Global Versions

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

  • ภาษาไทย / Thai
เวลาในการอ่าน: 3 นาที
WMS Systems สิ่งนี้สำคัญไฉน แปลว่าอะไร เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเราอย่างไร ไปเรียนรู้กัน

WMS หรือ Warehouse Management System คือ ระบบจัดการคลังสินค้า เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ความถูกต้อง การค้นหา ตรวจสอบข้อมูลสินค้าในระบบจัดการคลังสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำ ตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัทจึงช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย ปัญหาการหาสินค้าไม่พบ ระบบโปรแกรมประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery)

การรับสินค้า (Receiving)

เป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในระบบคลังสินค้า เมื่อสินค้าถูกนำส่งมาจัดเก็บที่ระบบคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อทำการแยกประเภท กลุ่มของสินค้า ซึ่งในส่วนนี้สามารถทำได้โดยการใช้คนทำแบบ Manual คีย์ข้อมูลเข้าระบบ หรือ จะใช้การ Interface ข้อมูลเพื่อใช้เป็นค่าตั้งต้นได้ ซึ่งข้อมูลตั้งต้นนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำฐานข้อมูลบัญชีหรืออื่น ๆ โดยเริ่มจากกระบวนการ

การจัดเก็บสินค้า (Storage)

ระบบ WMS จะทำการคำนวณเพื่อค้นหาตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสม แล้วนำไปจัดเก็บตามตำแหน่ง ที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ โดยจะเก็บสินค้าให้พอดีเพื่อให้การใช้แต่ละพื้นที่ภายในคลังเกิดประโยชน์สูงสุด

การส่งออกสินค้า (Delivery)

การส่งออกสินค้าหรือการกระจายสินค้าด้วยระบบ WMS เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการส่งสินค้า โดยข้อมูลสินค้า และตำแหน่งสินค้าจะถูกแจ้งมาทางระบบ ผู้ทำการเตรียมสินค้า เพียงกระทำการหยิบสินค้าตามที่ระบบแนะนำ ป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาดได้ดี

 

ระบบ WMS แล้วดีอย่างไร

  • เพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บสินค้า
  • เพิ่มความถูกต้องในการจ่ายสินค้าให้ลูกค้า
  • สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถดูจำนวนสินค้าคงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และทันที
  • ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก
  • คำนวณการจัดการพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

จริง แล้วระบบคลังสินค้าทุกคลังไม่จำเป็นต้องใช้ WMS ก็ได้ แต่หากคลังสินค้าใดที่นำ WMS มาใช้จะได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ อย่างเช่น การลดจำนวนของสินค้าคงคลัง การลดปริมาณการใช้คนงาน การเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า การเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบคลังสินค้า และสุดท้ายคือช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จาก Human Error ซึ่งระบบ SynQ WMS เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Light GoodsAutoStoreSustainabilityPallet AutomationWhite PaperVideoRoboticsE-GroceryFuture LogisticsCustomer Service and MaintenanceSmart CitiesVertical FarmingVlogsDesign and PlanningCase StudyMicro FulfillmentSoftware
บทความถัดไป

คุณอาจสนใจบทความนี้