Global Versions
Välj din plats:

Land

Välj ett språk:
  • Svenska / Swedish

Det skulle vara till stor hjälp för oss om du tar del av denna utvärdering och kryssar i svar på ett par frågor. Frågorna är i form av påståenden och du besvarar dem genom att markera i vilken grad du instämmer i påståendet.

Låt oss veta vad du tyckte om seminariet

Jag anser att seminariet var intressant

Jag anser att seminariet var intressant

Innehållet i presentationerna motsvarade rubrikerna

Innehållet i presentationerna motsvarade rubrikerna

Jag bedömmer presentationerna som väl framförda

Jag bedömmer presentationerna som väl framförda

Jag skulle rekommendera Swisslogs seminarier till mina kollegor

Jag skulle rekommendera Swisslogs seminarier till mina kollegor

Vilken del var mest intressant?

Vilken del var mest intressant?

Allmän samtyckesförklaring

Härmed samtycker jag till att ovan insamlade information får behandlas i syfte att reagera på min anmälan via kontaktformuläret från KUKA i enlighet med dataskyddsförklaringen. Insamling och lagring av informationen kan när som helst dras tillbaka för all framtid.

Dataskyddsbestämmelserna

Genom att klicka på "skicka" får du tillgång till presentationerna.

* Obligatoriska fält.