Global Versions
Välj din plats:

Land

Välj ett språk:
  • Norwegian Bokmål
  • Svenska / Swedish

Göteborg 2021-06-09 - Intralogistikexperten Swisslog kommer ansvara för automatisering av ett nytt lager för Virto Group, en ledande aktör inom djupfrysta grönsaker för detaljhandeln, livsmedelssektorn och industrin. Lösningen PowerStore kommer att göra det möjligt för företaget att maximera lagringskapaciteten och transporterna i det tillgängliga utrymmet, samtidigt som energikostnaderna minskar.

Det nya djupfryslagret kommer att ligga i Spanien och ha kapacitet att hantera 350 pallar per timme och lagra 56 000 pallar av europeisk typ eller 48 000 pallar av industrityp. Systemet möjliggör lagerhållning på mellan 50 och 70 miljoner kg djupfrysta produkter så att företaget kan möta den växande efterfrågan på marknaden.

Ett riktmärke för innovativa och tekniskt avancerade lösningar

PowerStore-lösningen, som utformats gemensamt av Virto och Swisslog, kommer att ha 31 skyttlar som förflyttar sig genom lagrets olika våningar och gångar. Nio hissar är placerade på fram- och baksidan av lösningen och det finns två inverterade monorail-slingor för att transportera in- och utgående varor i systemet. Avsändningsbufferten kan hantera upp till 204 pallar och det finns transportörer mellan systemets olika funktionsområden. Allt hanteras av SynQ, Swisslogs WMS, som hanterar varuflödet och optimerar lagringsprocesserna.

PowerStore-lösningen kan användas i många olika temperaturer, från -30 °C för frysta livsmedel, vilket är fallet för Virtos nya lager. ”Swisslog har lång erfarenhet och är ett riktmärke inom innovativa och tekniskt avancerade lösningar, vilket gör det möjligt för oss att genomföra ett projekt av den här storleksordningen med garanterad framgång”, betonar Jose Antonio Baldero, teknisk chef för Virto.

PowerStore: det mest kompakta lagret för pallar

Att maximera det tillgängliga utrymmet och samtidigt bibehålla flexibiliteten och öka prestandan är ett av de viktigaste målen för många företag. Maria Stjärne, försäljningschef på Swisslog Nordic, beskriver Virtos PowerStore-lösning som ”perfekt för pallagring vid hög densitet, ett begränsat tillgängligt utrymme, ett betydande flöde av in- och utgående varor och ett relativt lågt antal SKU:er”.

”Swisslog har investerat mer än 50 års global erfarenhet för att optimera PowerStore, ett system med extremt hög prestanda och maximal tillförlitlighet”, tillägger Maria Stjärne.

Automatisering av lager och distributionscentraler är synonymt med effektivitet, flexibilitet och smidighet, särskilt inom den konkurrensutsatta livsmedels- och dryckesindustrin, där detaljhandelsförsäljningen på nätet förväntas öka med 300 procent nästa år. Det nya lagret i Funes, som beräknas tas i drift sommaren 2022, kommer att göra det möjligt för Virto att ”uppfylla företagets tillväxtförväntningar”, avslutar Baldero.