เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Abena, Denmark: Fully automated and integrated pallet handling

The Abena Group is a Danish, family owned company established in 1953 and is among the market leaders producing a wide range of worldwide sold incontinence products, baby nappies, sanitary towels and other healthcare related disposable goods. Swisslog installed 10 years ago a fully automated and integrated system for handling pallets and commissioned now an expansion.


Market competitive solution

Swisslog designed the first solution so that Abena could store fully loaded pallets for distribution to customers or to its buffer storage. The warehouse extension was designed for part-load picking where pallets are transported directly to picking stations. Using a conveyor system, goods are transferred to the sorter which sorts according to final destination and then further transportation to dispatch.

Two picking stations de-palletize fully loaded pallets into picking orders either for transportation on light goods conveyors to the sorter for shipment or into the Miniload storage for box storing. The two picking stations are equipped with tilting lifting devices for an optimal ergonomic solution.

Conveyor system transferring products to sorter at Abena’s warehouse, Denmark.

Warehouse automated and integrated system

Swisslog delivered an expansion of Abena’s intralogistics system with an additional high-bay warehouse for pallet handling and Miniload storage for box handling. This resulted in:

  • Optimized return on investment
  • Higher throughput
  • Better utilization of staff
  • Increased rate of turnover
  • Faster order processes
  • Ergonomic picking
Product chutes at Abena’s Aabenraa warehouse, Denmark.
Abena’s Warehouse Manager, Jørn Petersen

The new solution has given us higher capacity and increased system utilization and the availability of goods has been maintained throughout the entire installation period.

Jørn Petersen, Warehouse Manager, Abena
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้