เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

The Absolut Company, Sweden: Flexible automation expands with DC

The Absolut Company in Åhus, Sweden, famous as vodka brand, has expanded its distribution center several times with increasing global sales, brand extensions and different bottle sizes. The Absolut Company and Swisslog developed a plan for continuous improvement and modernization.


Only twelve employees run the warehouse

The fully automated distribution center handles Absolut drinks products automatically with conveyors, cranes and shuttles. The only part of the process that is not automated is final loading.

“Ten people work with the final manual loading and two people handle the planning and administration,” says Harri Tossavainen, Warehouse and Distribution Manager for The Absolut Company.

Vectura stacker crane in high bay warehouse

Benefits of Automation

  • Increased efficiency and flexibility
  • Scope for expansion and upgrading
  • Flexible handling system adaptable to different customer needs
  • Accurate inventory control and efficient transport flows
  • Solution allows larger batch sizes of beverage goods
  • Local field service assures reliable operation
ProMove pallet conveyor system

Our distribution center in Åhus is fully automated with state-of-the-art solutions. Together with Swisslog, we will continually improve and further expand and develop our system in order to meet future demands for flexibility and efficiency.

Harri Tossavainen, Warehouse and Distribution Manager, The Absolut Company

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้