โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ASKO Rogaland, Norway: Automated distribution centers

ASKO is Norway’s largest grocery wholesaler and distributor, delivering to grocery stores, service trading customers and institutional households throughout the country. ASKO’s ambition is to become Norway’s most customer-oriented and efficient logistics partner with a sustainable and climate-neutral approach. Swisslog was selected to deliver a space efficient High Bay Warehouse with energy efficient stacker cranes that automatically replenish the pallet locations in the picking aisles. An automated conveyor system has also decreased ASKO’s previous extended use of trucks.


ASKO Rogaland automated distribution centers

Swisslog’s automated warehouse solution has provided ASKO Rogaland with multiple benefits for its operation in Norway, including:

  • Close cooperation with focus on future development and continuous improvement
  • Increased warehouse and order fulfillment capacity for future growth
  • Improved ergonomics
  • Increaced picking accuracy
  • Reduced dependency on manual labor
Swisslog’s vectura stacker crane at ASKO, Rogaland.

Optimized space utilization

ASKO’s distribution centers now benefit from increased handling capacity through optimized space utilization and allow improved service to end customers thanks to an increased pick accuracy.

Swisslog’s automated warehouse solution reduces dependency on manual labor and the costs incurred by both damaged goods and needing extra human resources.

Stacker crane, ASKO Rogaland.

A small part of our SKU range constitutes a very large part of our volume. We wanted to automate this part of the material handling in order to let a machine take over all the highly repetitive work.

Kenn Kåre Hansen, Logistics Director at ASKO Rogaland
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้