Magazynowanie i kompletowanie w kompaktowym systemie AutoStore

System AutoStore to unikalne i proste rozwiązanie, które wykorzystuje roboty i pojemniki do szybkiej obsługi zamówień dla małych produktów. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, która umożliwia bezpośrednie umieszczenie pojemników jeden na drugim oraz przechowywanie różnych jednostek magazynowych w jednym pojemniku, system AutoStore zapewnia lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni w porównaniu z innymi systemami ASRS.

Z upływem czasu system naturalnie uczy się, które produkty charakteryzują się większą rotacją, przechowując je  w górnej warstwie,  co zapewnia szybszy czas kompletacji zamówień.

You might also be interested in