกันไปสู่ลูกค้าของเรา หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ซึ่งกันและกัน เรารับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกระทำของเรา
  • ความชัดเจน : เรามีจุดสนใจต่อกลยุทธ์ที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันของเรา เราเปิดกว้างและให้ความชัดเจนในความคาดหวัง ความรับผิดชอบ และต่อการสื่อสารของเรา
Samarbete
Learning and teamwork are Swisslog core values

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้