Vi är din partner och guidar dig varje steg för att nå rätt lösning. Kombinationen av konsulttjänster, design, implementering, underhåll och optimeringstjänster minskar gränssnitten och ökar hastighet och kvalitet. Ständigt nyskapande med framtidssäker programvara och stöd av vårt globala nätverk.

På din sida från konceptstudie till färdigt projekt och service

 • Analys och design

  Konsulttjänster

  Detaljerad analys

  Utvärdering av lösningar

  Utvärdering och implementering av lösningen

 • Projektimplementering

  Teknisk kompetens

  Projektledning

  Integration mellan byggnaden till systemet

  Driftsättning

 • Service och modernisering

  Anpassade servicekoncept

  Livscykelstöd dygnet runt

  Ledningsstöd och bedömningar

  Modernisering och tillägg

Dina utmaningar, din nuvarande situation och dina mål styr designen som skyddar din investering.

Framtidssäkrade lösningar skräddarsydda efter föränderliga kraven på din marknad

Lagerhanterings- och distributionscentras framtid kräver maximal flexibilitet, full automation och smarta data. Varje bransch har olika krav på logistik och leveranskedjor. Våra lösningar är perfekt anpassade efter dina behov och garanterar ett optimalt flöde av varor till en låg kostnad per plockning. När du arbetar med Swisslog får du:

 • Expertkonsultation för att förstå dina behov
 • Detaljerade konceptstudier för optimerade processer
 • Skydd av din investering
Vårt ACPaQ-system för blandad palletering optimerar processerna i ditt distributionscenter

Robotteknik för maximal hastighet, noggrannhet och effektivitet

Kundernas krav på varumångfald, individualisering, färskhet och leveranshastighet växer ständigt. Vi är med dig varje steg på vägen, från konceptualisering av ditt distributionscenter till byggfasen och genom pågående drift. Med Swisslog kan du åstadkomma:

Tack vare våra servicekoncept och programvaror kan du övervaka ditt system när som helst.

Service och smarta programvarulösningar 

Säsongernas högbelastningsperioder kräver absolut tillgänglighet vid högsta genomströmningen. Tack vare vårt omfattande stöd, inklusive helpdesk dygnet runt, förebyggande underhåll, fjärrövervakning, tillståndsövervakningoch livscykelhantering är våra system tillförlitliga när det verkligen gäller.Med Swisslog får du:

 • Anpassade servicekoncept
 • Svarstid i brådskande fall på bara 2,5 minuter
 • Ledningsstöd och bedömningar
 • Modernisering och tillägg

> Läs mer om vår kundtjänstportfölj.