เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Swisslog ในบทบาทของนายจ้าง

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ หรือนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คุณจะสามารถพบความท้าทายและอาชีพที่สร้างแรงบันดาลใจกับบริษัทของเรา Swisslog จัดเตรียมผลประโยชน์แบบพิเศษในการที่คุณเข้ามาทำงานกับองค์กรทั่วโลก ที่จัดหาให้บริการด้านโลจิสติกส์และการบริการด้านสุขภาพโดยระบบโซลูชั่นอัตโนมัติให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก


Our company culture

We define our target culture with the simple phrase "Swisslog Cares. Swisslog Leads."

As a caring and leading global company, we aim to foster an environment that makes our people feel connected and empowered to contribute and make a difference. That is why we have built a foundation of common Values, Behaviors and Leadership Principles that guide us along our journey.

Click on the icons below to discover more about each of our company values...

  • We’re boundary breakers who strive to grow the strength and capability of our organization and our people. By offering opportunities for personal and professional growth, we will reach our potential together. We’re ambitious about growing our company in the right way, by taking strategic decisions and using our entrepreneurial mindset to maximize our opportunities – forever mindful of our resources and our ability to take calculated risks that achieve sustainable growth.

  • We’re experts in what we do, with a range and unique quality of competences that differentiate us in the market. Our knowledge, skills, and experience – coupled with our industry leading understanding to deliver future-ready products and solutions – validates why our customers trust us. We embrace new thinking and never stop learning, giving us the foundation we need to shape the future and our success, through the skillsets and a mindset that drive our focus to never stop improving.

  • We’re courageous explorers who dare to challenge the status quo. We focus on learning, questioning assumptions and taking new perspectives. We’re thought leaders in innovation and sustainability, and we continuously create new growth opportunities. We innovate with purpose and aspire to lead the way to a positive future.

  • We deliver with our hearts and minds, fueled by a passion that drives us to give our best. It’s more than just doing a job; it’s an inner energy and dedication to succeed when others may give up. We truly believe in – and love – what we do. Our commitment is contagious and inspires others to join us.

  • We’re team players who continuously collaborate and connect with our people, leveraging a trusted and resilient global network built on caring and committed relationships. We believe we’re stronger together because of our diverse thinking, experiences, and skills — encouraging transparency and welcoming open dialogue by listening, challenging each other, accepting feedback, and embracing the energy that different perspectives can bring.

  • We're game changers who perform at the highest level, always driven by a desire to add value. By creating winning partnerships, we understand the customer perspective and aspire to exceed their expectations. We act with the appropriate sense of urgency to deliver the required results, for both our external and internal customers. We’re committed to finish what we start, using our best judgment to change course if necessary.

ความหลากหลายทางโอกาส

เรายึดถือความภาคภูมิใจต่อความหลากหลายทางโอกาส คุณไม่จำเป็นต้องเข้ากับรูปแบบโครงสร้างที่ Swisslog แห่งนี้ เราเสนอโอกาสต่างๆให้กับคุณ เพื่อการเติบโตและพัฒนาในทุกๆวัน เราค้นหาสมาชิกของทีมผู้ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบที่แท้จริง ไม่ผ่อนปรนต่อความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการที่จะวางแผนการ แนวทางปฏิบัติงานของตนเอง และมีความหลงใหลที่จะเสนอโซลูชั่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ผ่านทาง การทำงานร่วมกัน รวมทั้งการนำทางและแนะนำเพื่อนรวมทีมคนอื่นๆ
Swisslog เป็นนายจ้างที่มอบโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันในฐานะของธุรกิจที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายทั่วโลก เราต้องการเสนอสิ่งนั้น นั่นคือความแตกต่างให้เกิดขึ้นสถานที่ทำงานด้วยเช่นกัน

 

Swisslog ในบทบาทขององค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่ Swisslog เราสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการแบ่งปันซึ่งความรู้

ความเป็นผู้นำด้านวิวัฒนาการด้านโปรแกรม
ความสามารถด้านความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการประสบความสำเร็จในระยะยาว ความเป็นผู้นำวิวัฒนาการด้านโปรแกรมเป็นการทำตามความต้องการของบริษัทให้นำไปสู่จุดหมายในแต่ละระดับการวิวัฒนาการ และความสนใจในการสร้างผู้นำใหม่ๆ พัฒนาประสบการของผู้นำไปข้างหน้าและช่วยให้พนักงานนำพาตนเองและจัดการต่อความเปลี่ยนแปลงได้

ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมโซลูชั่น
การที่จะสร้าง ลูกค้าอันยอดเยี่ยมและทรงคุณค่านั้น พนักงานของเราได้รับสวัสดิการต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมโซลูชั่นจาก Swisslog ที่ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขานั้นมุ่งมั่นค้นหา หรือกำหนดตลาดและค้นหาความต้องการของลูกค้า พร้อมทั่งการจัดหาโซลูชั่นที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

ความหลากหลายของรูปแบบการฝึกอบรมเฉพาะบุคคล
เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานของเราประสบผลสำเร็จทั้งในด้านส่วนบุคคลและการเติบโตในองค์กร เราเสนอความหลากหลายของรูปแบบของประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ที่ซึ่งกำหนดค่าเหมาะสมต่อพนักงานแต่ละรายบุคคล

 

We are the driving force behind innovations that are shaping the future... Now we're developing the leaders that will shape ours.

Jens Schmale, Swisslog CEO

โอกาสจากทั่วโลก

ด้วยเครือข่ายระดับนานาชาติและขนาดขององค์กรในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของ KUKA Group เราจัดหาโอกาสให้คุณในการเข้าร่วมทำงานในทีมทั่วโลกอย่างแท้จริง

  • ร่วมมือกันและแบ่งปันข้ามเขตแดน ทั้งด้านกลุ่มคนและการปฏิบัติหน้าที่
  • ทำงานใกล้ชิดกับผู้มีพรสวรรค์ กลุ่มคนจากนานาประเทศและความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • ทำงานในประเทศอื่นๆ ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากนานาชาติ