Flexible and intelligent warehouse execution systems for future-ready logistics

Swisslog's warehouse execution systems are at the heart of the digital revolution in intralogistics automation. Whether you are following a strategy with our powerful warehouse management platform SynQ or prefer the SAP EWM suite. Our solutions are paving the way for Industry 4.0, connecting processes, humans and robotics.

Swisslogs programvareutførelsessystemer er kjernen i den digitale revolusjonen innen intralogistikkautomatisering. Enten du følger en strategi med vår kraftige SynQ-plattform eller foretrekker SAP EWM-pakken. Våre løsninger baner vei for Industry 4.0, og kobler prosesser, mennesker og robotikk sammen.

Skaper en ny æra av fleksible og datadrevne automatiseringsløsninger med WMS/WES-programvareløsninger

Agil og fremtidsrettet programvare er den kritiske nøkkelen for bedrifter å tilpasse seg markedsendringene i dag og i fremtiden, og holde lageroperasjonen optimalisert til enhver tid. Swisslogs programvarestyringssystemer legger inn intelligens i driften, og synkroniserer ytelsen til automatiserte logistikksystemer i Industry 4.0-tidsalderen og IoT. Sammen med KUKA er det vår visjon og oppgave å levere en programvareløsning som gjør det mulig for bedrifter å ikke bare optimalisere lagerytelsen, men også hele verdikjeden.

Finn ut mer om fordelene med programvareløsningene våre!