Global Versions
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

True ประเทศไทย : สมาร์ทหุ่นยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับประสบการณ์ การปฏิรูปใหม่ในการซื้อสินค้า

ในฐานะของผู้นำบริษัทโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล ทรู คอร์เปอเรชั่น กำลังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโลกดิจิทัล มีร้านที่เป็นเรือธงของแบรนด์ตั้งอยู่ที่ ICONSIAM ที่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าใกล้ประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ซึ่งมีความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ในขณะที่พวกเขาทำการซื้อสินค้าเสร็จสิ้น AutoStore จาก Swisslog เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับแนวคิดนี้ ระบบเอื้ออำนวยให้มีการทำงานซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างสูง สถานที่เก็บของระบบหุ่นยนต์และการสั่งซื้อสินค้าโดยการดำเนินการผ่านโซลูชั่น ซึ่งสนับสนุนการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของ TRUE Branding Shop

Swisslog เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ AutoStore มากกว่า 160 โครงการทั่วโลกที่ถูกติดตั้งและประสบความสำเร็จ

ครั้งแรกในประเทศไทยและในศูนย์การค้า

ในขณะที่ ระบบ AutoStore โดยทั่วไปจะประกอบอุปกรณ์ให้สำเร็จในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจะอยู่ห่างไกลออกไปจากศูนย์การค้า แต่TRUE Branding Shop อนุญาตให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์โดยตรงอย่างใกล้ชิดกับระบบ AutoStore ลูกค้าจะได้เห็นการทำงานอย่างเป็นระบบของหุ่นยนต์ 3 ตัว หยิบผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ เคลื่อนที่จากกล่องภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จำนวน 500 ใบ ซึ่งการทำงานนี้ถูกสนับสนุนอย่างชาญฉลาด โดยระบบการจัดการคลังสินค้า SynQ ของ Swisslog

สถานที่ทำงานได้ถูกออกแบบระบบเป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์ คือมีออกแบบการทำงานให้เหมาะสมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม ให้เกิดความสะดวกสบายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ TRUE Branding Shop

จุดสำคัญของโซลูชั่น

  • ความหนาแน่นสูง หน่วยแยกต่างๆที่สามารถรวมตัวกัน สามารถขยายตัวและปรับลดขนาดของ AutoStoreได้อย่างเต็มที่
  • ซอฟแวร์อันชาญฉลาดที่จัดหาและควบคุมการจัดการได้อย่างประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการระบบปฏิบัติการ
  • ใช้เครื่องมือในการนำส่งสินค้าไปสู่มือลูกค้า เป็นการขจัดความจำเป็นของพนักงานในการเดินเพื่อนำส่งสินค้าออกไป
  • แต่ละสถานีของการจัดวางรูปแบบของสถานที่ทำงานและอุปกรณ์การทำงานให้เหมาะสมต่อการทำงานสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้น จะมีอุปกรณ์แผงหน้าปัดแบบสัมผัสหน้าจอที่รวมเข้าด้วยกันกับระบบการจัดการแบบออโตเมชั่นของ Swisslog

TRUE Branding Shop ตั้งอยู่ที่ ICONSIAM ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,033 ตารางเมตร ของบริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโลกดิจิทัล ร้านของเราภูมิใจนำเสนอ การสร้างความประทับใจแก่ยุคสมัยใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนที่จะทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยพวกเขาให้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากหุ้นส่วนของเราอย่าง Swisslog ซึ่งอนุญาตให้เราได้นำเสนอประสบการณ์อันไร้ขีดจำกัดสู่ลูกค้าของเรา

ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)