Global Versions
Välj din plats:

Land


Snabbväxande detaljhandelskedjan Rusta har fattat beslut om att expandera sitt centrallager i Norrköping i samarbete med Swisslog. Expansionen innebär att det befintliga lagret på 120.000 kvadratmeter byggs ut med ytterligare 8.000 kvm höglager.

- Vi har sedan flera år en plan för hur vi ska möta vår fortsatta tillväxt med en utökad lagerkapacitet. Med den aktuella utbyggnaden klarar vi av att hantera den fortsatta tillväxten ytterligare några år. Vi analyserar nu hur vi ska möta behovet av framtida lagerkapacitet därefter, säger Magnus Hallin, Logistikchef på Rusta.

Den beslutade utbyggnaden sker tidigare än vad som ursprungligen planerades och består bland annat av 8 höglagerkranar i det automatiserade pallagret samt ytterligare lagerytor för fristapling av gods. Rusta har under flera år haft en kraftig tillväxttakt samtidigt som detaljhandeln i övrigt upplever en stagnation. I dagsläget har Rusta 91 varuhus i Sverige, 28 i Norge och 2 i Tyskland och förra året förvärvades den finska detaljhandelskedjan Hong Kong med 24 varuhus. Under 2019 avser kedjan öppna ytterligare 12 varuhus. I princip alla varor, till samtliga marknader kommer under överskådlig tid att hanteras på centrallagret i Norrköping.

- Ända sedan 2014 när vi byggde den fösta etappen av centrallagret har vi haft ett mycket gott samarbete med Swisslog och deras kompetenta projektledning. Vi känner varandra väl och har ända sedan starten ett mycket bra och förtroendefullt partnerskap, säger Magnus Hallin.

Swisslog är totalintegratör av den nya automatiserade anläggningen. I leveransen ingår 57.000 pallplatser som betjänas av 8 Vectura höglagerkranar samt tillhörande ProMove bansystem. Dessutom ingår en uppgradering av mjukvaran SynQ och en förlängning och utvidgning av service- och supportavtal. Därmed kommer anläggningen efter tillbyggnaden att bestå av drygt 120.000 pallplatser, 17 Vectura höglagerkranar, ett utbyggt bansystem – såväl vid godsmottagning som utlastning – vilket ger Rusta en bättre förmåga att hantera större flöden med god redundans.

Byggstart är planerad hösten 2019 och den utbyggda delen av anläggningen beräknas tas i drift under våren 2020.

 

 

Om Swisslog Logistics Automation
Vi skapar framtiden inom intralogistik med robotar, datadrivna och flexibla automatiserade lösningar som ger exceptionellt värde för våra kunder. Swisslog hjälper framsynta företag att optimera lager och distributionscenter med framtidens automatiserade lösningar och mjukvara. Våra integrerade erbjudanden innehåller rådgivning, systemdesign, realisering och livslång service till kunder i fler än 50 länder.

Swisslog är den del av KUKA-gruppen, en ledande global leverantör av intelligenta automationslösningar med fler än 14.000 anställda världen över.

Kontakt
Swisslog AB
Evalena Fasth
Marketing Executive
Mobil: +46 70 320 57 11
E-mail: evalena.fasth@swisslog.com
www.swisslog.com