เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

BevChain, Australia: PowerStore Improving Automation Lifecycle

BevChain, a leading beverage giant, has increased storage utilisation by around 60% in their existing facility.


Next generation PowerStore automation creating a safer workplace

A wholly owned subsidiary of Linfox, BevChain leads the industry with the installation of PowerStore in their existing 24/6 facility, that includes over 30,000 pallet locations over five levels.  Swisslog’s advanced SynQ software is fully integrated with BevChain’s warehouse management system and creates a seamless operation. It ensures full traceability and trackability including batch numbers and visibility on storage and throughput, using automation for receipt despatch.

 

Improving automation lifecycle for beverage giant

A dedicated on-site system operations team

To further enhance operational efficiency, and to ensure the system is always operating at optimal levels, BevChain partnered with Swisslog to bring on board a highly trained Swisslog system operations team to work in collaboration with BevChain on-site.  This core team strongly supports and works closely with BevChain to provide software support, training, condition monitoring and spare parts maintenance, to improve the overall lifecycle of the automation. They are focused on BevChain’s requirements and expertly perform the complex task of maintaining continuous system performance.

BevChain on-site team working with Swisslog
The onsite team have extensive site knowledge and ensure the operation runs at full capacity
Misha Shliapnikoff, Linfox President, BevChain Linfox Australia

We value the highly skilled, onsite Swisslog team who work in partnership with our people. They provide vital insights, immediate incident response and proactively monitor equipment to ensure maximum efficiency over its life span. This site represents BevChain’s commitment to work smarter for our customers. We continue to invest in their future with high performing supply chains and bestin- class technology.

Misha Shliapnikoff, Linfox President, BevChain Linfox Australia

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้