S-gruppen, Finlands största nätverk av dagligvaruhandlare, har fattat beslut om att bygga ett nytt, högautomatiserat e-handelslager i Vanda, strax norr om Helsingfors. Syftet är att möta den snabbt ökade e-handeln med dagligvaror i Helsingforsområdet. Swisslog har valts som partner för den omfattande automationslösningen.

- Vi påbörjade under 2021 en bred upphandling där ett flertal potentiella samarbetspartners ingick. I slutänden valde vi Swisslog på grund av den bästa helhetslösningen, underhåll och service, säger Jukka Ranua, Utvecklingsdirektör för e-handel och digitala tjänster på HOK-Elanto, som är S-gruppens verksamhet i Helsingfors med omnejd och marknadsledaren för e-handel med dagligvaror i Finland

Den valda lösningen innebär att ett centraliserat Fulfillment Center (CFC) inrättas i en befintlig byggnad som förses med två AutoStore-anläggningar för rumstempererade respektive kylda varor. Automationslösningen består av 110 AutoStore-robotar, vilket kommer att fördubbla HOK-Elantos nuvarande leveranskapacitet. AutoStore-lösningen är en central del av en större helhetslösning som Swisslog tillhandahåller för att säkerställa snabba och högkvalitativa leveranser till HOK-Elantos e-handelskunder.

- Det är ett stort och viktigt framtidsprojekt för oss som kommer att kosta tiotals miljoner Euro. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Swisslog och driftsättningen av anläggningen, säger Jukka. 

Installationerna i det 12 000 kvadratmeter stora lagret påbörjas i juni 2023 och anläggningen tas i drift 2024. Trots den höga automationsgraden beräknas anläggningen sysselsätta närmare 200 personer.

- Vi är stolta över att ha fått HOK-Elantos förtroende att leverera den här viktiga framtidssatsningen för deras snabbväxande e-handel. Projektet är vårt hittills största i Finland, vilket stärker vår ställning ytterligare på marknaden, säger Tero Mäki, Sales Manager på Swisslog. 

Om S-gruppen

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen som ägs av sina kunder och som har över 1 800 verksamhetsställen i Finland. Gruppen består av 19 självständiga regionhandelslag – bland annat HOK, Helsingfors handelslag – samt Centrallagret för Handelslagen i Finland (SOK), som ägs av handelslagen. I gruppen ingår också sex lokala handelslag. Verksamhetsnät täcker hela landet och har en starkt regional prägel.

Om Swisslog 

Swisslog levererar datadrivna och robotiserade lösningar för din logistikautomation tillsammans med tillförlitliga, modulära servicekoncept. Vi samarbetar med framtidsorienterade företag och är fast beslutna att sätta nya standarder inom lagerautomation för att tillhandahålla framtidssäkra produkter och lösningar. Som en del av KUKA-koncernen litar våra kunder på kompetensen hos våra passionerade medarbetare - mer än 14 000 personer som arbetar över hela världen. 

Kontakt

Tero Mäki
Sales Manager
Tel: +358 503 578 789
E-mail: tero.maki@swisslog.com