Global Versions
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:
  • ภาษาไทย / Thai

เวลาในการอ่าน: 3 นาที
WMS Systems สิ่งนี้สำคัญไฉน แปลว่าอะไร เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเราอย่างไร ไปเรียนรู้กัน

WMS หรือ Warehouse Management System คือ ระบบจัดการคลังสินค้า เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ความถูกต้อง การค้นหา ตรวจสอบข้อมูลสินค้าในระบบจัดการคลังสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำ ตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัทจึงช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย ปัญหาการหาสินค้าไม่พบ ระบบโปรแกรมประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery)

การรับสินค้า (Receiving)

เป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในระบบคลังสินค้า เมื่อสินค้าถูกนำส่งมาจัดเก็บที่ระบบคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อทำการแยกประเภท กลุ่มของสินค้า ซึ่งในส่วนนี้สามารถทำได้โดยการใช้คนทำแบบ Manual คีย์ข้อมูลเข้าระบบ หรือ จะใช้การ Interface ข้อมูลเพื่อใช้เป็นค่าตั้งต้นได้ ซึ่งข้อมูลตั้งต้นนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำฐานข้อมูลบัญชีหรืออื่น ๆ โดยเริ่มจากกระบวนการ

การจัดเก็บสินค้า (Storage)

ระบบ WMS จะทำการคำนวณเพื่อค้นหาตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสม แล้วนำไปจัดเก็บตามตำแหน่ง ที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ โดยจะเก็บสินค้าให้พอดีเพื่อให้การใช้แต่ละพื้นที่ภายในคลังเกิดประโยชน์สูงสุด

การส่งออกสินค้า (Delivery)

การส่งออกสินค้าหรือการกระจายสินค้าด้วยระบบ WMS เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการส่งสินค้า โดยข้อมูลสินค้า และตำแหน่งสินค้าจะถูกแจ้งมาทางระบบ ผู้ทำการเตรียมสินค้า เพียงกระทำการหยิบสินค้าตามที่ระบบแนะนำ ป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาดได้ดี

 

ระบบ WMS แล้วดีอย่างไร

  • เพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บสินค้า
  • เพิ่มความถูกต้องในการจ่ายสินค้าให้ลูกค้า
  • สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถดูจำนวนสินค้าคงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และทันที
  • ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก
  • คำนวณการจัดการพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

จริง แล้วระบบคลังสินค้าทุกคลังไม่จำเป็นต้องใช้ WMS ก็ได้ แต่หากคลังสินค้าใดที่นำ WMS มาใช้จะได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ อย่างเช่น การลดจำนวนของสินค้าคงคลัง การลดปริมาณการใช้คนงาน การเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า การเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบคลังสินค้า และสุดท้ายคือช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จาก Human Error ซึ่งระบบ SynQ WMS เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Future Logistics Customer Service and Maintenance Smart Cities Vlogs Robotics Light Goods Pallet Automation Video Software Sustainability AutoStore White Paper E-Grocery Micro Fulfillment Case Study Design and Planning Vertical Farming
บทความถัดไป
AutoStore redline robots on a grid
Brian Rodway 22 พฤษภาคม 2567
Choosing the right AutoStore partner in Canada

Choosing the best partner when searching for an AutoStore integrator in Canada, is central to the success of your automated storage and retrieval system. When properly planned and implemented with the help of an experienced Canadian integrator, AutoStore technology will dramatically maximize space utilization, boost picking productivity, and reduce costly errors. To help you make an informed decision, here are ten crucial factors to consider.

คุณอาจสนใจบทความนี้