Global Versions
Välj din plats:

Land


Arvid Nordquist HAB – Sveriges ledande kaffeproducent och ett nordiskt sälj- och marknadsföringsbolag för egna och andras varumärken – har valt Swisslog som automationspartner för sitt nya höglager och rosteri i Järfälla, norr om Stockholm.

Peter Dannqvist Arvid Nordquist

- Vi behöver mer plats för både vår kaffeproduktion och vårt huvudkontor som varit lokaliserat i Solna i snart sextio år. Nu har vi vuxit ur lokalerna och bygger tillsammans med fastighetsbolaget Sagax ett nytt modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri med minimal miljöpåverkan och en bra arbetsmiljö, säger Peter Dannqvist, Supply Chain Director på Arvid Nordquist HAB.  

”Närhet, trygghet och stort engagemang” 

Automationsanläggningen – ett automatiserat höglager för pallar och en ProMove conveyorlösning som automatiskt transporterar kaffet från produktionen till lagret – är dimensionerat för 9 000 pallar och tre pallkranar. I ett första steg byggs och installeras 6 000 pallplatser och två Vecturakranar som styrs och kontrolleras av Swisslogs mjukvara SynQ WMS.  

- Lösningen innebär att vi kan producera kaffe i skift utan att ha bemanning i lagret och dessutom sparar vi mycket plats jämfört med om vi skulle ha byggt ett manuellt pallager, förklarar Peter Dannqvist.  

Redan för ett år sedan slöts ett letter of intent mellan Arvid Nordquist och Swisslog som innebar att Swisslog utvecklade automationslösningen rent konceptuellt. Att valet sedan föll på Swisslog som leverantör av lösningen berodde på en kombination av faktorer. 

- Baserat på den framtagna lösningen har vi fört diskussioner med flera automationsbolag. Bortsett från ett konkurrenskraftigt pris så var det Swisslogs marknadsnärvaro här i Sverige, deras stora engagemang och kompetens som till slut blev avgörande för vårt val. Swisslog kändes bäst och tryggast helt enkelt, säger Dannqvist.  

Anläggningen byggs i trä 

Det nya rosteriet blir även Sveriges första och ett av få i världen som byggs i trä. Syftet med materialvalet är att bygga hållbart och klimatsmart.  

- Hela byggnaden, utom höglagret, uppförs huvudsakligen i trä vilket minskar koldioxidutsläppen eftersom träet tar upp och lagrar koldioxid även när det sitter i en huskropp. En annan positiv effekt är att materialvalet ger ett minskat buller och färre transporter under byggnationen, berättar Peter Dannqvist. 

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att leverera en energieffektiv och platsbesparande automationslösning till Arvid Nordquist, säger Niklas Nilsson, Sales Manager på Swisslog.  

Första spadtaget för den nya anläggningen har redan tagits och installationerna av automationen kommer att påbörjas under 2024 och hela anläggningen ska vara i drift 1 juli 2025.  

Om Arvid Nordquist HAB 

Arvid Nordquist HAB är en kaffeproducent och ett nordiskt sälj- och marknadsföringsbolag för egna och andras varumärken inom områdena kaffe & te, vin & öl, livsmedel och non-food.  

Om Swisslog

Swisslog levererar datadrivna och robotiserade lösningar för din logistikautomation tillsammans med tillförlitliga, modulära servicekoncept. Vi samarbetar med framtidsorienterade företag och är fast beslutna att sätta nya standarder inom lagerautomation för att tillhandahålla framtidssäkra produkter och lösningar. Som en del av KUKA-koncernen litar våra kunder på kompetensen hos våra passionerade medarbetare - mer än 
 14 000 personer som arbetar över hela världen.  

Kontakt

Swisslog AB 
Nina Vilic 
Head of Marketing & Communication Nordic
Mobil: +46 73 712 0425 
E-mail: nina.vilic@swisslog.com  
www.swisslog.com  

Du kanske också är intresserad av