Global Versions
Velg posisjon:

Land

Velg språk:
  • Norwegian Bokmål
  • Svensk / Swedish

Swisslog valgt som partner for automatisering av nytt Virto-lager

Oslo 2021-06-09 - Intralogistikk-eksperten Swisslog har fått ansvaret for å automatisere det nye lageret til Virto Group, som er en ledende aktør innen dypfryste grønnsaker til detaljhandelen, serveringsbransjen og industrien. PowerStore-løsningen vil sette selskapet i stand til å maksimere lagringskapasiteten og palleforflytningen i det tilgjengelige området, samtidig som de vil kunne redusere energikostnadene.
Det nye fryselageret ligger i Spania og vil ha kapasitet til å håndtere 350 paller per time og lagre 56 000 europaller eller 48 000 industripaller. Systemet vil gjøre det mulig for selskapet å lagre mellom 50 og 70 millioner frysevarer for å dekke den økende etterspørselen fra markedet.

En norm for innovative og teknologisk avanserte løsninger

PowerStore-løsningen, som er utviklet i fellesskap av Virto og Swisslog, vil ha 31 skytler som beveger seg gjennom de forskjellige nivåene og midtgangene i lagret. Det er ni heiser foran og bak i kammeret og to inverterte monorail-sløyfer som transporterer varene som mates inn i og ut av systemet. Dispatch-bufferen kan håndtere opptil 204 paller, mens transportbåndene kobler sammen de forskjellige funksjonelle områdene i systemet. Alt dette styres av SynQ, som er programvaren for Swisslogs lagerstyringssystem, og som vil ha ansvar for å administrere strømmen av varer og optimalisere lagringsprosessene.

PowerStore pallelagringssystem kan brukes i et bredt temperaturområde, fra -30° C for frossenmat, slik tilfellet er for Virtos nye varelager. ”Swisslog har omfattende erfaring på området og har skapt en norm for innovative og teknologisk avanserte løsninger som gjør det mulig for oss å påta oss et prosjekt av denne størrelsen og være sikre på at vi vil lykkes”, understreker Jose Antonio Baldero, teknisk direktør i Virto.

PowerStore: det mest kompakte pallelagringssystemet

Det er et hovedformål for mange selskaper å maksimalisere det tilgjengelige området, samtidig som man bevarer fleksibiliteten og øker ytelsen. Mari Låtun Stebekk , salgssjef i Swisslog, beskriver Virto PowerStore-løsningen som ”perfekt for pallelagring når det er høy tetthet, en svært tilpasningsdyktig plassutnyttelse, en betydelig strøm av innkommende og utgående varer og et relativt lite antall SKU-er.”

”I PowerStore har Swisslog investert mer enn 50 års global erfaring for å optimalisere et system med svært høy ytelse og maksimal pålitelighet”, legger Mari Låtun Stebekk til.

Automatisering av lagre og distribusjonssentraler er synonymt med effektivitet, fleksibilitet og smidighet, særlig i den svært konkurransepregede næringsmiddelindustrien, der man forventer en tredobling av detaljhandelen på nett det neste året. Baldero konkluderer med at det nye lageret i Funes, som forventes å være i drift sommeren 2022, vil gjøre Virto i stand til å ”imøtekomme selskapets vekstambisjoner”.