โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Yusen Logistics, Singapore: Order fulfilment rate increased by 200%

Yusen Logistics Singapore launched a new robotic, automated warehouse featuring AutoStore by Swisslog, an automated storage and order picking system. AutoStore is a technological leap in warehousing technology that aligns with Yusen’s vision of achieving a smart logistics operation. The AutoStore solution that implemented by Swisslog is designed to specifically operate in a high-mix, high-volume operation. Multiple customer’s products are stored in the bins and robots running on the grid deliver goods to goods-to-person workstations.


Advanced Automated Warehousing System 

The Swisslog AutoStore solution, designed to specifically operate in a high-mix, high-volume operation, in a massive grid measuring LWH 60m x 20m x 5.4m features:

  • 40,600 AutoStore bins

  • 22 robots

  • 11 goods-to-person workstations

  • Swisslog Warehouse Management System

AutoStore by Swisslog, automated storage and order picking system.

First mover advantage to provide same-day delivery

AutoStore by Swisslog not only helps Yusen Logistics to improve the operation but also gives the company first mover advantage to provide same-day delivery, which is a significant competitive advantage.  

  • Optimizing storage volume from 2,000 cubic metres to 3,500 cubic metres, in the same floor space
  • Order fulfilment rate increased by 200%
  • Increased throughput up to 18 times for high volume and high mix operations
  • Future ready innovative and smart technology
Goods-to-person workstations integrates into Swisslog AutoStore System.

This AutoStore system not only helps Yusen improve the operation but also gives the company first mover advantage to provide same-day delivery, which is a significant competitive advantage.

Mr Francis Kwa, Senior General Manager, Contract Logistics and Information Systems, Divisions of Yusen Logistics Singapore
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้