Välj din plats:

Land


Det ledande globala automationsföretaget Swisslog kan blicka tillbaka på ett bra räkenskapsår, trots covidkrisen. Swisslog, som är specialiserat på data- och robotdrivna logistiklösningar för lager och distributionscenter, inriktade sig på kritiska projekt inom livsmedels-, läkemedels- och e-handelssektorerna. Företaget satsade dessutom på produktinvesteringar samt programvaru- och organisationsutveckling för att möjliggöra ytterligare tillväxt och driva marknadsutvecklingen inom områden som micro-fulfillment och vertikal odling (dvs storskalig odling i flera våningsplan).

Göteborg 2021-05-10 - Förra året blev logistiken en utmaning för många företag i världen. Swisslog är en pålitlig partner för högeffektiva automatiserade logistiklösningar för globala företag som, Walmart, Pfizer, Coca-Cola och regionala branschledande företag som BRACK.CH, dm-Drogerie Markt och Roche.

Särskilt under den första pandemivågen fanns en stor efterfrågan på våra serviceteam för att säkerställa att kundernas försörjningskedjor skulle fungera friktionsfritt. Samtidigt löpte projekten på med stormsteg trots nedstängningar och reserestriktioner.

Centraleuropas viktigaste logistikpris för ett av de största regionala intralogistikprojekten.

Trots de svåra omständigheterna gick omställningen smidigt i dm-Drogerie Markts distributionscenter nära Berlin, som vann German Logistics Award 2020 / Deutscher Logistik-Preis. Swisslogs helautomatiserade robotplockningslösning för mixade lastpallar är kärnan i denna anläggning, som är ett av Centraleuropas största intralogistikprojekt under senare år.

Närmare slutkunden genom micro-fulfillment centers

Den amerikanska detaljhandelskedjan H-E-B tilldelade Swisslog ett kontrakt för att bygga flera micro-fulfillment centers. Peapod Digital Labs inledde också ett samarbete med Swisslog för att bygga micro- fulfillment centers. Peapod Digital Labs, affärsenheten för digitalisering och e-handel inom Ahold Delhaize USA, är en av USA:s största livsmedelskedjor.

”Sådana mikronav hör framtiden till, eftersom distributionslogistikens närhet till slutkunden är viktig”, förklarar Christian Baur, Swisslogs vd. ”Det handlar om lägre transportkostnader, helautomatiserade lager och minskat tryck på transportföretagen. I USA och Asien har denna utveckling redan kommit långt och möjliggör en överlägsen varuhantering, i jämförelse med den vi ser i Europa”, säger Baur.

 

Större hållbarhet genom automation

Vertikal odling är också ett fokusområde för Swisslog. Att odla på höjden ger enorma möjligheter att trygga samhällets livsmedelsproduktion lokalt och på lång sikt utan globala transporter. Eftersom vertikal odling sparar utrymme, kan livsmedlen odlas i städerna.

”De första pilotprojekten visar att vertikal odling kan producera mer mat med mindre vatten än traditionellt jordbruk. Dessutom kan användningen av gödsel och bekämpningsmedel minskas betydligt. Plantorna utsätts inte heller för yttre miljöpåverkan som temperaturväxlingar, skadedjur eller årstidsväxlingar”, förklarar Baur. ”Vertikal odling med logistikautomationens teknik gör att livsmedelsföretagen kan producera ekologiska produkter på ett allt miljövänligare sätt, som också är mätbart och hållbart.”

”I dag är Swisslog världsledande på automation för framtidsinriktade projekt såsom micro-fulfillment för e-handel med dagligvaror, vertikal odling och digitalisering av intralogistik, vilket blir allt viktigare globalt sett”, understryker Christian Baur.

Du kanske också är intresserad av