เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในคลังสินค้า

ตั้งแต่คลังสินค้าระบบชั้นเก็บสูงแบบดั้งเดิม (high bay) ไปจนถึงโซลูชั่นการจัดเก็บแบบใช้หุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
Swisslog นำเสนอเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและขั้นสูงมากมายสำหรับการจัดเก็บและดึงพาเลทอัตโนมัติและสินค้าขนาดเล็ก เช่น กล่องหรือถัง
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณภาพ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพของคลังสินค้า

โมดูลาร์ ASRS แบบแยกส่วน ยืดหยุ่น และขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คุณกำลังมองหาระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะความท้าทายด้านคลังสินค้าของคุณหรือไม่?

พื้นที่จำกัด อาคารคลังสินค้าที่มีรูปทรงแปลก การเพิ่มสินค้าคงคลังหรือการหมุนเวียนในรูปทรงหรือขนาดที่ไม่ปกติ ล้วนทำให้ยากต่อการค้นหาโซลูชั่น ASRS ที่เหมาะสม และจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายประการเมื่อเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสม

โซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติจำเป็นต้องปรับขนาดได้ในขณะที่สามารถเพิ่มพื้นที่และประสิทธิภาพให้ทำงานได้อย่างสูงสุด การรักษาความยืดหยุ่นให้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เช่น เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป

พื้นที่ทำให้คุณสิ้นเปลืองเงิน! Swisslog ค้นหาโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสมอ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส และมีความยืดหยุ่นสูงสุด คุณสามารถตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยปรับความสามารถที่จะรับได้เมื่อคุณต้องการเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น