Swisslog, en ledande leverantör av automatiserade intralogistiklösningar, förnyar sitt varumärke för att bättre återspegla sin position i framtidens digitala och dynamiska värld. Kärnan i omprofileringen är en ny logodesign som har optimerats för den digitala eran. Den bygger på styrkorna i den befintliga logotypen som tjänat Swisslog i stort sett oförändrat under de senaste 25 åren.

- Strategin för vårt nya varumärke positionerar Swisslog ytterligare som en framtida designer inom logistikautomatisering, men det handlar också om mycket mer, fortsätter Trioschi. 
- Det speglar också styrkan och kompetensen hos våra medarbetare som står i centrum för allt vi gör. Vi vill att våra kunder ska veta att de kan räkna med att Swisslog levererar lösningar som byggs och stöttas av expertisen och kunskapen hos våra medarbetare.

Agil och redo för framtiden

Den nya logons form är agil och återspeglar dagens och morgondagens digitala värld. Genom sin rörelse speglar den logistikens dynamiska värld. Den är modern, agil och redo för framtiden. Det framträdande "S:et" i den nya designen är ett tydligt uttryck för Swisslog som leverantör av innovativa, datadrivna och robotiserade lösningar som sätter nya standarder för lagerautomation. Designen återspeglar också den djärva, självsäkra och passionerade personligheten hos Swisslog och dess medarbetare.

Driva tillväxt och ge människor ansvar

- Strategin för vårt nya varumärke positionerar Swisslog ytterligare som en framtida designer inom logistikautomatisering, men det handlar också om mycket mer, fortsätter Trioschi. 
- Det speglar också styrkan och kompetensen hos våra medarbetare som står i centrum för allt vi gör. Vi vill att våra kunder ska veta att de kan räkna med att Swisslog levererar lösningar som byggs och stöttas av expertisen och kunskapen hos våra medarbetare.

Kontakt

Swisslog AB
Evalena Fasth
Tel: +46 (0)70 320 5711
Email: evalena.fasth@swisslog.com 

Om Swisslog 

Swisslog levererar datadrivna och robotiserade lösningar för din logistikautomation tillsammans med tillförlitliga, modulära servicekoncept. Vi samarbetar med framtidsorienterade företag och är fast beslutna att sätta nya standarder inom lagerautomation för att tillhandahålla framtidssäkra produkter och lösningar. Som en del av KUKA-koncernen litar våra kunder på kompetensen hos våra passionerade medarbetare - mer än 14 000 personer som arbetar över hela världen.