กรุณาเลือกภาษา:

Essity: The Cornerstone of Stacking and Retrieving

Leading hygiene and health company, Essity facility in Hoogezand has a strategic position within the group. Essity chose Swisslog, who in the role of main contractor took charge of the entire project, from design and construction of the new high-bay warehouse – measuring 30 meters high and 120 meters wide with around 27,000 pallet locations.

Swisslog Monorail is the Heart of the System 

The state-of-the-art solution that Swisslog implemented at Essity comprises approximately 1,000 meters of conveyor belts, nine automatic high-reaching cranes, a KUKA layer picking robot and a monorail system. The production departments are connected to the new warehouse by a 500 meter-long bridge that runs across a public highway.

Benefits

  • Efficient state-of-the-art technology
  • Control over processes and products; minimal chance of error
  • Automation enables cost savings including workforce
  • Reliable re-palletization solution offers maximum flexibility
  • Effective error follow-up and extensive reporting capabilities thanks to Swisslog's SynQ software
  • Clear communication both during and after the project
Long-term safeguaring of warehousing quality thanks to far reaching automation

The re-palletization method and the WMS played particularly important roles. We also had a strong preference for a Dutch-speaking partner.

Richard Fernhout, Logistics Manager Essity Operations Hoogezand

Download Case Study

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Download Case Study (PDF)

Download
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้