Global Versions
Välj din plats:

Land


Det smarta lagret är här och levererar betydande konkurrensfördelar genom sin effektivitet, snabbhet, densitet och skalbarhet. Ett smart lager är automatiserat och uppkopplat det vill säga datadrivet. Den fysiska hanteringen är uppkopplad och integrerad med de digitala processerna. Syftet med alltihop är att minimera behovet av manuell hantering och öka snabbheten, kvaliteten, flexibiliteten och effektiviteten i lager- och distributionsprocesser.

– Det snurrar runt många buzz words just nu. Men jag tycker det smarta lagret är ett bra uttryck som beskriver automatiseringen av lagret samt uppkopplingen och integrationen av alla processer, säger Jörgen Wigg, försäljningschef för Swisslog Logistics Automation i Norden. Precis som Industry 4.0 har överförts till logistiken och blivit Logistik 4.0 så är det smarta lagret inspirerat av ”Smart Factory”. Alltsammans har sin grund i det tyska “Industrie 4.0” eller den fjärde industriella revolutionen, som var ett tyskt regeringsinitiativ som lanserades 2011 för att återindustrialisera västvärld- en. Visionen är att fabriker, lager och på sikt även distribution i ökad utsträckning fungerar som autonoma, automatiserade och självlärande system.

 

”Pressar oss att ta fram bättre lösningar”

E-handeln driver som bekant fram mycket nytänkande och innovation, inte minst i lager och lastmile-flöden. Globalt är Amazon, Alibaba och Zalando välkända exempel. I Sverige kan nämnas Sportamore och Boozt.com.

– E-handeln sätter fart på utvecklingen genom att ifrågasätta det traditionella och pressar oss att ta fram bättre lösningar som möter deras krav. Framförallt handlar det om krav på snabba processer, styckplock, individualisering och hantering av säsongsvariationer och omfattande returflöden, säger Jörgen Wigg. E-handeln har många utmaningar som ställer specifika krav på logistiken. Stort sortiment, korta produktlivscykler, varierande orderstorlekar, efterfrågevariationer, krav på korta ledtider, snabba leveranser och en stor mängd returer gör lagret till en verksamhetskritisk funktion. Därmed drivs lagerinvesteringarna inte i första hand av kostnadsrationalisering, utan mer av en strävan att möta kundernas krav och att skapa värde.

– En tydlig trend är den allt större tillgången till data och viljan att få ut värde ur Big data. De stora datamängder som kan genereras och bearbetas effektivt med hjälp av sensorer, internet och processkapacitet i molnet i kombination med artificiell intelligens är en potentiell guldgruva. Men det gäller att förädla data till beslutsunderlag, understryker Jörgen Wigg.

 

Framtidens lager

Det finns många trender i utvecklingen kring framtidens lager. För Jörgen Wigg och Swisslog är de tydligaste trenderna en fortsatt automation med kompakta, energieffektiva och datadrivna lagerlösningar.

– För e-handeln är det särskilt tydligt att det är snabba, effektiva, kompakta och skalbara system som gäller. Att lösningarna ska vara datadrivna och stöttas av smarta mjukvaror är närmast en självklarhet. För oss gäller det verkligen att vara på tå för att möta e-handlarnas krav på bästa sätt, både med avancerade automationslösningar och de IT-lösningar som behövs.

 

Robotar och nya affärsmodeller

En annan megatrend är den ökade robotiseringen, där flera tekniksprång på kort tid gjort det möjligt att använda lagerrobotar som samarbetar med människor – collaborative robotics. Här pågår även en intensiv utveckling av robotar som kan hantera styckplock. Stort fokus just nu är att utveckla robotarnas ”grippers”, så att de kan fungera mer som människor. Mycket händer alltså. Men att investera i det smarta lagret kostar en del. Nya affärsmodeller och finansieringslösningar lanseras nu för att göra automationen tillgänglig för fler.

– Det finns sedan länge en ekonomisk barriär för att investera i automation och avancerad robotteknologi. Men med e-handelns framväxt har även detta förändrats och nya affärs– och finansieringsmodeller utvecklas. Exempelvis lösningar där man hyr automationskapacitet och betalar för sin egen användning, så kallad distributed robotics. Konceptet innebär att du kan skala upp och ner kapacitet när den behövs.

 

Delningsekonomi

Den ökade efterfrågan på automation och robotisering har medfört att 3PL-branschen liksom fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter investerar allt mer i automation och robotisering. Utrustningen blir därmed en del i logistikfastigheten, där flera företag finns och delar på kapaciteten. Finansmarknaden visar även ett allt större intresse för att vara med och finansiera de nya, smarta lagren. Här finns det olika modeller. En vanlig modell är att finansbolaget äger automationslösningen och leasar den till användaren och tar betalt för användningen, exempelvis per plock, per pall eller för den tid som utrustningen är tillgänglig och används.

– Det är en väldigt spännande utveckling just nu. 3PL-branschen och fastighetsägare investerar nu tungt i automation helt enkelt för att man måste göra det för att behålla sina kunder, säger Jörgen Wigg.

 

Personalbrist

En hög automationsgrad är ofta nödvändig om en e-handlare ska uppnå den snabbhet och effektivitet som konsumenterna kräver. En annan faktor bakom den ökande automationen är den allt större bristen på arbetskraft, berättar Jörgen Wigg.

– Åker man exempelvis till Eskilstuna poppar e-handlarna upp som svampar ur jorden. Men det är svårt att få folk till anläggningarna. Det gäller inte bara i Sverige utan överallt i västvärlden. Nyligen var jag i Ungern och träffade ett företag som kände sig tvungna att automatisera eftersom de inte kunde hitta folk och trots att investeringen inte gick att räkna hem rent ekonomiskt. Å andra sidan kanske utvecklingen är ganska naturlig. Enligt en uppmärksammad Oxfordstudie om robotisering och framtidens arbetsmarknad kommer 78,8 % av dagens lagerjobb skötas av robotar om ett par decennier.

 

Det Smarta Lagret 

Ett Smart Lager är precis som en smart fabrik (Smart Factory) en verksamhet som automatiserar arbetsprocesser med hjälp av internet, IT-system och sensorteknologi. Den bärande tanken och visionen för Industrie 4.0 och Smart Factory är att alla “maskiner” i en värdekedja är sammanlänkade och uppkopplade och delar vital information utifrån gemensamma standarder. Den mänskliga inblandningen i processerna är nära noll och handlar om att övervaka och supportera automationen. Dagens möjlighet att digitalisera försörjningsflödena ned på artikelnivå skapar förutsättningar att med sensorer ha total kontroll över varje artikel, order och dess position i lagret, liksom i hela flödet. Med hjälp av stora datamängder (Big data) och självlärande algoritmer kan det automatiserade systemet dessutom utvecklas och optimeras utifrån tidigare erfarenheter och andra omvärldsfaktorer.

Stefan Karlöf

Stefan Karlöf är en välkänd expert, skribent och analytiker inom Supply Chain Management, e-handel och logistik. Han är en frekvent moderator vid konferenser och forum och har publicerats i många olika sammanhang. Karlöf är även chefredaktör för Supply Chain Effect, det mest inflytelserika affärsmagasinet inom Supply Chain Management i Skandinavien.