โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Swisslog AutoStore does the heavy lifting for RoboStores in Dubai


David Dronfield
18 สิงหาคม 2564
Retail & E-Commerce
เวลาในการอ่าน: 6 นาที
GULF NEWS VIDEO: Swisslog is proudly partnered with RoboStores LLC in Dubai, offering its customers ultimate performance and increased storage capacity with AutoStore.

RoboStores operates from an automated warehousing and fulfillment center in Dubai, providing customized solutions for various e-commerce businesses.

Productivity is key, and therefore the technology learns when a certain product is particularly popular and stores it near the top of the system. It then takes just 29 seconds for the bin to be delivered to an operator ready to be shipped. 

Picking accuracy is another important factor for RoboStores to prevent a costly returns process and disappointed customers. Swisslog pick by light technology shines a light on the correct compartment to pick from, ensuring the operator does not pick the wrong item.

Watch the movie from Gulf News

ผู้เขียน:
David Dronfield

David Dronfield is General Manager of Swisslog Middle East LLC


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ David Dronfield
ค้นหาแท็กทั้งหมด
SustainabilityCustomer Service and MaintenanceCase StudyMicro FulfillmentWhite PaperPallet AutomationDesign and PlanningLight GoodsFuture LogisticsAutoStoreVideoE-GroceryVlogsRoboticsSmart CitiesSoftware
บทความถัดไป
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้