เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีความยืดหยุ่นและชาญฉลาด สำหรับความพร้อมสำหรับอนาคตของโลจิสติกส์

ระบบการบริหารซอฟต์แวร์ของ Swisslog เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติยุคดิจิทัลในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตามกลยุทธ์อันทรงพลังของเรา ในรูปแบบแพลตฟอร์ม SynQ หรือคุณพึงพอใจที่จะใช้ SAP EWM ก็ตาม โซลูชั่นของเราเป็นหนทางไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เชื่อมต่อกับกระบวนการต่างๆ ได้ทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์

 ระบบการบริหารซอฟต์แวร์ของ Swisslog เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติยุคดิจิทัลในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตามกลยุทธ์อันทรงพลังของเรา ในรูปแบบแพลตฟอร์ม SynQ หรือคุณพึงพอใจที่จะใช้ SAP EWM ก็ตาม โซลูชั่นของเราเป็นหนทางไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เชื่อมต่อกับกระบวนการต่างๆ ได้ทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์

สร้างสรรค์ยุคสมัยใหม่ๆ ของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลออโตเมชั่นโซลูชั่น ด้วยซอฟต์แวร์โซลูชั่น WMS/WES

อไจล์และซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นในอนาคตเป็นกุญแจสำคัญที่จำเป็นสำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า และรักษาไว้ซึ่งการปรับให้สอดคล้องเหมาะสมตลอดเวลาต่อการปฏิบัติงานคลังสินค้า ระบบการจัดการของ Swisslog ได้ฝังความสามารถในการเรียนรู้และการคิดเข้าไปในการปฏิบัติงานและทำให้เกิดขึ้นได้พร้อมๆกันกับสมรรถภาพของระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และยุคแห่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างกับอินเตอร์เน็ต (IoT)
ด้วยการทำงานร่วมกันกับ KUKA มันเป็นวิสัยทัศน์และภารกิจที่เราต้องการให้คุณได้รับ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่เพียงต่อสมรรถนะของคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของซอฟต์แวร์โซลูชั่น