เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Wala, Germany: Automation mix for natural remedies

Wala Heilmittel GmbH from Bad Boll stands for drugs, body care products and cosmetics of natural origin. The company decided on a high degree of automation and an intelligent mix of different intralogistics technologies for the construction of a new distribution and logistics center.


Fast ROI

The new distribution and logistics center covers an area of 16,000 square meters and was built as part of Wala's expansion. Compared to the company's inventory logistics, it is designed to be much more modern, productive and compact as well as to reduce error rates: Factors that, as a whole, ensure a fast return on investment (ROI). Swisslog combined several systems for pallets and lightweight goods into a single system. These systems are highly digitized and are controlled through sophisticated software.

Wala Arzneimittel employs a high degree of automation for pallets (image with Swisslog Vectura stacker crane) and lightweight goods

Intralogistics 4.0

Wala's logistics center can hold 26,000 articles, production equipment and finished goods and is designed to meet the requirements of Intralogistics 4.0: An automatic pallet high-bay warehouse with 12,000 storage locations and four Vectura stacker cranes were implemented to achieve this.

An automatic small parts warehouse (AKL) with three Tornado stacker cranes accommodates 13,000 containers. A shuttle warehouse – the CycloneCarrier – offers 1,200 storage spaces and operates with ten shuttles. Automatic conveyor technology, such as ProMove for pallets and QuickMove for containers and cartons, rounds off the overall solution, which is controlled by the SynQ software in a SAP EWM environment.

High-performance shuttle technology and classic stacker cranes (image) from Swisslog for the automatic small parts warehouse

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้