โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Tactic Header

Tactic, Finland: Fast, flexible and compact

Tactic Group is a fast-growing group that develops, manufactures, stores and distributes board games. Tactic has customers in thirty countries with a large market in the Nordic region and the rest of Europe, but also in the United States and Australia. Swisslog delivered a solution that consists of a Vectura stacker crane with a Row Carrier that is transported between ten levels.


An effective, holistic solution

The new automated warehouse is a high-density storage solution. The solution consists of a Vectura stacker crane with a Row Carrier that is transported between ten levels, where each level has up to nine pallet locations and a ProMove Conveyor System.

Movie: Tactic Group, Finland.

Efficient and high-quality manufacturing

More than seventy percent of Tactic’s sales take place between October-December. During these months, the entire supply flow must work perfectly and deliveries have to be made quickly and reliably. When it works as it should, retailers will place more orders. 

Consequently, Tactic Group wanted to develop a fast, reliable and flexible warehouse solution for the future.

Tactic
Central warehouse of Tactic in Finland.
Kai-Laaksonen_Tactic

The entire chain, from design to consumers’ use of our product must be well-thought out and maintain the highest quality.

Kai Laaksonen, Logistics Manager Tactic Group
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้