เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

คําขอของท่านเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มคําขอ GDPR

ฉันขอในนามของ

โปรดระบุคําขอของคุณ

พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)?

คุณต้องการให้ส่งการตอบกลับอย่างไร

การป้องกันข้อมูล

ฉันทราบว่าข้อมูลที่ฉันให้ไว้ที่นี่จะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคําขอของเจ้าของข้อมูลของฉันเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลของฉันจึงสามารถถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่นๆ ของกลุ่ม KUKA และ/หรือพันธมิตรด้านบริการได้

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

* ข้อมูลที่ต้องระบุ