Velg posisjon:

Land


Swisslog med suksess tross koronakrisen

Den ledende globale integratøren Swisslog kan se tilbake på et tilfredsstillende driftsår på tross av covidkrisen. Swisslog spesialiserer seg på data- og robotdrevne logistikkløsninger for varelagre og distribusjonssentraler og konsentrerte seg i 2020 særlig om å sikre kritiske prosjekter for forsyningskjedene i segmentene næringsmidler, farmasi og netthandel. I tillegg fokuserte bedriften på produktinvesteringer, programvare- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for videre vekst og jobbe videre med microfulfillment og ”vertikalt landbruk”.

Oslo, 10. mai 2021 – I fjor fikk mange selskaper over hele verden store utfordringer med logistikken. Swisslog er en pålitelig partner som leverer høytytende automatiserte logistikkløsninger for globale selskaper som, Walmart, Pfizer og Coca-Cola, og for regionale markedsledere som BRACK.CH, dm-Drogerie Markt og Roche.

Serviceteamene hadde svært mye å gjøre, særlig under den første smittebølgen, for å sikre en jevn drift av forsyningskjeden for kundene våre. Flere prosjekter ble realisert samtidig, og man oppnådde store fremskritt og milepæler trass i nedstenging og reiserestriksjoner.

Den viktigste logistikkprisen i Sentral-Europa for et av de største intralogistikkprosjektene i regionen

Tross vanskelige omstendighetene klarte dm-Drogerie Markts distribusjonssentral utenfor Berlin, som for øvrig vant en tysk logistikkpris i 2020, å gjennomføre en smertefri omlegging av driften. Swisslogs helautomatiske robotiserte plukkeløsning for mikspaller er avgjørende for dette anlegget, som er et av de største intralogistikkprosjektene i Sentral-Europa de senere årene.

Nærmere sluttkunden med microfulfillment-sentre

Den amerikanske detaljistkjeden H-E-B tildelte Swisslog en kontrakt for implementering av flere microfulfillment-sentre. Også Peapod Digital Labs innledet et samarbeid med Swisslog om microfulfillment-sentre. Peapod Digital Labs er digital- og netthandelsavdelingen til Ahold Delhaize i USA og blant de største matvarekjedene i landet.

”Slike mikrologistikksentre tilhører fremtiden fordi ytelsene primært oppnås ved at distribusjonen befinner seg nær sluttbrukeren”, forklarer dr. Christian Baur, adm.dir. i Swisslog. «Dette handler om lavere transportkostnader, helautomatiserte varelagre og det å lette byrden for fraktførerne (Posten, DHL osv.). I USA og Asia er denne utviklingen allerede en del av hverdagen, og den muliggjør god håndtering med dimensjoner som overgår europeiske standarder innen økende leveransevolumer, sier Baur”.

 

Mer bærekraft gjennom automatisering

Vertikalt landbruk er også et satsingsområde for Swisslog. Det gir enorme muligheter for å sikre matvareproduksjonen på lang sikt å dyrke matplanter i etasjer, helt uten globale transaksjoner. Man sparer plass og kan dyrke maten på bærekraftige produksjonsanlegg i byene.

”Pilotprosjektene viser at man med vertikalt landbruk kan produsere mer mat med mindre vann enn i tradisjonelt landbruk. I tillegg kan man bruke vesentlig mindre kunstgjødsel og pesticider. Plantene blir ikke utsatt for miljøpåvirkninger som temperatursvingninger, angrep fra skadedyr eller endrede klimatiske faktorer som følge av årstidene”, forklarer Baur. Vertikalt landbruk nyter godt av teknologier fra logistikkautomasjonen og setter næringsmiddelprodusentene i stand til å fremstille økologiske produkter på en mer miljøvennlig måte som er både målbar og bærekraftig.

”I dag er Swisslog verdensledende integratør innen automasjon og fremtidsrettede prosjekter, for eksempel innen vertikalt landbruk og digitalisering av intralogistikk, som på verdensbasis blir stadig mer relevant”.understreker dr. Christian Baur.

You might also be interested in