Global Versions
Velg posisjon:

Land


Rusta vokser raskt og utvider med Swisslog

Den raskt voksende detaljhandelskjeden Rusta har besluttet å utvide sentrallageret i Norrköping i samarbeid med Swisslog. Utvidelsen medfører at det eksisterende lageret på 120.000 kvadratmeter bygges ut med ytterligere 8.000 kvadratmeter høyvarelager.

- Vi har i flere år jobbet med en plan for hvordan vi skal imøtegå selskapets vekst, med større lagerkapasitet. Med denne utbyggingen vil vi klare å håndtere den videre veksten i enda noen år. Vi analyserer nå hvordan vi skal dekke behovet for fremtidig lagerkapasitet etter dette, sier Magnus Hallin, logistikksjef i Rusta.

Den vedtatte utbyggingen vil finne sted tidligere enn det som opprinnelig var planlagt, og består blant annet av åtte stablingskraner i det automatiserte pallelageret og flere lagerarealer for fristabling av gods. Rusta har hatt sterk vekst i flere år, samtidig som detaljhandelen for øvrig opplever en stagnasjon. Per i dag har Rusta 91 varehus i Sverige, 28 i Norge og to i Tyskland, og i fjor kjøpte vi den finske detaljhandelskjeden Hong Kong med 24 varehus. I 2019 regner kjeden med å åpne ytterligere tolv varehus. I overskuelig fremtid vil så å si alle varer til samtlige markeder bli håndtert ved sentrallageret i Norrköping.

- Helt siden 2014, da vi bygde den første etappen av sentrallageret, har vi hatt et svært godt samarbeid med Swisslog og den kompetente prosjektledelsen deres. Vi kjenner hverandre godt og har helt siden starten hatt et svært godt og tillitsfullt partnerskap, sier Magnus Hallin.

Swisslog er totalintegratør av det nye automatiserte anlegget. Leveransen inkluderer 57.000 pallplasser som betjenes av åtte Vectura stablingskraner og et tilhørende ProMove banesystem. Dessuten følger det med en oppgradering av programvaren SynQ og en forlengelse og utvidelse av service- og supportavtalen. Dermed vil anlegget etter utbyggingen ha drøyt 120.000 pallplasser, 17 Vectura stablingskraner og et utvidet banesystem (med både varemottak og vareutlevering), noe som vil gi Rusta bedre evne til å håndtere større vareflyter med god redundans.

Byggestart er satt til høsten 2019, og den utvidede delen av anlegget vil etter planen kunne settes i drift i løpet av våren 2020.


Om Swisslog Logistics Automation
Vi former fremtiden innen intralogistikk med roboter og datastyrte og fleksible automatiserte løsninger som gir eksepsjonell verdi for kundene våre. Swisslog hjelper fremtidsrettede selskaper å optimere lager- og distribusjonsentre med fremtidsrettede automatiserte løsninger og programvare. Vårt integrerte tilbud inkluderer rådgivning, systemdesign, gjennomføring og livslang service til kunder i mer enn 50 land.

Swisslog er en del av KUKA-konsernet, en ledende global leverandør av intelligente automasjonsløsninger med over 14.000 ansatte over hele verden.

Kontaktinformasjon
Swisslog AS
Tom Jarle Dehkes
Country Manager
Mobiltelefon: +47 976 77 375
E-post: tom.jarle.dehkes@swisslog.com
www.swisslog.com