Global Versions
Välj din plats:

Land

Välj ett språk:
  • Svenska / Swedish

Dagligvaruhandeln växer och förändras mycket snabbt i takt med att e-handeln av dagligvaror expanderar och ställer nya krav på snabbhet, tillgänglighet och leveransservice. Den här trenden har accelererat ytterligare under 2020 som en följd av Covid-19 och driver nu fram allt fler nya kreativa, automatiserade lagerlösningar i omedelbar närhet till konsumenterna; micro-fulfillment centers.

– Det är en trend vi ser världen över att samma-dagleverans och upphämtning vid butik ökar snabbt. Det förändrade konsumentbeteendet ställer krav på en ökad snabbhet och produktivitet i varuhanteringen vilket har medfört att efterfrågan ökar på mindre mer kundnära automationslösningar, så kallade microfulfillment centers, säger Maria Stjärne, Head of Sales Nordic på automationsexperten Swisslog.

Maria berättar att Swisslog erbjuder en rad olika automationslösningar som stöttar micro-fulfillment – allt från helautomatiserade butiker till olika lösningardär automation integreras med den traditionella butiksdriften.

– Även här i Norden ökar e-handeln med dagligvaror snabbt och ställer krav på nya lager– och leveranslösningar. En lösning som blir allt vanligare är ”hub-and-spoke” vilket betyder ungefär en eker i ett nav. Här används en befintlig lokal, kanske en nedlagd butik som i stället omvandlas till ett lokalt automatiserat lager som löpande fyller på ett antal butiker med allt som är icke-färskvaror och som kan hanteras med automation.

Alla aktörer erbjuder sina egna lösningar, de gemensamma nämnarna är att de är automatiserade, robotiserade och kompakta.

Maria Stjärne, Head of Sales Nordic, Swisslog

”AutoStore perfekt för dagligvaruhandeln”

Andra lösningar som väntas få en snabb tillväxt är micro-fulfillment centers som integreras med automatiserade butikslösningar. Här byggs de automatiserade lösningarna upp dels för att snabbt och med hög densitet kunna konsolidera och leverera e-handelsordrar, dels för att erbjuda traditionell butikshandel med färskvaror och andra känsliga produkter. En annan lösning som blir allt vanligare kallas för "Bolt-on Store". Här är det fråga om en kombination av ett mindre automatiserat lager och ett upphämtningsställe. Dessa anläggningar kan alltså både fylla på andra butiker i dess närhet och fungera som upphämtningsplats för en växande skara av e-handelskunder.

– Här är det vanligt att en AutoStore-lösning hanterar varorna och automatiskt hämtar ut enskilda beställningar och levererar direkt vid en parkeringsplats för att göra det maximalt enkelt för mottagaren, vare sig det är konsumenten själv
eller en budbil som hämtar. AutoStore är en perfekt automationslösning för dagligvaruhandelns nya behov. Lösningen har både en hög densitet, är flexibel,
snabb och väl beprövad, säger Maria och framhåller att Swisslog har installerat fler än 200 AutoStoreanläggningar världen över vilket gör bolaget till den mest erfarna AutoStore-integratören globalt.

Amazon och Walmart föregångare

Men det är inte bara Swisslog som satsar på det nya segmentet micro-fulfillment, hela den etablerade automationsbranschen – bland annat TGW, Dematic, KNAPP, Element Logic, Schäfer och Ocado – erbjuder olika lösningar som möter behovet av mer konsumentnära distribution. Trenden har även givit upphov till en rad start-ups, bland annat amerikanska Alert Innovation, Urbx och Fabric samt franska Exotec.
Alla aktörer erbjuder sina egna lösningar, de gemensamma nämnarna är att de är automatiserade, robotiserade och kompakta för att därmed möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv orderhantering.

– Med krav på allt mindre orderstorlekar, större sortiment, snabbare och mer bekväma leveranser krävs det nya lösningar. Föregångare i den här utvecklingen är Amazon och Walmart, vilket har gjort att utvecklingen har kommit allra längst i USA, där vi nyligen fick uppdraget att bygga upp ett antal micro-fulfillment centers för Texasbaserade dagligvarukedjan H-E-B, med över 400 butiker och 110 000 anställda i Texas och nordöstra Mexico, berättar Maria och konstaterar att vi står inför en spännande utveckling av micro-fulfillment även här i Norden.

H-E-Bs automatiserade påfyllnads– och utlämningsställen baseras just på AutoStore-lösningen och ska möjliggöra en högre effektivitet i orderplocket, snabbare leveranser och en bättre kundupplevelse, vilket enligt H-E-B är ett sätt att säkra sitt fortsatta marknadsledarskap i sin region. Än så länge har inte micro-fulfillment slagit igenom i Norden, även om många dagligvaruföretag och andra detaljister uppges stå redo i startblocken.